- Lượt xem: 28,290 - links tải: Tải về- Đề thi

- Crúc ý: Các tệp tin đề bao gồm định hình .PDF, để hiểu được bạn phải ứng dụng hiểu PDF. Nếu chúng ta chưa xuất hiện, chúng ta có thể vào đó nhằm tải về
Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d năm 2010

Phiên bản Text

Trang 1/4BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: TOÁN; Kân hận D (Đáp án - thang điểm tất cả 04 trang) ĐÁP. ÁN −THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1.(1,0 điểm) •Tập xác định: R. •Sựbiến hóa thiên: - Chiều biến chuyển thiên: " y = −4x3−2x = −2x(2x2+1); " y (x) =0 ⇔ x =0. 0,25 - Hàm số đồng đổi thay bên trên khoảng (−∞; 0); nghịch đổi thay trên khoảng tầm (0; +∞). - Cực trị: Hàm số đạt cực lớn trên x =0; yCĐ =6. - Giới hạn: limxy→−∞= limxy→+∞= − ∞. 0,25 - Bảng biến đổi thiên: 0,25 • Đồthị: 0,25 2.(1,0 điểm) Do tiếp đường vuông góc với con đường trực tiếp y =16x −1, yêu cầu tiếp con đường tất cả hệsốgóc bằng – 6. 0,25 Do đó, hoành độtiếp điểm là nghiệm của pmùi hương trình −4x3−2x = −6 0,25 ⇔ x =1, suy ra tọa độtiếp điểm là (1; 4). 0,25 I (2,0 điểm) Pmùi hương trình tiếp tuyến: y = −6(x −1) +4 hay y = −6x +10. 0,25 1. (1,0 điểm)Phương trình đang mang đến tương tự với: 2sinxcosx −cosx −(1 −2sin2x) +3sinx −1 =0 0,25 ⇔(2sinx −1)(cosx +sinx +2) =0 (1). 0,25 Do pmùi hương trình cosx +sinx +2 =0 vô nghiệm, nên: 0,25 II (2,0 điểm) (1) ⇔sinx =12⇔ x =6π+ k2πhoặc x =56π+ k2π( k ∈ Z). 0,25 " y +0 − y 6 − ∞x −∞0 +∞− ∞y x 6 2 − 2O Trang 2/4Câu Đáp án Điểm2. (1,0 điểm) Điều kiện: x ≥ −2. Phương thơm trình đang đến tương đương với: ( )( )322 44 4 222 2 0 x xx+ −− −=. 0,25 •24x−24=0 ⇔ x =1. 0,25 •22 2x+−342x −=0 ⇔2 2 x+ = x3−4 (1). Nhận xét: x ≥34. 0,25 Xét hàm số f(x) =2 2 x+ − x3+4, trên )34; ⎡ +∞⎣. " f (x) =12 x+−3x20, suy ra y >0. 0,25 y2=(x +3)(7 − x) +(x +2)(5 − x) −2 (3)(7)(2)(5) x xx x + −+−= ()2( 3)(5 ) ( 2)(7 ) x xx x +−−+ − +2 ≥2, suy ra: 0,25 y ≥ 2; vết bởi xảy ra lúc cùng chỉKhi x =13. 0,25 V (1,0 điểm) Do kia giá trịnhỏđộc nhất của ylà 2. 0,25 S C D B A M H Trang 3/4Câu Đáp án Điểm1. (1,0 điểm) Đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABCcó phương thơm trình: (x +2)2+ y2=74. Phương thơm trình AH: x =3 cùng BC ⊥ AH, suy ra pmùi hương trình BCcó dạng: y = a(a ≠ −7, vì BCko trải qua A). Do đó hoành độ B, Cthỏa mãn pmùi hương trình: (x +2)2+ a2=74 ⇔ x2+4x + a2−70 =0 (1). 0,25 Pmùi hương trình (1) tất cả nhì nghiệm khác nhau, trong đó tất cả tối thiểu một nghiệm dương lúc và chỉkhi: | a| Trang 4/4Câu Đáp án Điểmét vuông.(1,0 điểm) Ta có: + M ∈ ∆1, đề xuất M(3 + t; t; t). + ∆2 đi qua A(2; 1; 0) cùng bao gồm vectơchỉpmùi hương vG=(2; 1; 2). 0,25Do đó: AMJJJJG=(t +1; t −1; t); , vAM ⎡ ⎤⎣ ⎦G JJJJG=(2 − t; 2; t −3). 0,25Ta có: d(M, ∆2) =, vAMv⎡⎤ ⎣⎦G JJJJGG =2210173tt− +, suy ra: 2210173tt−+ =1 0,25⇔ t2−5t +4 =0 ⇔ t =1 hoặc t =4. Do kia M(4; 1; 1) hoặc M(7; 4; 4). 0,25Điều kiện: x >2, y >0 (1). 0,25 Từhệ sẽ mang đến, ta có: 24đôi mươi 2xxyxy⎧ −++= ⎪⎨−= ⎪⎩0,25 ⇔2302xxyx⎧ −= ⎪⎨=− ⎪⎩⇔02xy= ⎧⎨=− ⎩hoặc 31.xy= ⎧⎨= ⎩0,25 VII.b (1,0 điểm) Đối chiếu cùng với điều kiện (1), ta có nghiệm của hệlà (x; y) =(3; 1). 0,25 ------------- Hết ------------- M ∆2∆1d =1 H

Đáp án đề môn Tân oán khối hận D năm 2010


Bài mới nhất


Bài phổ biến
Xem thêm: 106 Bài Tập Hình Học Chương 2 Lớp 7 Bài 10: Ôn Tập Chương Ii

Seoqueries terms

de toan khoi d 2010

http://hanvietfoundation.org com/dap-an-de-mon-toan-khoi-d-nam-2010/

dap an de toan khoi d phái nam 2010 de thi dai hoc mon toan khoi D phái mạnh 2010 toan khoi d 2010 dap an toan d2010 dap an toan d 2010 dap an mon toan khoi d phái nam 2010 toan d 2010 dap an de thi dẻo hoc tháng toan khoi D nam 2010 dap an de thi dẻo hoc mon toan khoi d 2010 dap an de thi toan khoi D 2010 dap an de thi toan khoi d phái mạnh 2010 dap an de toan khoi d 2010 de thi toan khoi d phái nam 2010 dap an toan khoi D 2010 de thi dẻo hoc khoi d phái mạnh 2010 dap an de thi dai hoc khoi d 2010 D 2010 dap an tháng toan khoi d 2010