Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 là cỗ đề Toán thù lớp 5 học tập kì 1 có lời giải chi tiết hẳn nhiên. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học viên ôn tập, củng chũm các dạng bài tập sẵn sàng mang đến bài xích thi cuối học tập kì 1. Đồng thời đây cũng là tư liệu tìm hiểu thêm bổ ích cho những thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: 100 đề thi toán lớp 5 năm 2021

100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán

Tải ngay: Bộ 100 đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn Toán thù Có đáp án


Các đề thi dưới đây tiêu chuẩn độ theo Thông tứ 22 những biểu điểm nhằm những em học sinh thay được kết cấu đề thi sẵn sàng cho các bài thi học kì đạt hiệu quả cao.

Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì một năm 2021

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số thập phân có 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2 : Giá trị của biểu thức

*
là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại nhất nhằm điền vào ô trống: 12,13 2 25cm2 = ... dm2

Số phù hợp điền vào nơi trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép phân chia này là:


A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật bao gồm form size đồng nhất và chiều lâu năm mỗi mhình họa cấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mhình họa mộc kia ta được một hình vuông bao gồm chu vi bằng 72centimet. Diện tích một mhình họa mộc hình chữ nhật là :

A. 24cm2B. 108cm2C. 18cm2 chiều. 1728cm2

Bài 2 (1đ): Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính cùng tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Thương hiệu thuở đầu bán một song giầy giá chỉ 400000 đồng. Lần trước tiên shop hạ giá 12% giá chỉ ban sơ. Cuối năm, shop liên tục hạ tiếp 10% giá chỉ trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giầy kia giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

*

b. So sánh A cùng B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

18,7 – X = 10,6

X = 18,7 – 10,6

X = 8,1

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

0,096 : X = 48


X = 0,096 : 48

X = 0,002

Bài 3: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5đ

Học sinh từ bỏ đặt tính

Kết trái là:

456,25 + 213,98 = 670,23

578,4 – 407,89 = 170,51

55,07 x 4,5 = 247.815

78,24 : 1,2 = 65.2

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số chi phí đôi giầy được sút sinh hoạt lần hạ giá đầu tiên là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá chi phí đôi giầy sau lần hạ giá bán đầu tiên là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số tiền song giày được bớt sống lần hạ giá bán thứ nhì là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá chi phí song giầy sau nhị lần hạ giá bán là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS bao gồm giải pháp làm khác vẫn đồng ý cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

*

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 –

*
(0,25)

= 1 – 1 + 1 –

*

=

*

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy những vượt số làm việc tích A với B đầy đủ đều bằng nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1 năm 2020

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời hoặc câu trả lời đúng.

Câu 1. (0,5 điểm). Số thập phân có tía nghìn, một đơn vị, bảy phần trăm được viết là:


A. 3100,1

B. 3001,70

C. 3001,07

D. 3010,07

Câu 2. (0,5 điểm). Chữ số 5 trong các thập phân 127,056 có giá trị là:

A. 5

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức 70 + 8 + 0,6 + 0,005 là:

A. 78,65

B. 78,0605

C. 78,605

D. 78,6005

Câu 4. (0,5 điểm). Số phù hợp điền vào nơi chnóng 8,06 ha = .......... m2 là:

A. 86000

B. 80060

C. 80006

D. 80600

Câu 5. (0,5 điểm). Viết phân số sau thành

*
tỉ số tỷ lệ, ta được:

A. 16%

B. 25%

C. 46%

D. 64%

Câu 6. (0,5 điểm). Mua 4 m vải yêu cầu trả 3đôi mươi 000 đồng. Hỏi cài 6,8 m vải thuộc nhiều loại đề nghị trả nhiều hơn thế bao nhiêu tiền?

A. 224 000 đồng

B. 544 000 đồng

C. 80 000 đồng

D. 2 176 000 đồng

Câu 7. (0,5 điểm). quý khách hàng Việt download 15 quyển vsinh sống giá 5000 đồng một quyển thì vừa hết số tiền đang sẵn có. Với số tiền đó ví như cài vnghỉ ngơi với cái giá 7500 đồng một quyển thì các bạn Việt tải được từng nào quyển vở?

A. 10 quyển

B. đôi mươi quyển

C. 15 quyển

D. 30 quyển

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Nối mỗi phân số (hỗn số) với số thập phân bằng nó.

Câu 9. (0,5 điểm). Điền số phù hợp vào địa điểm trống.

Sau khi đi bên sách cài đặt vật dụng tiếp thu kiến thức, em được cô bán hàng trả lại 50 000 đồng với đủ 3 loại giấy bạc đôi mươi 000 đồng, 10 000 đồng, 5 000 đồng. Vậy số tờ giấy bạc từng các loại em có thể nhận được là:

a) .............tờ trăng tròn 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

b) .............tờ đôi mươi 000 đồng, ............tờ 10 000 đồng, ...........tờ 5 000 đồng.

Câu 10. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

a. 75,18 + 16,754

…………………

…………………

…………………

b. 345,1 – 17,25

…………………

…………………

…………………

c. 25,8 x 3,02

…………………….


…………………….

…………………….

d. 43,5 : 0,58

…………………….

…………………….

…………………….

Câu 11. (2 điểm). Một mhình họa vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 45m với bởi 2/3 chiều dài.

a. Tính diện tích mhình ảnh vườn?

b. Trên mảnh vườn cửa kia, người ta trồng rau xanh không còn 80% diện tích. Tính diện tích S đất còn lại không được sử dụng?

Câu 12. (1 điểm). Tính nhanh khô.

*

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 5 học tập kì 1

PHẦN I: Trắc nghiệm: (3,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

C

C

D

D

A

A

Điểm

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

PHẦN II: Tự luận: (6,5 điểm)

Câu 8. (1 điểm). Mỗi ý nối hợp lý cho 0,25 điểm

Câu 9. (0,5 điểm). Số tờ giấy bạc từng các loại em rất có thể nhận được là:

a) 1 tờ 20000 đồng, 2 tờ 10000 đồng, 2 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

b) 1 tờ 20000 đồng, 1 tờ 10000 đồng, 4 tờ 5000 đồng. (0,25 điểm)

Câu 10. (2 điểm) - Học sinch đặt tính, tính đúng từng phnghiền tính được 0,5 điểm.

75,18 + 16,754 = 91,934

345,1 – 17,25 = 327,85

25,8 x 3,02 = 77,916

43,5 : 0,58 = 75

(Nếu đặt tính viết chưa thẳng cột trừ 0,25 điểm)

Câu 11. (2 điểm)

Chiều lâu năm mhình ảnh vườn là: 45 : 2/3 = 67,5 (m) (0,5 điểm)

Diện tích mhình ảnh vườn là: 67,5 x 45= 3037,5 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích trồng rau xanh là 3037,5 x 80 :100 = 2430 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích sót lại là: 3037,5 - 2430 = 607,5 (m2) (0,5 điểm)

Đáp số: 3037,5 m2; 607,5 m2

* Lưu ý: - Nếu HS làm theo bí quyết khác mà đúng thì cũng khá được tính điểm tương đương. Khi

HS lấy lệ trừ tỉ số Tỷ Lệ mà không có cam kết hiệu tỉ số Phần Trăm (100% - 80% = 20%)

thì trừ một nửa số điểm của phxay tính kia.

Câu 12 (1 điểm) Tính nhanh

*

= 0,75 x 1 + 0,75 x 29 + 0,75 x 30 + 0,75 x 40 (0,5 điểm)

= 0,75 x (1+ 29 + 30 + 40) (0,25 điểm)

= 0,75 x 100 = 75 (0,25 điểm)

Sở đề thi học tập kì 1 lớp 5 năm 2020


Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5

Đề thi Tân oán lớp 5 học kì 1 Số 1

Bài 1 (1 điểm). a) Ghi lại giải pháp hiểu các số sau:

555,035:.........................................................................................................................................

*
:...........................................................................................................................................

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị chức năng, chín phần trăm:.......................................................................................................

- Hai ngàn ko trăm mười tám đơn vị, tứ phần nghìn:..........................................................

Bài 2 (1 điểm). Điền lốt >, 2 = ……………..m2

9T 5 tạ = …………..tấn

5 tiếng 15 phút = …………giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76m. Chiều rộng lớn bằng 60% chiều dài.

a) Tính diện tích S mảnh sân vườn kia.

b) Người ta sử dụng 8% diện tích S mhình ảnh vườn cửa có tác dụng lối đi. Tìm diện tích lối đi.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.....................................................................................................................................................

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm ngân sách 1 tháng là 0,65%. Để sau 30 ngày nhận được chi phí lãi là 780000 đồng thì khách hàng đề xuất gửi từng nào tiền?

Bài giải

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


.....................................................................................................................................................

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 tại phần thập phân trong số 63,546 là:

A. 6

B. 60

C.

*

D.

*

2)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 75,8

B. 75,08

C. 75,008

D. 75,80

3) Trong những số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé nhỏ độc nhất vô nhị là:

A. 4,686

B. 4,688

C. 4,868

D. 4,288

4) 45% của 1trăng tròn là:

A. 540

B. 54

C. 45

D. 12

Đáp án: Đề kiểm soát học kì 1 Môn Tân oán lớp 5

Bài 1 (1 điểm). a)

555,035: Năm trăm năm mươi lăm phẩy ko trăm cha mươi lăm

*
: Ba mươi bảy cùng năm phần chín mươi mốt

b) Viết số thập phân gồm:

- Tám đơn vị, chín phần trăm: 8,09

- Hai nghìn ko trăm mười tám đơn vị, bốn phần nghìn: 2018,004

Bài 2 (1 điểm). Điền dấu >, 533,99

536,4 = 536,400;

98,532 > 98,45

Bài 3 (2 điểm). Đặt tính rồi tính

KQ: 758,7 + 65,46 = 824,16

4,62 x 35,4 = 163,548

234,8 – 87 = 147,8

225,54 : 6,3 = 35,8

Bài 4 (1 điểm). Tìm X biết:

a) X – 13,1 = 7,53 x 6

X – 13,1 = 45,18

X = 45,18 + 13,1

X = 58,28

b) 21 x X = 9,45 : 0,1

21 x X = 94,5

X = 94,5 : 21

X = 4,5

Bài 5 (1 điểm). Viết số thập phân phù hợp vào nơi chấm:

8 km 62 m = 8,062 km

2018 dmét vuông = 20,18 m2

9 tấn 5 tạ = 9,5 tấn

5 giờ 15 phút = 5,25 giờ

Bài 6 (2 điểm). Một mảnh sân vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 76 m. Chiều rộng bằng 60% chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S mảnh vườn đó.

b) Người ta thực hiện 8% diện tích mhình họa vườn làm cho lối đi. Tìm diện tích S lối đi.

Bài giải

60% = 3/5

Sơ đồ:

Chiều rộng: I-----I-----I-----I

Chiều dài: I-----I-----I-----I-----I-----I (76 m)

Chiều rộng mhình họa vườn cửa là:

76 : (3+5) x 3 = 28,5 (m)

Chiều dài mhình họa vườn cửa là:

76 – 28,5 = 47,5 (m)

Diện tích mhình ảnh vườn:

28,5 x 47,5 = 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi:

1353,75 : 100 x 8= 108,3 (m2)

Đáp số: Diện tích mảnh sân vườn 1353,75 (m2)

Diện tích lối đi 108,3 (m2)

Bài 7 (1 điểm). Lãi suất tiết kiệm chi phí 1 tháng là 0,65%. Để sau 1 tháng nhận được tiền lãi là 780000 đồng thì người tiêu dùng đề xuất gửi bao nhiêu tiền?

Bài giải

Số tiền người tiêu dùng đề xuất gửi là:

780000 : 0,65 x 100= 120000000 (đ)

Bài 8 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

1) Giá trị của chữ số 6 ở trong phần thập phân trong các 63,546 là:

D.

*

2)

*
viết dưới dạng số thập phân là:

B. 75,08

3) Trong các số 4,686; 4,688; 4,868; 4,288. Số bé nhỏ độc nhất là:

D. 4,288

4) 45% của 1đôi mươi là:

B. 54

Sở đề, đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2019 

Đề thi Toán thù lớp 5 học kì 1 Số 2

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu 1: (M1 - 1 đ)

a) Số "Bốn mươi bảy đơn vị tứ phần mười với tám phần trăm" viết như sau:

A. 47,480

B. 47,48

C. 47,0480

D. 47,048

b) Phân số thập phân 834/10 được viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

Câu 2: (M1 - 1 đ)

a)- Chuyển đổi số thập phân 3, 03 thành lếu số là:

b)-Chuyển đổi đơn vị chức năng đo độ nhiều năm 1 m 53 cm thành láo số.

Câu 3: (M2 - 1 đ)

a)-Mua 2 quyển vsống hết 24000 đồng. Vậy cài đặt 10 quyển vlàm việc như thế không còn số tiền là:

A. 60 000 đ

B. 600 000 đ

C. 240 000 đ

D. 1trăng tròn 000 đ

b) Lớp học gồm 25 học sinh, trong số đó gồm 13 thiếu phụ. Số học viên người vợ chiếm bao nhiêu Phần Trăm của lớp học đó?

A. 13 %

B. 25%

C. 52 %

D. 25 %

Câu 4: (M2 - 1 đ)

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

b)-Tìm 15 % của 3trăng tròn kilogam là

A. 320

B. 15

C. 48

D. 32

Câu 5: (M2 - 1 đ)

a) Vẽ độ cao cho tam giác ABC sau. Biết cạnh đáy BC


b) Cho hình chữ nhật ABCD gồm chiều dài 6 cm, chiều rộng lớn 4 cm (nlỗi hình vẽ). Diện tích hình tam giác MDC phía bên trong hình chữ nhật là bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác MDC là:

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A với vế B mang đến cân xứng.

II.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2): 2,4 - 18,32

b) 8,64: (1,46 + 3,34) + 6,32

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25: x = 16: 10

210: x = 14,92 - 6,52

Câu 9: (M 3 - 1 đ)

Một hình chữ nhật ABCD có chiều dài 12, 15 m, chiều rộng lớn bằng 2/5 chiều lâu năm. Người ta giảm một phần đất AMD có kiểu dáng tam giác (nhỏng hình vẽ). Biết DM = 1/3 CD

Tính:

a) Diện tích phần đất đã cắt?

b) Diện tích đất còn lại?

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Cho một số có nhì chữ số, khi ta viết sản xuất bên trái số đó một chữ số 1 thì tổng của số bắt đầu cùng số đang chỉ ra rằng 168. Tìm số đã đến.

Đáp án: Đề bình chọn học tập kì 1 Môn Toán thù lớp 5

Phần I: Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

1

2

3

4

a

b

a

b

a

b

a

b

Đáp án

B

D

B

B

D

C

D

C

Điểm

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

Câu 5: (M2 - 1 đ)

Đường cao AH = h

Diện tích hình tam giác MDC là:

6 x 4 : 2 = 12 cm2

Câu 6: (M2 - 1 đ) Nối vế A cùng với vế B cho tương xứng.

I.Tự Luận (4 điểm)

Câu 7: Tính biểu thức (M 3 - 1 đ)

a) (128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32

=55,2 : 2,4 - 18,32

=23 - 18,32

= 4,68

= 8,64 : 4,8 + 6,32

= 1,8 + 6,32

= 8,12

Câu 8: Tìm x (M 3 - 1 đ)

25 : x = 16 : 10

210 : x = 14,92 - 6,52

25 : x = 1,6

x = 25: 1,6

x = 15,625

210 : x = 8,4

x = 210 : 8,4

x = 25

Câu 9

Chiều rộng hình chữ nhật:

12,15 x

*
= 4,86 (m)

Diện tích hình chữ nhật:

12,15 x 4,86 = 59,049 (m2)

Cạnh đáy DM hình tam giác

12,15 x

*
= 8,1 (m)

Diện tích hình tam giác ADM

4,86 x 8,1 : 2 = 19,638 (m2)

Diện tích đất còn lại:

59,049 - 19,683 = 39, 366 (m2)

Đáp số: a) 19,638 m2

b) 39, 366 m2

Câu 10: (M 4 - 1 đ)

Lúc viết thêm một vào phía trái một trong những tất cả hai chữ số, ta được một số trong những gồm cha chữ số, hơn số cũ 100 đơn vị chức năng.

Xem thêm: Có Bao Nhiêu Giá Trị Nguyên Của M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng

Số vẫn cho là:

(168 - 100) : 2 = 34

Đáp số: 34

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 lớp 5 bắt đầu nhất

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán thù lớp 5 

Ngoài đề thi môn Toán thù bên trên, các em học sinh hoặc quý phú huynh còn rất có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được hanvietfoundation.org xem tư vấn với chọn lọc tự các trường tiểu học trên cả nước nhằm đem về đến học viên lớp 5 đa số đề ôn thi học kì 1 chất lượng độc nhất. Mời những em cùng quý phụ huynh cài đặt miễn giá thành đề thi về với ôn luyện.