Sở đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22 đưa tới 5 đề thi, có hướng dẫn chnóng, đáp án và bảng ma trận đi kèm theo.quý khách hàng vẫn xem: Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 5 môn toán năm 2019 Giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu lời giải dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn toán năm 2019

Với 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 này còn hỗ trợ thầy cô xem thêm để ra đề thi thân học tập kì 1 mang đến học viên của chính bản thân mình. Bên cạnh môn Toán, thầy cô với những em rất có thể xem thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt để chuẩn bị thiệt xuất sắc đến kỳ thi giữa học kì 1 tới đây.

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phxay tính về phân số, search x… Số thập phân cùng phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: những đơn vị đo diện tích, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài toán thù tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ cùng tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian có tác dụng bài bác : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*

B.
*

C.
*

*

*

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo sản phẩm tự tự nhỏ bé đến lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một tín đồ thợ may 30 cỗ áo quần đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi ví như bạn thợ đó may 60 bộ xống áo đồng phục như thế thì nên từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn bởi chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một bộ đồng phục hết số mét vải là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy hết số mét vải là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng khu đất nền là:

200 x
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền đó tất cả số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 mét vuông = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5

TT

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phnghiền đặt tính

- Viết số thập phân, quý giá theo địa chỉ của chữ số trong những thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích các hình sẽ học tập. Giải toán bằng phương pháp "Tìm tỉ số " hoặc "rút ít về 1-1 vị".

Xem thêm: Đáp Án Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa 2018 Môn Toán Của Bộ Gd&Đt Năm 2018

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Tân oán - Lớp 5Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân có có: Chín đơn vị chức năng, nhì phần mười được viết là:

a.
b.9,2 c.
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong những thập phân 879,457 có mức giá trị là:

a.
ha được chuyển thành số đo mét vuông như thế nào sau đây:

a. 7500 m2 b.5000 m2c.4000 m2 d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính

a. 286,34 + 21,85

b. 4554 : 18

Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 bộ áo quần tương đồng hết 45m vải. Hỏi may 25 cỗ áo xống cùng các loại không còn bao nhiêu mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám đất hình vuông vắn gồm chu vi 2000m. Diện tích miếng đất hình vuông vắn kia bởi bao nhiêu m2, bao nhiêu héc ta?