Bộ đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 đưa đến 8 đề thi, bao gồm giải đáp kèm theo, giúp những em học sinh lớp 3 luyện giải đề cùng núm được kết cấu ra đề thi thân học tập kì 1 để ôn thi đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn toán năm 2017

Qua kia, cũng góp thầy cô tham khảo nhằm ra đề thi giữa học tập kì 1 cho học sinh của chính bản thân mình. Bên cạnh đề thi môn Tân oán, hoàn toàn có thể tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt. Chi máu câu chữ mời thầy cô với các em quan sát và theo dõi nội dung bài viết bên dưới đây:


Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi thân học kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong phnghiền chia có dư với số dư là 7, số dư lớn nhất có thể của phxay phân chia đó là

A. 0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928B. 982C. 899D. 988

Câu 3.

*
 của 36m là

A. 4 mB. 6mC. 32 mD. 9m

Câu 4. Độ dài của mặt đường cấp khúc ABCD gồm độ dài nhỏng sau: AB = 10 cm; BC = 12 cm; CD = 15 cm.

A. 38 cmB. 36 cmC. 37cmD. 39 cm

Câu 5. Kết quả của phxay nhân 28 x 5 là

A. 410B. 400C. 140D. 310

Câu 6. Hình mặt có


A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giácB. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giácC. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giácD. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác


1


Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 248 + 136


b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x:

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây trước tiên lâu năm 18 dm, đoạn dây thiết bị nhì lâu năm vội vàng 4 lần đoạn dây đầu tiên, đoạn dây thiết bị cha ngắn hơn đoạn dây trước tiên 8dm. Hỏi cả bố đoạn dây khá dài từng nào mét?

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
DDDCCC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

HS từ bỏ đặt tính.

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

x = 48 : 6

x = 8

b) 24 : x = 3

x = 24 : 3

x = 8

Câu 3. Tính

a. 5 x 7 + 27

= 35 + 27

= 62

b. 80 : 2 – 13

= 40 – 13

= 27

Câu 4. (3 điểm)

Đoạn dây vật dụng nhì lâu năm là

18 x 4 = 72 (dm)

Đoạn dây sản phẩm công nghệ ba nhiều năm là

18 – 8 = 10 (dm)

Cả cha đoạn dây khá dài là

18 + 72 +10 = 100 (dm) = 10 m

Đáp số: 10 m

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường: Tiểu học tập ……..Lớp: 3....Họ với tên: ......................................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM 2021 - 2022Môn: Toán thù

Thời gian: 40 phút

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM


* Khoanh vào chữ cái trước giải đáp đúng

Câu 1. Số có cha chữ số lớn số 1 là:

a. 100 b. 989 c. 900 d. 999

Câu 2. 418 + 201 = ….. Số bắt buộc điền vào vị trí chấm là :

a. 621 b. 619 c. 719d. 629

Câu 3. 627 – 143 = ….. Số đề xuất điền vào khu vực chnóng là :

a. 474 b. 374c. 574d. 484

Câu 4. 6 x 6 ⬜ 30 + 5. Dấu buộc phải điền vào ô trống là :

a. b. > c. =

Câu 5. của 35m là …….Số yêu cầu điền vào vị trí chấm là

a. 6m b. 7m c. 8md. 9m

Câu 6. 42 tiếng đồng hồ giảm đi 6 lần thì còn……...Số buộc phải điền vào nơi chấm là:

a. 7 giờ b. 8 giờc. 9h d. 10 giờ

Câu 7. 3m4centimet = ………cm. Số phải điền vào chỗ chấm là :

a. 34b.304 c. 340d. 7

Câu 8. Mỗi tuần lễ tất cả 7 ngày. Hỏi 6 tuần lễ có từng nào ngày ?

a. 13 ngày b. 21 ngàyc. 24 ngàyd.42 ngày

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

452 + 361 541 - 127 54 x 6 84 : 4

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 2: Tính:


5 x 7 + 27

…………………………….

…………………………….


80 : 2 – 13

……………………………..

……………………………..


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 4. Một shop gồm 56 mét vải xanh cùng vẫn bán tốt 1/7 số vải vóc kia. Hỏi shop này đã bán tốt từng nào mét vải vóc xanh?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Bài 5. Tìm hai số, biết hiệu của hai số đó bằng 42 với số nhỏ bé gấp hai hiệu?

Bài giải

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Đáp án đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm)

Mỗi giải đáp đúng được :0,5đ

Câu 1: d Câu 5: b

Câu 2: b Câu 6: a

Câu 3: d Câu 7: b

Câu 4: b Câu 8: d

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phxay được 0.5 điểm

Kết quả: 813, 414, 324, 21.

Xem thêm: Lý Thuyết Nhắc Lại Và Bổ Sung Khái Niệm Về Hàm Số, Nhắc Lại Và Bổ Sung Các Khái Niệm Về Hàm Số

Bài 2: (1 điểm)Thực hiện nay đúng công việc cùng tính đúng kết quả từng phnghiền tính được 0.5 điểm.