Sở 12 đề thi học tập kì 1 môn Hóa học lớp 12 là tư liệu cực kỳ có lợi nhưng hanvietfoundation.org ao ước ra mắt mang lại quý thầy cô thuộc chúng ta học sinh tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 co dap an năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa học được soạn với cấu tạo đề khôn cùng đa dạng mẫu mã, tất cả cả từ bỏ luận 100% và đề trắc nghiệm 100%, bgiết hại văn bản chương trình học trong sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa quý thầy cô và các em học sinh tất cả thêm những tứ liệu ôn tập củng vậy kiến thức và kỹ năng luyện giải đề sẵn sàng chuẩn bị đến kì thi tiếp đây. Vậy sau đó là ngôn từ chi tiết đề thi HK1 Hóa 12, mời các bạn thuộc theo dõi trên đây.


Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Hóa học tập lớp 12

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa học tập lớp 12 - Đề 1Đề thi cuối kì 1 môn Hóa học tập lớp 12 - Đề 2

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa học lớp 12 - Đề 1

Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa

STại GD&ĐT …………

TRƯỜNG THPT ………

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I LỚP. 12

MÔN: Hóa học

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 Đ)

Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; S= 32; Na=23; K=39; Al=27; Cl=35,5; Fe=56; Zn=65; Ag=108; Cu=64; Be=9; Mg= 24; Ca=40; Sr= 88; Ba=137;

Câu 1: Quá trình những phân tử bé dại (monome) kết phù hợp với nhau thành phân tử to (polime) mặt khác giải pchờ hầu như phân tử nước call là phản nghịch ứng

A. trùng phù hợp.

B. dàn xếp.

C. nhiệt độ phân.

D. trùng dừng.

Câu 2: Tìm từ bỏ phù hợp nhằm điền vào vị trí trống trong khúc văn sau : Tại dạng mạch hở glucozơ và fructozơ đều phải có team cacbonyl, nhưng lại trong phân tử glucozơ đội cacbonyl ở ngulặng tử C số …, còn trong phân tử fructozơ đội cacbonyl ngơi nghỉ nguim tử C số…. Trong môi trường thiên nhiên bazơ, fructozơ có thể gửi hoá thành … và …

A. 1, 2, glucozơ, mantozơ.

B. 1, 2, glucozơ, ngược chở lại.


C. 2, 2, glucozơ, trở lại.

D. 2, 1, glucozơ, ngược chở lại.

Câu 3: Để rõ ràng hỗn hợp các hóa học sau: metyl amin, axit aminoaxetic, amoni axetat, anbumin (dd lòng trắng trứng) bạn ta sử dụng các thuốc demo là :

A. Quỳ tím, dd HNO3sệt, dd NaOH.

B. Quỳ tím, ddHCl, dd NaOH.

C. Cu(OH)2, phenolphthalein, dd HCl.

D. Quỳ tím, Cu(OH)2.

Câu 4: Cho một số trong những tính chất: bao gồm dạng gai (1); chảy nội địa (2); rã trong nước Svayde (3); bội phản ứng với axit nitric quánh (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tsay mê gia phản nghịch ứng tcố bạc (5); bị thuỷ phân trong dung dịch axit làm cho nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là:

A. (1), (2), (3) với (4).

B. (1), (3), (4) cùng (6).

C. (3), (4), (5) cùng (6).

D. (2), (3), (4) và (5).

Câu 5: Chất nào sau đây cấm đoán phản nghịch ứng trùng ngưng?

A. Axit w-aminoenantoic

B. Axit acrylic

C. Axit e-aminocaproic

D. Axit aminoaxetic

Câu 6: khi nói về peptit cùng protein, phát biểu nào sau đó là sai ?

A. Tất cả các protein đầy đủ tan trong nước chế tạo thành hỗn hợp keo dán giấy.

B. Trong protein luôn luôn luôn cất nguyên ổn tố nitơ

C. Liên kết của tập thể nhóm CO cùng với đội NH thân nhị đơn vị chức năng a-amino axit được call là link peptit.

D. Tdiệt phân trọn vẹn protein dễ dàng và đơn giản nhận được những a-amino axit.


Câu 7: Một mẫu sắt kẽm kim loại Fe có lẫn tạp hóa học là các kim loại Al, Mg. Để thải trừ tạp hóa học thì dùng hỗn hợp như thế nào sau đây?

A. Cu(NO3)2.

B. NaOH.

C. Fe(NO3)3.

D. Fe(NO3)2.

Câu 8: Cho sơ đồ vật biến hóa sau: Alanin X Y. Chất Y là chất như thế nào tiếp sau đây ?

A. CH3-H(NH3Cl)COONa

B. CH3-CH(NH2)-COONa

C. CH3-CH(NH3Cl)COOH

D. H2N-CH2-CH2-COOH

Câu 9: Trong số những kim lọai: nhôm, bạc, sắt, đồng, crom thì sắt kẽm kim loại cứng nhất, dẫn năng lượng điện rất tốt theo thứ tự là:

A. Sắt, nhôm.

B. Sắt, bạc.

C. Crom, bạc.

D. Crom, đồng.

Câu 10: Polivinyl clorua bao gồm công thức là

A. (CH2-CHCl)n.

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (CH2-CH2-)n.

D. (CH2-CHF)n.

Câu 11: Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p64s2 Vậy địa chỉ của X vào bảng tuần hoàn là

A. ô đôi mươi, chu kỳ 4, team IIA.

B. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, đội VIIIA.

C. ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA.

D. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, team VIA.

Câu 12: Các chất vừa chức năng được với dung dịch HCl vừa tính năng được cùng với dung dịch AgNO3 là:

A. CuO, Al, Mg.

B. MgO, Na, Ba.

C. Zn, Ni, Sn.

D. Zn, Cu, sắt.

Câu 13: Mô tả nào tiếp sau đây sai trái cùng với glucozơ ?

A. Có 0,1% vào máu tín đồ.

B. Có khía cạnh vào đa số các bộ phận của cây, tốt nhất là vào quả chín.

C. Còn mang tên Hotline là mặt đường nho.

D. Chất rắn, white color, rã nội địa với có vị ngọt.

Câu 14: Lọai thực phđộ ẩm như thế nào không đựng nhiều saccarôzơ là:

A. con đường pkém.

B. mật ong.

C. mật mía.

D. 2 lần bán kính.

Câu 15: Cho các hóa học sau: (X1) C6H5NH2; (X2) CH3NH2 ; (X3) H2NCH2COOH; (X4) C6H12O6;(X5) HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH; (X6) H2NCH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH; (X7) tròng trắng trứng Dung dịch như thế nào làm cho quỳ tím hóa xanh?

A. X1, X2, X5,X7

B. X1, X5, X4


C. X2, X6

D. X2, X3,X4,X6

Câu 16: Số đồng phân tripeptit tạo nên thành từ 1 phân tử glyxin với 2 phân tử alanin là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

Câu 17: Cho m gam tinch bột lên men thành ancol (rượu) etylic cùng với hiệu suất 81%. Toàn cỗ lượng CO2 hình thành được kêt nạp hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa cùng hỗn hợp X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 550.

B. 850.

C. 650.

D. 750.

Câu 18: Đun lạnh hỗn hợp đựng 0,1 mol saccarozơ và 0,1 mol glucozơ với dung dịch H2SO4 loãng dư cho tới Lúc phản nghịch ứng thủy phân xảy ra trọn vẹn rồi dung hòa axit bởi kiềm, tiếp đến thực hiện phản nghịch ứng tcố kỉnh gương với AgNO3 dư. Kăn năn lượng Ag chiếm được sau bội nghịch ứng là:

A. 32,4g

B. 64,8g

C. 43,2g

D. 21,6g.

Câu 19: Cho nước brom dư vào anilin chiếm được 16,5 g kết tủa. Giả sử H = 100%. Kân hận lượng anilin vào hỗn hợp là

A. 46,5.

B. 4,5.

C. 4,65.

D. 9,3.

Câu 20: Phân tử kân hận vừa đủ của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là

A. 15.000

B. 24.000

C. 12.000

D. 25.000.

Câu 21: Để nhận ra các hỗn hợp : tròng trắng trứng, anilin, glyxin, vinyl axetat, hồ nước tinc bột, ta hoàn toàn có thể tiến hành theo trình tự sau:

A. Quỳ tím, iot, Cu(OH)2

B. NaOH, nước brom, iot.

C. Na, iot, Cu(OH)2

D. nước brom, Cu(OH)2,iot

Câu 22: Hòa chảy hoàn toàn 11,9 g các thành phần hỗn hợp tất cả Al cùng Zn bằng H2SO4 quánh lạnh thu được7,616 lkhông nhiều SO2 (đktc), 0,64 g S cùng dung dịch X. Khối hận lượng muối bột trong hỗn hợp X là:

A. 50,3 g

B. 30,5 g

C. 35,0 g

D. 30,05 g

Câu 23: Cho 1,67 gam hỗn hợp tất cả nhị sắt kẽm kim loại ở cả hai chu kỳ tiếp tục ở trong team IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lkhông nhiều khí H2 (sinh hoạt đktc). Hai kim loại kia là

A. Sr cùng Ba.

B. Ca với Sr.

C. Be cùng Mg.

D. Mg và Ca.

Câu 24: X là 1 trong Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid Y, trong phân tử Y có một nhóm(-NH2), 1 đội (-COOH) ,no, mạch hsống. Trong Y Oxi chỉ chiếm 42,67% cân nặng. Tdiệt phân m gam X trong môi trường thiên nhiên acid thì chiếm được 28,35(g) tripeptit; 79,2(g) đipeptit với 101,25(g) Y. Giá trị của m là?

A. 184,5

B. 258,3.

C. 405,9.

D. 202,95.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 Đ)


Câu 1: (1điểm). Viết phương thơm trình hóa học:

a. Alanin + dung dịch HCl

b. Kẽm + hỗn hợp CuSO4

Câu 2: (1 điểm).

Nhận biết những lọ mất nhãn cất các hỗn hợp sau đây: Glucozơ , glyxin, axit axetic bằng phương thức hóa học.

Câu 3: (1 điểm)

A là một trong những α-amino axit no chỉ chứa một đội -NH2 với một đội nhóm -COOH. Cho 3 g A chức năng cùng với NaOH dư được 3,88 g muối hạt. Xác định công thức kết cấu của A.

Câu 4 : (1 điểm)

Cho m gam kim loại Fe vào hỗn hợp axit nitric, thu được một,12 lkhông nhiều khí không color hóa nâu vào không gian (ĐK tiêu chuẩn). Tính m cùng lượng hỗn hợp HNO3 10% sẽ làm phản ứng.

Cho: sắt = 56; Na = 23; H = 1; C = 12; N = 14; O = 16

---HẾT---

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Hóa

I. TRẮC NGHIỆM

1D

2B

3D

4B

5B

6A

7D

8C

9C

10A

11A

12C

13D

14B

15C

16A

17D

18B

19C

20C

21D

22A

23B

24A

II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 Đ)

CÂUNỘI DUNG TRẢ LỜIĐIỂM

Câu 1

Viết phương thơm trình hóa học:

1. alanin + HCl

2. Kẽm + CuSO4

0,5 đ

0,5 đ

Câu 2

Nhận biết : glucoz, glyxin, axit axetic

Dùng quỳ tím: chủng loại hóa đỏ là axit axetic

Dùng dung dịch AgNO3/NH3: mẫu mã sản xuất kết tủa Ag là glucoz.

Mẫu không phản ứng là glyxin

0,25 đ

0,5 đ

0,25đ

Câu 3

CTCT: NH2(CH2)xCOOH (A)

Số mol A= (3,88−3) : 22 = 0,04 mol

M= 3:0,04 = 75 → 16+14x+45=75→ x= 1

CTCT của A là: NH2CH2COOH

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 4

sắt + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,05 0,2 ← 0,05

Số mol NO = 1,12 : 22,4 = 0,05 mol

m = 56 x 0,05 = 2,8gam

m dd HNO3 = (0,2x63x100) : 10 = 126 gam

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Crúc ý : * HS rất có thể trả lời bởi vô số cách khác với đáp án, nếu như đúng vẫn đồng ý cho trọn điểm.

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa học tập lớp 12 - Đề 2

Đề thi học tập kì 1 môn Hóa lớp 12

Câu 1: Trùng phù hợp 5,6 lkhông nhiều C2H4 (đktc). Hiệu suất bội nghịch ứng là 90% thì cân nặng polime thu được là

A. 7,3gam.

B. 4,3gam.

C. 5,3gam.

D. 6,3 gam.

Câu 2: Polime nào dưới đây nằm trong các loại polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).

B. Tơ nitron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon -6,6.

Câu 3: Chất như thế nào sau đây không ttê mê gia phản ứng tdiệt phân?

A. Tinc bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Glucozơ.

Câu 4: Một tất cả hổn hợp A bao gồm 2 este đối chọi chức, mạch hở X, Y (MX Y). Đun lạnh 12,5 gam tất cả hổn hợp A với 1 lượng dung dịch NaOH trọn vẹn nhận được 7,6 gam hỗn hợp B (gồm 2 ancol no, 1-1 chức tất cả khối lượng phân tử rộng kém nhẹm nhau 14 đvC) cùng tất cả hổn hợp hai muối hạt Z. Đốt cháy 7,6 gam B chiếm được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm trọng lượng của X, Y vào tất cả hổn hợp A lần lượt là

A. 59,2%; 40,8%.


B. 40,8%; 59,2%.

C. 66,67%; 33,33%.

D. 50%; 1/2.

Câu 5: Một một số loại polietilen tất cả phân tử kân hận là 50000. Hệ số polime hóa trung bình của nhiều loại polietilen kia là

A. 1230.

B. 9trăng tròn.

C. 1786.

D. 1529.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

A. tinc bột.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 7: Dung dịch không có tác dụng chuyển màu quỳ tím là

A. metyl amin.

B. alanin.

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 8: Thuốc demo được dùng để riêng biệt Gly-Ala-Gly cùng với Gly-Ala là

A. dung dịch NaCl.

B. dung dịch NaOH.

C. Cu(OH)2vào môi trường xung quanh kiềm.

D. hỗn hợp HCl.

Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin A X .X có cấu tạo là

A. H2NCH2COONa.

B. ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COONa.

D. H2NCH2COOH.

Câu 10: Poli(vinyl clorua) có bí quyết là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (-CH2-CHF-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 11: Cho một mẩu Na vào hỗn hợp CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. bao gồm khí bay ra, xuất hiện kết tủa xanh, kết tủa không rã.

B. tất cả khí thoát ra, xuất hiện kết tủa xanh, kế tiếp kết tủa tung.

C. dung dịch mất blue color, xuất hiện Cu màu đỏ.

D. dung dịch bao gồm greed color, lộ diện Cu màu đỏ.

Câu 12: Lên men m gam glucozơ cùng với hiệu suất 80%. Lấy tổng số khí CO2 thu được đến công dụng cùng với dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 33,75 gam.

B. 27,0 gam.

C. 22,5 gam.

D. 67,5 gam.

Câu 13: Để chứng tỏ tính chất lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta đến glyxin chức năng với cặp chất nào sau đây?

A. Dung dịch Br2và kim loại Na.

B. Dung dịch NaOH cùng dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH cùng dung dịch NaCl.

D. Dung dịch HCl và hỗn hợp NaCl.

Câu 14: Cho m(g) các thành phần hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa 1 đội - COOH cùng 1 nhóm - NH2) công dụng cùng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng vừa hết với các chất vào X đề xuất sử dụng 200(g) dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37(g) hóa học rắn khan. Giá trị m là

A. 19,8.

B. 11,7.

C. 17,83.

D. 71,1.

Câu 15: Hợp chất X tất cả công thức cấu tạo CH3COOC2H5. Tên Call của X là

A. metyl propionat.

B. metyl axetat

C. etyl propionat.

D. etyl axetat.

Câu 16: Hợp chất X là 1 trong - aminoaxit. Cho 0,01 mol X chức năng đầy đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Sau kia cô cạn hỗn hợp thu được một,875g muối. Kân hận lượng phân tử của X là

A. 189 đvC.

B. 145 đvC.

C. 149 đvC.

D. 151 đvC.

Câu 17: Cho 12 gam hỗn hợp X gồm sắt và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu trong hỗn hợp là

A. 11,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 0,64 gam.

Câu 18: Polime nào dưới đây tất cả kết cấu mạch phân nhánh?

A. Polietilen.

B. Amilopectin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ.

Câu 19: 3 ống thử đựng tía hóa học lỏng không màu: dung dịch glucozơ, anilin, dung dịch saccarozơ được ghi lại thốt nhiên. Nhỏ từng giọt nước brom lần lượt vào từng ống thử, thấy

- Ống nghiệm (1) thấy nước brom mất color.

- Ống nghiệm (2) thấy nước brom mất màu sắc cùng bao gồm kết tủa trắng.

- Ống nghiệm (3) thấy nước brom vẫn tồn tại màu.

Chất vào ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là

A. glucozơ, saccarozơ, anilin.

B. saccarozơ, glucozơ, anilin.

C. anilin, saccarozơ, glucozơ.

D. glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 20: Cho 7,4 gam CH3COOCH3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 4,2.

D. 6,8.

Câu 21: Cho 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) chức năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là


A. 14,4.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 4,6.

Câu 22: Số đồng phân của amin ứng với bí quyết phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 23: Cho 3,1 gam một amin đối chọi chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. CH5N.

B. C3H7N.

C. C3H9N.

D. C2H5N.

Câu 24: Dãy bao gồm các hóa học được xếp theo hướng tính bazơ giảm dần từ bỏ trái thanh lịch buộc phải là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 25: Kim nhiều loại cứng tốt nhất là

A. W.

B. Al.

C. Cu.

D. Cr.

Câu 26: Tính chất thiết bị lý nào sau đây của kim loại không phải vì chưng những electron tự do tạo ra?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện và sức nóng.

C. Ánh kyên.

D. Tính cứng.

Câu 27: Glucozơ được ứng dụng để tráng gương, tráng ruột phích. Người ta đến 180 gam dung dịch glucozơ độ đậm đặc 10% công dụng cùng với AgNO3/NH3 dư để thực hiện phản ứng tráng bạc, Khi phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thu được m(g) Ag. Giá trị của m là

A. 10,8 gam.

B. 14,4 gam.

C. 21,6 gam.

D. 16,2 gam.

Câu 28: Số đồng phân este ứng cùng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 29: Chất như thế nào dưới đây không phải là este ?

A. HCOOH.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC6H5.

Câu 30: Cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu , Fe2+/sắt. Biết tính oxi hoá của các ion tăng dần đều theo thứ tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+, tính khử bớt dần theo máy tự: Zn, sắt, Cu. Trong những phản nghịch ứng hoá học sau, phản nghịch ứng ko xảy ra là

sắt + CuCl2.

B. Zn + CuCl2.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số 9: Tìm M Để Parabol (P) Và

C. Cu + FeCl2.

D. Zn + FeCl2

(Cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40)