Tổng vừa lòng bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 có đáp án cùng giải thuật cụ thể. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản ảnh tác dụng tuyệt nhất, chuẩn bị xuất sắc cho kỳ thi đặc trưng tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 4


Nội dung bài bác viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học kì 1 sắp tới, nhu yếu search tìm nguồn tài liệu ôn thi chính thống tất cả giải mã chi tiết của các em học viên là hết sức béo. Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi vẫn dày công đọc Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review gồm cấu trúc thông thường của đề thi cuối kì bên trên đất nước hình chữ S , cung ứng những em làm cho quen cùng với cấu tạo đề thi môn Tân oán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng và kiến thức thường xuất hiện thêm. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 48đôi mươi B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 16m B. 16mét vuông C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt gồm những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB và AD; BD cùng BC. B. B. BA và BC; DB với DC. C. C. AB và AD; BD cùng BC; DA cùng DC. D. D. AB và AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Lúc này, tuổi của người mẹ cùng tuổi của con cùng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn bé 29 tuổi.

a. Hỏi bà bầu bao nhiêu tuổi, nhỏ bao nhiêu tuổi?

b. Cách trên đây 2 năm, con bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn nhất gồm 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa chia không còn mang lại 2 với vừa phân tách không còn mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Tân oán học tập kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đó 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại vừa phân chia hết mang đến 2 vừa phân chia không còn đến 5 gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy tất cả 4 chữ số khác biệt buộc phải số đó là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích nhằm viết vào địa điểm chnóng 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích nhằm viết vào khu vực chnóng 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc cùng với các đoạn thẳng ……với .......

b. Đoạn trực tiếp BC song song cùng với đoạn thẳng ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 ngàn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 6đôi mươi 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ ợt nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm tổng chiều nhiều năm với chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất nền đó?

Đáp án đề Tân oán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng cùng gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều nhiều năm mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linch hai ngàn bốn trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 4trăng tròn D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu Khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp nhằm viết vào nơi chnóng của 65 dmét vuông = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của cha số tự nhiên và thoải mái liên tục là 333. Số lớn nhất trong tía số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ tốt nhất tất cả chiều dài 112cm, chiều rộng 80centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45T 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Tân oán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi giải đáp đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phxay tính đặt cùng triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, công dụng đúngcấm đoán điểm. Nếu không viết kết quả theo sản phẩm ngang, từng phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không tồn tại ý nghĩa với phxay toán thù hoặc tác dụng phnghiền tính saithì ko đạt điểm. HS thiếu thốn hoặc không nên thương hiệu đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng hai lần số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc sinh sống thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không tồn tại chân thành và ý nghĩa với phép tân oán hoặc kết quả phnghiền tính saithì ko lấy điểm. (Học sinch có tác dụng sai từ đâu thì ko chnóng tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu thốn hoặc không nên thương hiệu đơn vị toàn diệt trừ 0,25 điểm. Không trải đời học sinh vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài làm cho tròn theo bề ngoài sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Bài Tập Hàm Số Liên Tục - Hàm Số Liên Tục Và Một Số Dạng Toán Thường Gặp

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút ít TẢI VỀ tiếp sau đây nhằm cài đặt về Sở 3 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!