... chế tác Hà nội Đề thi học tập 2 Trờng trung học phổ thông liễu giai Môn Toán Kăn năn 11 Năm học tập 20 07 - 20 08 Thời gian thi : 45 phút ít (Đề thi gồm 02 trang 20 câu) Ngày thi: 29 /04 /20 08 Đề thi môn Tân oán 11 (mã đề: 316) Câu ... A. 1 B. -4 C. 4 D. -1 Câu 3 : Hàm số như thế nào tiếp sau đây có đạo hàm 2 2 tan ' cos x y x = A. 2 coty x= B. 1 tung 2 2 y x= C. 2 tany x= D. 1 cos 2 2 y x= Câu 4 : Tổng 1 1 1 1 ... ... 2 4 8 2 n S = ... đề 316 2 Môn Toán thù 11 thpt liễu giai năm học 20 07 20 08 L u ý: - Thí sinh cần sử dụng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh với mã đề thi trớc lúc làm bài xích. Cách sơn sai: - Đối với mỗi câu trắc...

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn toán trắc nghiệm có đáp án


*

... 1 2 3 4 ... 2 (2 1)n n + + + + là: ( )n Ơ Snghỉ ngơi GD - ĐT thủ đô Trờng trung học phổ thông Liễu Giai Năm học 20 07 20 08 -- -- - -- - Đề thi bao gồm 2 trang 20 câu -- -- - - Đề kiểm tra học tập 1 trắc nghiệm - Môn Toán - Khối ... trắc nghiệm - Môn Tân oán - Khối hận 11 (Thời gian: 45 phút). -- -- - -- - -- 5 điểm -- - -- - -- - - A. 4 1 + n B. 2 3n C. 2n D. 1 + n . 10) Số hạng sản phẩm công nghệ 6 của một cấp số cùng là -5 , công không đúng d = 3. Số hạng thiết bị ... ) ( ) 2 2 ( ') : 2 4 9C x y + = C. (C) gồm trung ương I (-4 ; -2 ) D. (C) bao gồm tâm I (-4 ; 2) . 16) Trong mặt phẳng Oxy mang đến đờng trực tiếp d có phơng trình: 2 0x y+ = . Phxay vị trường đoản cú trung khu O, tỉ số k = -2 đổi thay...
*

... thức 35 2 yxA−= ( ) 22 335 2 yxyxB−= yxC3= 22 53yxxyD−= Có mấy cặp đối kháng thức đồng dạng? A.1 B .2 C.3 D.Không tất cả cặp nào. 2. Tích của nhị đơn thức ( ) 23 336 2 1yxyx−− ... a, P(x) + Q(x) = 5x3 +x 2 +3x – 6 b. H(x) – P(x) = ax H(x) = P(x) + ax = 4x 2 + (a + 1)x – 5 c.H(x) tất cả nghiệm là – 2 ta có: 4 (- 2) 2 – 2a – 2 – 5 = 0 ⇒ -2 a = 7 – 16 ⇒a = 4,5Câu3: ... LUẬN:Câu1: Điểm kiểm tra học tập Toán thù của học tập sinc khối hận 7 trong một trường được những thống kê trongbảng tần số sau:Điểm 4 5 6 7,5 8 8,5 9 10Tần số 5 15 18 8 10 8 4 2 a. Khối 7 có từng nào học tập sinh?...
*

... Đề số 2 ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian có tác dụng bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải những pmùi hương trình sau : 1) (1đ) x xsin3 3 cos3 1− = 2) (1đ) x x x34 cos 3 2 sin 2 ... )xxx 2 2 3 cos 2sin 2 41 2 cos 1π − − − ÷ =−Câu II: (2 ) 1) (1đ) Tìm hệ số của x3một trong knhị triển của nxx 2 1 + ÷ , hiểu được n nn n nC C A1 2 1 821 2 −+ ... một quả cầu white color. 2) (1đ) Trong 4 quả cầu mang ra, tất cả đầy đủ cả cha màu: white, đỏ cùng đá quý.Câu IV: (1đ) Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, đến mặt đường tròn ( ) ( )C x y 2 2( ) : 2 1 9− + − =. Hotline f...
*

... độ đều nhau là 10(A). Từ truờng trên chổ chính giữa của 2 vòng dây là: A. 1,776.10 -4 (T) B. 1 ,26 5. 10 -4 (T) C. 2, 5. 10 -4 (T) D. 3,3 42. 10 -4 (T) 6. Lực lo-ren-xơ lộ diện khi: A. Một hạt sở hữu điện đưa ... trên chổ chính giữa nhị vòng dây là: A. 1,57.10 -4 (T) B. 3,454.10 -4 (T) C. 2. 10 -4 (T) D. 4.10 -4 (T) 27 . Một hạt mang điện tất cả điện tích q = 2 C, kân hận luợng m = 2. 10 - 12 kg, cất cánh cùng với vận tốc v = 5.10 5 (m/s) ... ngôi trường đều phải có B = 0, 02( T) dọc từ con đường mức độ từ. Vận tốc ban sơ của phân tử là v = 2. 10 5 m/s. Lực Lo-ren-xơ chức năng lên elcectron bao gồm độ bự là: A. 0 B. 6,4.10 -1 5 (T) C. 6,4.10 -1 4 (T) D. 3 ,2. 10 -1 5...
*

... Đề số 1ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Nâng caoThời gian làm bài 90 phútCâu I: (3đ) Giải các phương thơm trình sau : 1) (1đ) ( )x x 2 3 rã 1 3 chảy 1 0− + + = 2) (1đ) x x 2 32cos ... = 2) (1đ) x x 2 32cos 3 cos2 04π − + = ÷  3) (1đ) xxx 2 1 cos21 cot 2 sin 2 −+ =Câu II: (2 ) 1) (1đ) Tìm số hạng ko đựng x trong khai triển của nxx 2 41 + ÷ ... cuối một đơn vị.Câu III: (2 ) Trên một kệ đựng sách có các cuốn sách về bố môn học toán, thiết bị lý cùng hoá học, bao gồm 4 quyểnsách tân oán, 5 cuốn sách đồ gia dụng lý cùng 3 quyển sách hoá học. Lấy tự nhiên ra...
... Đề số 3ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 – Cơ bảnThời gian có tác dụng bài bác 90 phútBài 1 (2 điểm). Giải những pmùi hương trình sau:a) x0 2 cos 10 2 2 − = ÷ b) x ... triểnxx1541 2  − ÷ . Hết Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD :. . . . . . . . . . 1 Đề số 3ĐÁP.. ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập Môn TOÁN Lớp 11 ... của pt là: x k x k k0 0 0 0100 . 720 ; 140 . 720 ,= + = − + ∈ ¢0 ,25 0 ,25 0 ,25 b)x x x3 sin cos 3 2sin 36π − = ⇔ − = ÷ ( )x kkx k .2 25 .2 6ππππ= +⇔ ∈= +¢Vậy...
... ĐÔN Đề số 7ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 08 – 20 09Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Chương trình Nâng caoBài 1: (2 ) Giải những phương thơm trình sau:1) sin 2 3 cos2 2x x+ = 2) 2 24sin 2sin ... ĐÔN ĐÁPhường ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 08 – 20 091 Đề số 7Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm cho bài bác 90 phútI. Chương trình Nâng caoBài Nội dung ĐiểmBài 1( )1 31 sin 2 cos2 1 2 2⇔ + =x x0 ,25 1)(1đ)cos ... x0 ,25 1)(1đ)cos sin 2 sin cos2 13 3⇔ + =x xπ π0 ,25 sin 2 13xπ ⇔ + = ÷ 0 ,25 ; 12 x k kππ⇔ = + ∈ ¢0 ,25 2) ( ) 2 2 2 3sin 4sin cos cos 0x x x x⇔ + + =0 ,25 cos 0 2 ππ= ⇔ = +x x...

Xem thêm: Hướng Dẫn Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số, Bài Giảng Khảo Sát Đồ Thị Hàm Số (Hay


... hoành. 2 - - /2 π /2 -2 -1 1 2 xy 2 3π56π−43π−O3π−6π 2) Giải phương thơm trình:a) x x 2 2sin 2 cos 3 1+ = ⇔ x x1 cos 4 1 cos 61 2 2− ++ = ⇔ x xcos6 cos4= ⇔ x x kx x k6 4 2 6 ... . . . . . . . 1 Đề số 13ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian có tác dụng bài bác 120 phútCâu 1:1) a) Lập bảng biến chuyển thiên cùng vẽ đồ dùng thị của hàm số: y x2sin3π = + ... Đề số 13ĐỀ THI HỌC KÌ 1 – Năm học tập 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian có tác dụng bài bác 120 phútCâu 1: (4 điểm)1) a) Lập bảng biến đổi thiên với vẽ thiết bị thị của hàm số: y x2sin3π =...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng nắm tắt vnạp năng lượng phiên bản trong tâm địa mẹ võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em thuộc bố mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong Dịp lễ tết Đặc điểm phổ biến và phương châm của ngành ruột vùng thuyết minc về bé trâu lập dàn ý bài văn uống từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 cthị trấn cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài bác cô bé bỏng buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau bài bác ca nđính đi bên trên kho bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại VN lớp 11 bài bác tập Phần Trăm những thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dại van lop 8