Đề thi Toán thù lớp 4 thân học tập kì 1 là cỗ tổng vừa lòng 70 đề thi thân học kì 1 lớp 4. Đề chất vấn giữa kì 1 lớp 4 môn Tân oán này sẽ là tư liệu xem thêm tuyệt góp những thầy cô có cơ sở ra đề đánh giá, giúp những em học sinh bao gồm thêm đề luyện tập nhằm mục đích củng ráng kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng mang đến bài xích thi thân kì 1 lớp 4 sắp tới.

Bạn đang xem: ️ bộ đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2021


Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 năm 2021

Câu 1: (Mđối chọi điểm)

a. Số 37 682 900 được phát âm là:

A. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám mươi nhị nghìn chín trăm

B. Ba mươi bảy sáu trăm tám mươi nhì chín trăm

C. Ba mươi bảy triệu sáu tám nhì nghìn chín trăm

D. Ba mươi bảy triệu sáu trăm tám nhị nghìn chín trăm 1-1 vị

b. Số Ba trăm linh năm triệu tứ trăm sáu mươi nhì ngàn tám trăm mười ba được viết là:

A. 305 420 813

B. 305 462 813

C. 350 462 813

Câu 2: (M1- 1 điểm)

a. Số phù hợp nhằm điền vào nơi chấm 4 tấn 15kilogam = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

b. Số thích hợp để điền vào nơi chnóng 3 năm 8 tháng = … tháng là:


A. 44

B. 45

C. 46

D. 4

Câu 3: (M2- 1 điểm) Dòng nào dưới đây nêu đúng số các góc tất cả trong Hình 1?

A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù nhân, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tội phạm, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù túng, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù đọng, 1 góc bẹt

Câu 4: (M3- 1 điểm)

Số thích hợp điền vào địa điểm chấm 1 phút 15 giây =.....giây là:

A. 65

B. 75

C. 85

D. 95

Câu 5: (M2- 1 điểm)

a. Dãy số như thế nào dưới đây được viết theo vật dụng từ từ bỏ nhỏ xíu mang đến lớn?

A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973

B. 47 167; 47 846; 48 741; 49 758

C. 18 868; 19 728; 20 758; 20 016

D. 92 757; 74 741; 61 483; 55 922

b. Giá trị của chữ số 3 trong các 244 823 859 là:

A. 30

B. 300

C. 3 000

D. 30 000

Câu 6: (M4-1 điểm) Trung bình cộng của nhì số thông qua số lớn số 1 bao gồm 2 chữ số. Biết một vài bởi 100. Tìm số kia?

A. 100

B. 99

C. 198

D. 98

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm):

Câu 7: (M2-1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 137 485 + 21 706

b. 654 135 – 147 061

Câu 8: (M3- 1điểm) Một lớp học bao gồm 36 học sinh, trong số ấy số học sinh con gái nhiều hơn thế số sinc phái nam 6 em. Hỏi lớp học kia có từng nào học viên bạn nữ, từng nào học sinh nam?


Câu 9: (M2- 1 điểm) Một hình chữ nhật gồm chiêu nhiều năm là 12m, chiều rộng lớn bởi một nửa chiều lâu năm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó

Câu 10: (M4- 1 điểm) Tính bằng cách dễ ợt nhất:

11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 56 + 67 + 78 + 89

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 4

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

a

b

a

b

a

b

Đáp án

A

C

D

A

C

B

B

C

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

2. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) HS đặt tính và thực hiện mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 8: (1 điểm)

- HS viết đúng câu lời giải và phxay tính tính số HS chị em được 0, 5 điểm

- HS viết đúng câu giải mã và phnghiền tính số HS phái mạnh được 0,5 điểm

Bài giải

Số học sinh nữ giới là:

(36 + 6) : 2 = 21 (học sinh)

Chiều rộng của sân trường là:

21 - 6 = 15 (học sinh)

Đáp số: 21 học viên nữ; 15 học sinh nam

Câu 9: (1 điểm)

- HS viết đúng câu giải thuật với phnghiền tính tính chiều rộng lớn được 0, 25 điểm

- HS tính đúng câu giải thuật với phxay tính diện tích Hcông nhân được 0,5 điểm

- HS viết đúng đáp số được 0,25 điểm

Chiều rộng lớn của HCN là:

12 : 2 = 6 (m)

Diện tích của Hcông nhân là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: 72 m2

Câu 10 (1 điểm): Tính băng biện pháp tiện lợi nhất

11 + 12 + 13 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 89

= (11 +99) + (22 + 88) + (33 + 77) + (44 + 66) + 55


= 110 + 110 + 110 + 110 + 55

Trên đó là đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán thù Có đáp án chi tiết hẳn nhiên. Các em học sinh xem thêm bộ đề ôn tập môn Toán thù lớp 4 dưới đây nhằm củng cụ, khối hệ thống lại toàn cục kỹ năng đã học, sẵn sàng mang đến bài thi, bài bác chất vấn sắp tới.

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 1

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 hiểu là:

a. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm cha mươi.

b. Bốn mươi bảy ngàn bố trăm linch hai

c. Bốn mươi bảy ngàn không trăm bố mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm ko mươi hai

Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 nghỉ ngơi hàng ……, lớp……

A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng ngàn, lớp nghìn

D. Hàng trăm ngàn, lớp đơn vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chnóng của:

a. 5 tạ 8kilogam =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút ít 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết quả của những phnghiền tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong tlỗi viện có 1800 cuốn sách, trong số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn số sách bài viết liên quan 1000 cuốn nắn.Hỏi vào thư viện tất cả bao nhiêu cuốn sách từng loại?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 2

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Đọc sốViết số
Mười triệu tám trăm linh ba nghìn sáu trăm nhị mươi.

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi ngàn với tám đối kháng vị

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên gọi tương xứng dưới mỗi góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Như hình vẽ bên)


a) Cạnh AB tuy nhiên song cùng với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : .......................................

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... kilogam. Số điền vào vị trí ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 giờ 15 phút ít = ......... phút ít. Số điền vào nơi ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 và 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu tương thích điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường đái học tập gồm 445 học viên, số học sinh thiếu nữ ít hơn số học sinh phái nam là 13 bạn. Tìm số học sinh nam giới, học sinh nàng trong trường.

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 vào số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn nhất trong số số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kilogam = …… kg. Số tương thích yêu cầu điền vào chổ chnóng là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 tiếng đồng hồ 30 phút = …… phút ít. Số phù hợp phải điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cùng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tđọng giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy tuy vậy là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tội nhân là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 centimet.

Câu 4: Trong thời điểm này toàn bô tuổi chị em với tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con thấp hơn bà mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con cùng tuổi mẹ.

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm tứ mươi triệu tía trăm nghìn bốn trăm : ........................

b) Chín trăm triệu ko trăm linc chín ngàn tám trăm mười: ........ ................

Đọc các số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 1 phút =...........giây

một nửa phút = ............giây

b) 1 cố kỉnh kỉ =...........năm

1/4 cầm cố kỉ =............năm

Câu 4. Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kg =...........kg

b) 8 tạ =............kg


1 tấn 65kilogam =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong vườn cửa đơn vị Nam gồm 1đôi mươi cây cam và cây bưởi, trong đó số lượng km cam nhiều hơn nữa số cây bưởi là trăng tròn cây. Hỏi vào sân vườn nhà Nam tất cả bao nhiêu cây cam, từng nào cây bưởi?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kilogam 5g = ........................g. Số điền vào vị trí chnóng là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút 5 giây = ............................giây. Số điền vào địa điểm chnóng là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mhình ảnh vườn hình vuông vắn tất cả cạnh 8 m. Diện tích hình vuông là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc các số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................

Viết các số sau:

Ba mươi sáu ngàn tư trăm: ...........................................................................

Tám trăm linch sáu ngàn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào vị trí chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp các số theo sản phẩm trường đoản cú từ bỏ phệ mang lại nhỏ bé.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học có 36 học sinh, trong những số ấy số học sinh nữ nhiều hơn số sinch nam giới 6 em. Hỏi lớp học tập kia bao gồm bao nhiêu học sinh phụ nữ, bao nhiêu học viên nam?

Đề thi giữa kì 1 Toán 4 Số 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn nhị trăm linc bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn số 1 trong số số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8 tấn 55 kilogam = ...... kg . Số bắt buộc điền vào khu vực chấm là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút ít 10 giây = ....... giây. Số đề xuất điền vào nơi chấm là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kilogam. Dấu phải điền vào nơi chnóng là:

A. >

B.

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 7

Phần I: Mỗi bài xích tập dưới đây tất cả các câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh vào khu vực đặt trước những câu vấn đáp đúng.

Bài 1:

a) Số “Ba triệu ko trăm nhì mươi tám ngàn sáu trăm linh bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn số 1 trong số số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số phù hợp để viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi tìm kiếm mặt đường cứu giúp nước vào năm 1911. Năm đó thuộc cố gắng kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kilogam =..........kg ? Số tương thích để viết vào khu vực chấm là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 giờ đồng hồ =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng phương pháp dễ ợt tuyệt nhất.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 22m. Chiều dài hơn chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Đề thi thân kì 1 Toán 4 Số 8

Bài 1: Viết những số sau:

a. Sáu mươi nhì ngàn cha trăm linh năm: ..............

b. Một trăm năm mươi hai ngàn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi ba triệu hai mươi bốn nghìn: …………

d. Năm trăm ba mươi mốt triệu ko nghìn năm trăm hai mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Chữ số 7 trong các 5729018 có mức giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 trực thuộc núm kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu có tất cả 2575 lkhông nhiều. Thùng thứ nhất tất cả số dầu nhiều hơn thế nữa thùng lắp thêm nhị là 235 lkhông nhiều. Hỏi mỗi thùng có từng nào lít dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tđọng giác có 4 góc vuông là hình vuông vắn....

b. Một hình tứ đọng giác bao gồm tư cạnh cân nhau là hình vuông...

c. Hình chữ nhật là hình vuông...

d. Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt quan trọng....

Đề thi giữa kì 1 Toán thù 4 Số 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vần âm trước câu vấn đáp đúng tốt nhất.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linh tía nghìn sáu trăm nhì mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 620 803

b. Sáu triệu bốn trăm năm mươi ngàn bảy trăm tía mươi kiểu mẫu.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong những 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kilogam. Số điền vào vị trí …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 giờ 15 phút =………. Số điền vào nơi ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 với 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần từ luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên gọi tương xứng bên dưới mỗi góc sau đây:

Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được toàn bộ 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được ít hơn thửa ruộng vật dụng nhị là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 10

I . Trắc nghiệm: Đánh dấu nhân vào ô trống em cho rằng đúng:

1) Chu vi hình vuông có cạnh 5 centimet là:

a. 10cm 

b. 15 cm 

c. trăng tròn cm 

d. 25 cm 

2) Số gồm 10 ngàn 5 chục 3 đơn vị là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số phù hợp điền vào khu vực (…): 5 tạ 3 kilogam = … kilogam là:

a. 53 kg

b. 503 kg 

c. 5003 kg 

d. 50003 kg

4) 9 cầm cố kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng nhì số là 8 cùng hiệu nhị số là 2 vậy số nhỏ bé là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một xí nghiệp sản xuất 2 tuần đầu hàng tuần cung ứng được 1250 sản phẩm, 3 tuần sau mỗi tuần cấp dưỡng 1000 sản phẩm. Hỏi vừa đủ hàng tuần sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề thi thân kì 1 Tân oán 4 Số 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1. Số “bảy mươi nhì triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong hàng đầu 056 900, chữ số 5 có mức giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cùng của: 220; 240; 260 và 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 centimet.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy đứng tên những cặp tuy nhiên tuy nhiên cùng nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng cách dễ dãi nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một ngôi trường Tiểu học tập bao gồm 555 học sinh. Số học viên trai nhiều hơn thế số học sinh gái 27 em. Hỏi ngôi trường Tiểu học kia bao gồm bao nhiêu học viên trai, từng nào học sinh gái?

Đề thi giữa kì 1 Tân oán 4 Số 12

PHẦN I: Trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho từng bài xích tập bên dưới đây:

Bài 1: “Ba triệu năm trăm mười lăm nghìn không trăm tứ mươi hai” viết là:

A. 3 515 042

B. 3 515 420

C. 3 155 042

D. 3 515 024

Bài 2: Chữ số 8 của số 52 816 103 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm

B. Hàng nghìn

C. Hàng triệu

D. Hàng trăm nghìn

Bài 3: Số 176 715 638 có mấy lớp?

A. 1 lớp

B. 2 lớp

C. 3 lớp

D. 4 lớp

Bài 4: Số tương thích viết vào khu vực chấm của 1 yến 7 kilogam = …..kilogam là:

A. 107

B. 17

C. 170

D. 1700

Bài 5: Số phù hợp viết vào nơi chnóng của 3h 40 phút ít = ……phút ít là:

A. 70

B. 340

C. 100

D. 220

Bài 6: Lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long- thủ đô hà nội được tổ chức triển khai vào cụ kỉ nào?

A. X

B. XXI

C. 15 XIX

D. XX

Bài 7: Một hình vuông vắn gồm chu vi là 24centimet, diện tích S của hình vuông vắn đó là:

A. 36cm

B. 24cm

C. 36cmét vuông

D. 24cm2

Bài 8: Cho hình bên:

Cạnh AD tuy nhiên tuy vậy với cạnh như thế nào bên dưới đây?

A. BC

B. AB

C. CD

D. DA

PHẦN II: Tự luận:

Bài 1: Thực hiện nay các phép tính sau (tất cả đặt tính): (2điểm)

569564 + 310652

45000 – 21306

2570 x 5

41272 : 4

Bài 2: Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng thứu tự là 142cm, 133centimet, 145centimet, 138cm và 132 cm. Hỏi vừa đủ mỗi chúng ta cao từng nào xăng- ti- mét?

Bài 3: Tuổi bà mẹ và tuổi bé cộng lại được 41 tuổi. Mẹ hơn bé 27 tuổi. Hỏi chị em từng nào tuổi, nhỏ từng nào tuổi ?

Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 4

Tmê man khảo các đề soát sổ giữa học tập kì 1 lớp 4 khác:

Tham khảo cục bộ đề thi trên file cài đặt về.

Đề bình chọn thời điểm giữa kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 bao gồm 65 đề thi. Mỗi đề thi bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận cùng với những dạng kiến thức trong lòng, chi tiết đến từng bài học, rèn luyện năng lực giải Toán thù về số tự nhiên, bảng đơn vị đo cân nặng, biểu vật, search số vừa đủ cùng,....

Hình như, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 với đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được hanvietfoundation.org xem thêm thông tin với tinh lọc từ bỏ các trường đái học tập trên toàn nước nhằm mang đến đến học sinh lớp 4 phần nhiều đề ôn thi học tập kì quality tuyệt nhất. Mời những em cùng quý phú huynh mua miễn mức giá đề thi về và ôn luyện.

Xem thêm: Cách Xét Dấu Tam Thức Bậc 3, Mẹo Xét Dấu Nhanh Các Hệ Số Của Hàm Bậc 3


Đối cùng với công tác học lớp 4, các thầy cô, các bậc phú huynh, các em học viên xem thêm đội dưới đây. Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Tại đây bao gồm những tài liệu miễn giá tiền share về kinh nghiệm tay nghề giảng dạy, hội đàm bài dạy, biên soạn bài bác biên soạn giáo án.,,, được những gia sư hanvietfoundation.org chia sẻ liên tiếp.