Sở đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 10 năm 2020 - 2021 bao gồm 3 đề thi, có lời giải tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn toán

Qua đó góp những em học viên lớp 10 tất cả thêm đầy đủ kiến thức và kỹ năng hữu dụng vào quy trình tiếp thu kiến thức. Cũng nlỗi góp những thầy cô giáo hiện đang có thêm bốn liệu tham khảo ra đề thi. Vậy sau đó là câu chữ cụ thể 2 đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn Toán mời chúng ta thuộc quan sát và theo dõi.


Ma trận đề kiểm tra giữa học tập kỳ II lớp 10 môn Toán

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ dấn thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

1. Bất đẳng thức. Bất phương trình

1.1. Bất đẳng thức

2

2

2

4

1

8

1*

12

4

2

53

61

1.2. Bất phương trình cùng hệ bất phương thơm trình một ẩn

4

4

2

4

0

6

1.3. Dấu của nhị thức bậc nhất

2

2

2

4

1*

4

1.4. Bất pmùi hương trình bậc nhất nhì ẩn

2

2

1

2

0

3

1.5. Dấu của tam thức bậc hai

3

3

3

6

1*

6

2

2. Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ

2.1. Hệ thức lượng trong tam giác

3

3

2

4

1

8

1

12

5

2

37

39

3

3. Phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng

3.1. Phương thơm trình con đường thẳng

4

4

3

6

7

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

100

Tỉ lệ thông thường (%)

70

30

100


Đề kiểm tra thân học tập kì 2 lớp 10 môn Toán

Câu 1: Cho các số thực a, b vừa lòng a0.

Câu 2: Với các số thực không âm a, b tùy ý, mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

*

*

*

*

Câu 3: Điều kiện khẳng định của bất phương thơm trình

*
 là

A. x ≠ 2

B. x ≥ 2.

C. x ≤ 2

D. x=2.

Câu 4: Trong các số dưới đây, số làm sao là nghiệm của bất phương thơm trình

*
 ?

A. 4.

B. 1 .

C. 2 .

D. 3.

Câu 5: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình

*

*

*

*

Câu 7: Nhị thức số 1 làm sao sau đây gồm bảng xét lốt như sau

A. f(x)=2 x-4

B. f(x)=-2 x+4.

C. f(x)=-x+2

D. f(x)=x+2.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình (3-x)(x+2)>0 là

A. <-3 ; 2>

B. (-2 ; 3>

C. (-3 ; 2).

D. (-2 ; 3).

Câu 9: Cặp số (x ; y) làm sao dưới đó là nghiệm của bất pmùi hương trình 2 x-y-3>0 ?

A. (1 ; 0).

Xem thêm: Tìm Số Chẵn Nhỏ Nhất Có 4 Chữ Số, Số Chẵn Bé Nhất Có 4 Chữ Số Khác Nhau

B. (2 ; 2)

C. (2 ;-1)

D. (0 ; 2)

Câu 10 : Trong mặt phẳng O x y, điểm làm sao sau đây trực thuộc miền nghiệm của hệ

*

A. P(-1 ; 0).