Bộ đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp một năm 20đôi mươi - 2021 bao gồm 76 đề bình chọn học tập kì II môn Tân oán lớp 1. Hi vọng tư liệu này giúp những em học sinh lớp 1 từ ôn luyện và vận dụng các kỹ năng và kiến thức sẽ học tập vào câu hỏi giải bài xích tập tân oán. Chúc những em học xuất sắc.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn toán sách chân trời sáng tạo năm học

Để biết sâu hơn về đề thi học tập kì 2 lớp một năm 2021, mời chúng ta vào mặt đường link sau nhằm sở hữu về trọn bộ: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2021 cùng Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2021.


76 đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán thù năm 20đôi mươi - 2021:

II. Sở 30 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc

I. Sở 15 đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán sách mới

1. Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời


3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù sách Kết nối

II. Bộ 30 đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số phù hợp vào ô trống:

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhỏ nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số Khủng nhất: 62 70 68 59


c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số tức thì sau của 23 là 24

Số tức tốc sau của 84 là 83

Số tức tốc sau của 79 là 70

Số ngay tức thì sau của 98 là 99

Số liền sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An gồm 19 quả táo khuyết, An đến em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu trái táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi mẫu vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào khu vực chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết thành các số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34 56 - đôi mươi 18 + 71 74 - 3

b) 58centimet + 40centimet = …. 57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền vệt ;=

63..... 60 65.... 48 88 - 45..... 63 - 20

19 ....17 54 ....72 49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 trái hồng, người mẹ đang phân phối 60 quả hồng. Hỏi chị em còn sót lại từng nào trái hồng?


Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN bao gồm độ lâu năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết thành những số

Năm mươi bốn : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mốt : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn số nhỏ bé độc nhất vô nhị : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo trang bị từ bỏ tự to mang đến bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với phnghiền tính ưa thích hợp:

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25centimet + 14centimet = ………… ; 56centimet – 6centimet + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?


…………… giờ


…………… giờBài 6. Lớp em gồm 24 học viên chị em, 21 học sinh phái nam. Hỏi lớp em bao gồm toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây dài 25cm. Lan giảm đi 5cm. Hỏi tua dây còn sót lại lâu năm mấy xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – đôi mươi = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết các số từ bỏ 89 cho 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vào khu vực chấm:

Số ngay thức thì trước của 99 là ………… ; 70 gồm ………… chục với …………đối kháng vị

Số ngay tức thì sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – 20 = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27 78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? (1 điểm)


…………… giờ


…………… giờ


Bài 4: Điền lốt >,

Số tức khắc trước

Số đang biết

Số ngay lập tức sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh vào số phệ nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết các số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ từ trường đoản cú bé nhỏ mang đến lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số thích hợp vào ô trống:


Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35 67 – 54 73 + 21 98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ với giờ mê say hợp:

Bài 4: (1 điểm)38 – 8 + 7 = …………….

25 + 12 + 2 = …………….

56centimet – 6centimet + 7centimet = ……….

74centimet – 4cm + 3centimet = ……….


Bài 3.

Xem thêm: Dãy Số Có Giới Hạn Hữu Hạn Của Hàm Số Có Giới Hạn Hữu Hạn, Bài 1: Khái Niệm Và Giới Hạn Hữu Hạn Của Hàm Số

Nam bao gồm 36 viên bi có bi xanh cùng bi đỏ, trong số đó bao gồm 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 4. Một shop có 95 quyển vsinh sống, cửa hàng vẫn chào bán 40 quyển vlàm việc. Hỏi shop còn lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 5. Một quyển sách có 65 trang, Lan đang gọi hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải hiểu từng nào trang nữa thì không còn quyển sách?