- Lượt xem: 10,586 - links tải: Tải về- Đề thi

- Crúc ý: Các file đề tất cả format .PDF, để đọc được bạn phải ứng dụng đọc PDF. Nếu chúng ta chưa xuất hiện, chúng ta có thể vào đó để download


Phiên phiên bản Text

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁPhường ÁN – THANG ĐIỂM ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN; Khối B
Câu Đáp án Điểm
1 (2,0 điểm) a. (1,0 điểm)
Khi m = −1 ta bao gồm y = 2x3− 6x.Tập xác định: D =.Sự đổi thay thiên:- Chiều trở thành thiên: y " = 6x2 − 6; y " = 0 ⇔ x =±1.

Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán năm 2013

0,25
Các khoảng đồng biến: (−∞; −1) với (1; +∞); khoảng tầm nghịch biến: (−1; 1).- Cực trị: Hàm số đạt rất tiểu trên x = 1, yCT = −4; đạt cực lớn tại x = −1, yCĐ = 4.- Giới hạn: lyên y=−∞; lyên y=+∞.x→−∞ x→+∞0,25
- Bảng đổi mới thiên:0,25
Đồ thị:0,25
b. (1,0 điểm)
Ta tất cả y" = 6x2 −6(m +1)x + 6m; y" = 0 ⇔ x =1 hoặc x=m.0,25
Điều khiếu nại đựng đồ thị hàm số tất cả nhị điểm cực trị là m≠1.0,25
Ta tất cả A(1;3m−1),B(m;−m3+3m2). Hệ số góc của mặt đường trực tiếp ABk=−(m−1)2.Đường thẳng AB vuông góc cùng với con đường thẳng y= x+ 2 Lúc và chỉ còn lúc k =−10,25
m=0 hoặc m=2.Vậy cực hiếm m đề xuất tìm kiếm là m=0 hoặc m=2.0,25

Đáp án đề thi đại học môn Toán thù khối hận B năm 2013

Câu Đáp án Điểm
6 (1,0 điểm) Ta có: (a+b)(a +2c)(b+2c) ≤ (a+b) a +b+4c = a2 +b2 + 2ab+ 4ac+ 4bc ≤ 2(a2 +b2 +c2).2 20,25
Đặt t =a2+ b2+ c2+ 4, suy ra t >2 và P≤ 4 − 9 .t 2(t2 − 4)t −(t −4)(4t3+7t2 −4t −16)Xét f (t) = 4 −9 , với t > 2. Ta gồm f "(t) =− 4 + 9 = .t 2(t2− 4) t2 (t2−4)2 t2(t2−4)2Với t > 2 ta gồm 4t3+ 7t2 − 4t −16 = 4(t3− 4) + t(7t − 4) > 0. Do kia f "(t)=0⇔t =4.0,25
Bảng đổi mới thiên:+ ∞"( )0Từ bảng biến hóa thiên ta được P≤ 5 .80,25
Khi a = b = c = 2 ta gồm Phường. =. Vậy quý giá lớn số 1 của P là .0,25
7.a (1,0 điểm) Điện thoại tư vấn I là giao điểm của AC với BDIB= IC.B C IBIC bắt buộc ΔIBC vuông cân nặng trên IICBn=45o.I BHADBHBC⇒ΔHBC vuông cân nặng trên B I là trung điểm của đoạn trực tiếp HC.0,25
Do CHBD với trung điểm I của CH nằm trong BD nên tọa⎧2(x+3)−(y−2) = 0 độ điểm C thỏa mãn hệ ⎪⎨x−3 ⎛ y+ 2 ⎞−6 = 0.A D ⎪⎩ 2 + 2⎜⎝ 2 ⎟⎠Do đó C(−1;6).0,25
100,25
IC IB BC 1 Ta bao gồm = = = ⇒ID=3IC CD=ID ID AD 3IC2+ID2=IC10CH==52.
2
t =1Ta tất cả D(6−2t;t) với CD=52 suy ra (7−2t)2+(t−6)2 =50⇔⎡⎢t =7. ⎣ Do đó D(4;1) hoặc D(−8;7).0,25
8.a (1,0 điểm) JG(P) tất cả véctơ pháp đường n = (2;3;−1).0,25
JGĐường thẳng Δ qua A và vuông góc cùng với (P) dìm n làm cho véctơ chỉ phương thơm, đề xuất bao gồm phương trình x − 3 y − 5 z= = .2 3 −10,25
Gọi B là vấn đề đối xứng của A qua (P), suy ra B nằm trong Δ. Do đó B(3+ 2t;5+ 3t;−t).0,25
Trung điểm của đoạn thẳng AB thuộc (P) phải 2(3+t)+3⎛⎜10+3t ⎞⎟−⎛⎜−t ⎞⎟−7=0⇔t =−2.⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠Do kia B(−1;−1; 2).0,25
9.a (1,0 điểm) Số bí quyết lựa chọn 2 viên bi, mỗi viên xuất phát từ một vỏ hộp là: 7.6=42.0,25
Số biện pháp lựa chọn 2 viên bi đỏ, từng viên xuất phát từ một hộp là: 4.2=8.0,25
Số cách chọn 2 viên bi White, từng viên xuất phát từ 1 vỏ hộp là: 3.4=12.0,25
Xác suất để 2 viên bi được lôi ra gồm cùng màu là: p= 8+12 =10 .42 210,25
Câu Đáp án Điểm
7.b (1,0 điểm) Ta có HAHAHHD cần AH có phương trình: x+2y−3=0. Do đó A(3−2a;a).0,25
Do M là trung điểm của AB cần MA = MH.A Suy ra (3−2a)2+(a−1)2 =13⇔a=3 hoặc a=− .N Do A không giống H đề xuất A(−3;3).0,25
Phương thơm trình con đường trực tiếp ADy−3=0. gọi N là điểm đối xứng của M qua AD. Suy ra NAC và tọa độ điểm N vừa lòng hệ⎧1+ yB H D C ⎪ 2 −3=0 ⇒ N(0;5).⎨⎩⎪1.x+0.(y−1)=00,25
Đường trực tiếp AC tất cả phương thơm trình: 2x−3y+15=0.Đường trực tiếp BC tất cả phương thơm trình: 2xy−7=0.Suy ra tọa độ điểm C vừa lòng hệ: ⎧⎨2xy−7=0 ⎩2x−3y+15=0.Do kia C(9;11).0,25
8.b (1,0 điểm) JJJG JG Ta có AB=(−2;3;2), vectơ chỉ phương thơm của Δ là u =(−2;1;3).0,25
JG JJJG JGĐường thẳng vuông góc với AB với Δ, bao gồm vectơ chỉ pmùi hương là v =⎡⎣AB, u ⎤⎦.0,25
JG Suy ra v =(7; 2; 4).0,25
x−Đường thẳng trải qua A, vuông góc cùng với AB với Δ tất cả phương thơm trình là: 1 = y+1 = z−1.7 2 40,25
9.b (1,0 điểm) x2+2y=4x− 1Điều kiện: x>1; y >−1. Hệ đã mang đến tương đương với ⎨⎩log3(x−1)=log3 (y+1)0,25
x2 −2x−3= 0⇔⎨⎩y = x−20,25
x=−1, y =−3⇔ ⎢⎣x=3, y =1.

Xem thêm: Nguyên Lý Dirichlet Toán Rời Rạc, Nguyên Lý Ngăn Kéo Dirichlet

0,25
Đối chiếu ĐK ta được nghiệm (x; y) của hệ đã cho rằng (3;1).0,25
dap an toan khoi b 2013------------- Hết -------------

Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B năm 2013


Bài mới nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

dap an de thi toan khoi b phái mạnh 2013

http://hanvietfoundation.org com/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-toan-khoi-b-nam-2013/

giai cau 1 de thi dẻo hoc khoi b 2013 dap an de thi dai hoc khoi b nam2013 de thi tháng toan khoi b phái mạnh 2013 dap an de dai hoc toan khoi b 2013 de thi toan khoi b nam 2013 de thi dai hoc khoi b phái mạnh 2013 de thi toan dai hoc khoi b nam giới 2013 b 2013 dap an de thi toan khoi b 2013 giai de thi dh khoi b phái nam 2013 giai de khoi b nam 2013 dap an de thi dai hoc toan khoi b 2013 dap an de thi dẻo hoc khoi b phái mạnh 2013 dap an tháng toan b 2013 toan khoi b 2013 tai dap an de thi toan khoi b nam giới 2013 b2013 xac suat dap an de thi tháng toan khoi b phái mạnh 2013