Quý Khách đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải tức thì bản đầy đủ của tài liệu trên phía trên (75.13 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán 2010

Bộ dạy dỗ với đào tạo và huấn luyện đề thi tuyển chọn sinc đại học năm 2010 Môn thi: Toán khối: A đề xác nhận Thời gian làm cho bài: 180 phút, không nhắc thời gian phát đềi. Phần tầm thường cho tất cả thí sinc (7,0 điểm)Câu I (2,0 điểm)Cho hàm số 3 2y x 2x (1 m)x m= + + (1), m là tmê man số thực.1. Khảo sát sự biến hóa thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số (1) Lúc m = 1.2. Tìm những giá trị của tđắm say số m chứa đồ thị hàm số (1) giảm trục hoành trên 3 điểm phân minh bao gồm hoành độ 1 2 3x , x , xvừa lòng ĐK 2 2 21 2 3x x x 4+ + .Câu II (2,0 điểm)1. Giải phơng trình (1 sin x cos 2x) sin x14cos x1 tan x2 + + + ữ
=+.2. Giải bất phơng trình 2x x11 2(x x 1) +.Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 12 x 2 xx0x e 2x eI dx1 2e+ +=+.Câu IV (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. gọi M cùng N lần lợt là trung điểm của các cạnh AB cùng AD, H là giao điểm của CN cùng với DM. Biết SH vuông góc cùng với mặt phẳng (ABCD) vàSH a 3=. Tính thể tích khối chóp S.CDNM cùng tính khoảng cách thân nhị đờng trực tiếp DM cùng SC theo a.Câu V (1,0 điểm) Giải hệ phơng trình
22 2(4x 1)x (y 3) 5 2y 0 (x, y )4x y 2 3 4x 7+ + =+ + =Ăii. Phần riêng (3,0 điểm) Thí sinc chỉ đợc làm cho một trong nhị phần (phần A hoặc B)A. Theo chơng trình ChuẩnCâu VI.a (2,0 điểm)1. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại nhị đờng trực tiếp 1d : 3x y 0+ = và2d : 3x y 0 =. gọi (T) là đờng tròn xúc tiếp cùng với 1dtrên A, giảm 2d
trên hai điểm B và C sao để cho tam giác ABC vuông trên B. Viết phơng trình của (T), biết tam giác ABC gồm diện tích bằng 32cùng điểm A gồm hoành độ dơng.2. Trong không gian tọa độ Oxyz, mang đến đờng thẳng x 1 y z 2: 2 1 1 + = =và mặt phẳng (P): x 2y z 0 + =. Gọi C là giao điểm củavới (P), M là vấn đề ở trong. Tính khoảng cách tự M mang lại (P), biết MC 6=.Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm phần ảo của số phức z, biết 2z ( 2 i) (1 2i)= + .B. Theo chơng trình Nâng caoCâu VI.b (2,0 điểm)1. Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân nặng trên A bao gồm đỉnh A(6; 6), đờng thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB với AC tất cả phơng trình x + y 4 = 0. Tìm tọa độ những đỉnh B cùng C, biết điểm


Xem thêm: Xét Dấu Của Tam Thức Bậc Hai, Lý Thuyết Và Bài Tập Dấu Tam Thức Bậc Hai

E(1; 3)nằm tại đờng cao đi qua đỉnh C của tam giác vẫn mang lại.2. Trong không khí tọa độ Oxyz, mang lại điểm A(0;0; 2)cùng đờng thẳngx 1 y 2 z 3: 2 3 2+ + = =. Tính khoảng cách từ A cho. Viết phơng trình phương diện cầu tâm A, cắttại hai điểm B cùng C thế nào cho BC = 8.Câu VII.b (1,0 điểm) Cho số phức z vừa lòng 3(1 3i)z1 i=. Tìm môđun của số phức z + iz. hết Thí sinh không đợc áp dụng tư liệu. Cán bộ coi thi ko lý giải gì thêm