... trung học cơ sở TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP.. 6 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút Đề tiên phong hàng đầu. I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Chọn lời giải đúng cho các thắc mắc sau ... Nhịp 6.

Bạn đang xem: Đề thi âm nhạc lớp 6 cuối học kì 2

Câu hát Mẹ lên rẫy... bao gồm trong bài xích hát: d) Niềm vui của em II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện nay thắc mắc với bài xích tập. 1. Nêu tư tưởng nhịp với viết ví dụ 2 ô nhịp . -Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 6, ... SGK Âm nhạc 6, trang 41 (1 điểm). -HS viết 2 ô nhịp: ko đề nghị xác minh cao độ, có tương đối nhiều tác dụng khác nhau (1 điểm). 2. Chxay lời bài bác hát Hô-la-hê, Hô-la-hô: theo SGK Âm nhạc 6, trang 58 (2 điểm)....
*

... THCS TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚPhường 7 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít Đề số 1. I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Chọn giải đáp đúng cho những thắc mắc sau ... hát nào? d) Tiếng ve Hotline htrằn II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện câu hỏi với bài xích tập. 1. Nêu tư tưởng nhịp với viết ví dụ 2 ô nhịp . -Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 7, trang 16 (1 điểm). -HS viết 2 ô nhịp: ... nhiên, hồ hết âm biện pháp nhau nửa cung là: d) Mi- Pha với Si- Đô 4. Bài hát Đường họ đi là biến đổi âm nhạc của ai? c) Huy Du 5. Bài TĐN số 7- Quê mùi hương viết sống nhịp gì? b) Nhịp 6. Câu hát ......
*

... ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP 7 Đề số 5: Kiểm tra thực hành thực tế 1. Tự chọn với trình bày một bài TĐN đã học vào học tập II -TĐN số 6- Xuân về trên bản (Nguyễn ... Pháp) -TĐN số 9- Trường buôn bản tôi (Phạm Trọng Cầu) 2. Gắp thăm và trình diễn một bài xích hát vẫn học tập trong học II -Đi giảm lúa (Dân ca Tây Nguyên) -Khúc ca tứ mùa (Nguyễn Hải) -Ca-chiu-sa (Nhạc Nga) ... bắt buộc hát lời. -GV kiểm tra cá thể hoặc theo đội (2-3 HS). Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược với Chương trình giáo dục và đào tạo - Bộ Giáo dục đào tạo với Đào sinh sản. ĐT: 0912.2 06. 222 ...
*

... trung học cơ sở TRẦN HƯNG ĐẠO BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP 8 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút Đề hàng đầu. I. Trắc nghiệm khả quan (6 điểm) Chọn giải đáp đúng cho các câu hỏi sau ... Tuổi đời không bến bờ 6. Bài TĐN nào tất cả thực hiện nhịp đem đà? a) TĐN số 6- Chỉ có một trên đời c) TĐN số 8- Thầy cô mang lại em ngày xuân b) TĐN số 7- Dòng suối tung về đâu d) Cả 3 bài bác TĐN bên trên II. Tự luận ... bài TĐN trên II. Tự luận (4 điểm) Thực hiện tại câu hỏi và bài tập. 1. Nêu định nghĩa nhịp với viết ví dụ 2 ô nhịp với những hình nốt không giống nhau (2 điểm). -Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 8, trang 41 (1 điểm)....
*

... ĐỨC NINH ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚPhường. 8 Đề số 4: Kiểm tra thực hành 1. Tự lựa chọn và trình diễn một bài xích hát sẽ học trong học II -Khát vọng ngày xuân (Nhạc: Mô-da; ... chúng ta (Hình Phước Liên) -Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn) 2. Gắp thăm với trình diễn một bài TĐN sẽ học tập trong học tập II -TĐN số 5- Làng tôi -TĐN số 6- Chỉ có một trên đời -TĐN số 7- Dòng suối ... phải hát lời. -GV kiểm tra cá nhân hoặc theo team (2-3 HS). Biên tập với sửa chữa: Phòng Nghệ thuật- Viện Chiến lược với Chương thơm trình giáo dục và đào tạo - Bộ Giáo dục và Đào tạo. ĐT: 0912.2 06. 222 ...
*

... - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP 8 Đề số 5: Kiểm tra thực hành 1. Tự lựa chọn với trình bày một bài TĐN đang học tập trong học II -TĐN số 5- Làng tôi -TĐN số 6- Chỉ bao gồm một bên trên ... một bài xích hát đã học tập vào học tập II -Khát vọng ngày xuân (Nhạc: Mô-da; Lời Việt: Tô Hải) -Nổi trống lên chúng ta ơi (Phạm Tuyên) -Ngôi nhà đất của họ (Hình Phước Liên) -Tuổi đời mênh mông (Trịnh ... yêu cầu hát lời. -GV kiểm tra cá nhân hoặc theo đội (2-3 HS). Biên tập với sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược với Chương thơm trình Giáo dục đào tạo - Bộ Giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra. ĐT: 0912.2 06. 222 ...
... TRƯỜNG trung học cơ sở SÔNG MÃ SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚPhường 8 Đề số 2. I. Trắc nghiệm một cách khách quan (4 điểm) Chọn đáp án đúng cho những thắc mắc ... bọn họ (Hình Phước Liên) -Tuổi đời bát ngát (Trịnh Công Sơn) Ghi chú: -Phần trắc nghiệm, HS làm cho nội dung bài viết (khoảng chừng 10 phút). -Phần thực hành thực tế, kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS). Đáp án ... Ba-lan 4. Bài TĐN số 7- Dòng suối tung về đâu viết sống nhịp gì? a) Nhịp c) Nhịp b) Nhịp d) Nhịp II. Thực hành (6 điểm) Tự chọn cùng trình bày 1 trong 4 bài hát sau. -Khát vọng ngày xuân (Nhạc: Mô-da;...
... TRƯỜNG trung học cơ sở SÔNG MÃ SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚP 8 Đề số 3. I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Chọn đáp án đúng cho những câu hỏi ... viết sinh sống nhịp gì? a) Nhịp c) Nhịp b) Nhịp d) Nhịp II. Thực hành (6 điểm) Tự chọn cùng trình bày một trong những 4 bài bác TĐN sau. -TĐN số 5- Làng tôi -TĐN số 6- Chỉ gồm một bên trên đời -TĐN số 7- Dòng suối chảy ... phút). -Phần thực hành thực tế, kiểm tra cá thể hoặc theo team (2-3 HS). Đáp án I. Trắc nghiệm (4 điểm) Đúng từng câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là: 1. Bài hát Tuổi đời bát ngát là chế tạo của nhạc...
... ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN ÂM NHẠC, LỚPhường 9 Đề số 4: Kiểm tra thực hành thực tế 1. Tự chọn cùng trình bày một bài hát đã học vào học II -Bóng dáng một ngôi ngôi trường ... (Trịnh Công Sơn) -Lí kéo chài (Dân ca Nam Bộ) 2. Gắp thăm với trình diễn một bài bác TĐN đã học tập trong học II -TĐN số 1- Cây sáo -TĐN số 2- Nghệ sĩ cùng với cây bầy -TĐN số 3- Lá xanh -TĐN số 4-...

Xem thêm: Nguyên Lý Dirichlet Toán Rời Rạc, Nguyên Lý Ngăn Kéo Dirichlet


... 1 TRƯỜNG trung học cơ sở LÊ QUÝ ĐÔN VĨNH CỬU - TỈNH ĐỒNG NAI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚPhường 6 Thời gian làm bài: 45 phút ít Đề số 1. I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm) Câu 1. Hãy chọn ... chúng ta đề nghị ăn uống chín, uống sôi nhằm đảm đảm bảo an toàn sinc an toàn thực phẩm. 4. Mỗi bạn trong gia đình đều có trách nát nhiệm tyêu thích gia tài xuất hoặc làm các các bước tuỳ theo mức độ của chính bản thân mình để góp thêm phần gia...
Từ khóa: đề đánh giá học tập kì ii môn âm nhạcđề kiểm tra học kì ii môn technology lớp 6đề soát sổ học kì ii môn công dân lớp 6 năm 2032014 thành phố huếđề kiểm tra học tập kì ii môn giờ đồng hồ anh lớp 6 mớiđề chất vấn học tập kì i môn âm nhạcđề chất vấn học kì 1 môn âm nhạc 6đề kiểm tra học kì 1 môn âm nhạcđề đánh giá học kì ii môn thể thao lớp 8 trường thcs phù lỗ thị xã sóc giang sơn nộiđề đánh giá học kì ii môn địa lý kăn năn 6 docxđề kiểm tra học kì 2 môn vật lý lớp 6đề bình chọn học kì 1 môn trang bị lý lớp 6đề soát sổ học kì i môn lịch sử vẻ vang lớp 6đề soát sổ học tập kì 2 môn ngữ văn lớp 6đề soát sổ học tập kì i môn ngữ văn uống lớp 6đề soát sổ học kì 2 môn giờ đồng hồ anh lớp 6 năm học tập 20122013Báo cáo các bước mua sắm và chọn lựa CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu giúp sự hình thành lớp bảo vệ và kĩ năng kháng bào mòn của thnghiền bền thời tiết trong ĐK khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu mặt hàng cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namđề thi test THPTQG 2019 toán trung học phổ thông chăm yên bình lần 2 bao gồm lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: Thực hành phân phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinch học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường LPWANNghiên cứu về mô hình những thống kê học tập sâu cùng vận dụng vào dìm dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ đọng tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhấn dạng rui roTổ chức với hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh giấc Phụ Thọ (Luận văn uống thạc sĩ)Quản lý nợ xấu trên Agringân hàng chi nhánh huyện Phù Yên, thức giấc Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên ổn tắc phân hóa trách nát nhiệm hình sự so với người dưới 18 tuổi tội tình vào lao lý hình sự đất nước hình chữ S (Luận văn uống thạc sĩ)Giáo án Sinc học tập 11 bài 14: Thực hành phát hiện thở sinh sống thực vậtGiáo án Sinch học 11 bài xích 14: Thực hành phát hiện thở sống thực vậtĐổi bắt đầu quản lý tài chủ yếu trong vận động kỹ thuật xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xóm hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn uống bản trong tâm địa bà mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội đầu năm mới Điểm sáng chung và phương châm của ngành ruột vùng tmáu minch về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài bác tập thứ lý 8 cthị trấn cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca nlắp đi trên kho bãi cat sự trở nên tân tiến của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học trung đại VN lớp 11 bài xích tập tỷ lệ thống kê tất cả giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngây ngô van lop 8