... = a S Diện tích: SABC = BA.BC = 6a2 Thể tích: VS.ABC = SABC.SH = 2a 3 K H Hạ HD ⊥ AC (D ∈ AC), HK ⊥ SD (K ∈ SD) B C ⇒ HK ⊥ (SAC) ⇒ HK = d( H, (SAC)) D BH = SB.cos SBC = 3a ⇒ BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) ... BC = 4HC ⇒ d( B, (SAC)) = 4 .d( H, (SAC)) A HC 3a Ta tất cả AC = BA2 + BC = 5a; HC = BC – BH = a ⇒ HD = BA = AC SH HD 3a 6a = Vậy, d( B, (SAC)) = 4.HK = HK = 2 14 SH + HD ⎧( x − x)(2 x − y ) = m ⎪ ... 1) Bảng trở nên thi n: u − −1 + + f "(u ) +∞ – 2− f(u) VI.a 0,25 − 0,25 –∞ 2− Suy quý hiếm buộc phải tìm kiếm là: m ≤ (1,0 điểm) B (2,0 điểm) G• A D E C điện thoại tư vấn D( x; y) trung điểm AC, ta có: BD = 3GD ⎧ x + = 3(...Quý Khách đã xem: Đề thi ĐH môn toán 2011 kăn năn d


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d 2011

*

... ĐÁP. ÁN
– THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối hận D (Đáp án - thang điểm bao gồm 04 trang) BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Đáp án Điểm a) (1,0 ... I = xdx + x sin xdx = 0 π x2 π ∫ + x sin xdx = 0 π π + x sin xdx 32 ∫ 0,25 Đặt u = x;dv = sin xdx, suy du = dx; v = − cos x π Lúc π 1 π 0,25 π ∫ x sin xdx = − x cos x + ∫ cos xdx = ∫ cos xdx 0 ... BC yêu cầu AH ⊥ ( A " BC ), nghĩa AH ⊥ ( BCD ") Do AH = d ( A,( BCD ")) 0,25 = + = a2 a Do d ( A,( BCD ")) = AH = Ta có AH Trang 2/4 AB 2 AA" 0,25 Câu Đáp án Ta có ( x − 4)2 + ( y − 4)2 + xy ≤ 32...
*

*

...  C 2 011
x 2 010  C 2 011 x 2 011 0,25 Chọn x = -1 ta có: 2 010 2 011 C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 Chọn x = ta có: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011 2 011 0,25 ... 2 011 ! 2 011 ! 2 011 !      2!2009! 4!2007! 6!2005! 2008!3! 2 010 !1! 0,25 2008 2 010 = C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  C 2 011 Knhì triển 2 010 2 011 (1+ x )2 011 = C 2 011  C 2 011 x  C 2 011 x ...  2 011 0,25 2 010 Do đó: C 2 011  C 2 011  C 2 011   C 2 011  2 010 Vậy S = 2 010 2 011 ! 0,25 IV 1, 0 D gọi M trung điểm BC Hình vẽ 0.25 Ta có: MA=MB=MC Mà: DA=DB=DC (gt) Suy ra: DM  (ABC) B C...
*Xem thêm: Bài Tập Về Quy Tắc Dấu Ngoặc Và Quy Tắc Chuyển Vế Lớp 6 Bài 9

*