Đề bình chọn 1 ngày tiết chương thơm 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài xích 45 phút, kiểm tra nhanh hao kỹ năng và kiến thức về tập hòa hợp, tiến hành các phxay tính cộng trừ nhân phân chia, Lũy thừa cùng với số nón thoải mái và tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, kiếm tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG THCS CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán thù 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) Cho tập thích hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ thích hợp vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần từng nào chữ số nhằm viết số trang của một cuốn nắn sách tất cả 135 trang.

Bạn đang xem: Đề thi 1 tiết toán lớp 6

2 (4,0 điểm): Thực hiện nay các phxay tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): Cho S =1+3+32+33+…+399. Chứng tỏ 2S + 1 là luỹ thừa của 3.

———————— hết —————–

Đáp án với thang điểm chnóng đề kiểm soát 1 huyết lớp 6 môn Tân oán cmùi hương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) Cho tập hợp A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ phù hợp vào .

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để viết số trang của một cuốn nắn sách có 135 trang.

Từ trang 1 – 9 đề xuất 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy bắt buộc tất cả 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – đôi mươi > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ thừa của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: Học sinh tuân theo cách không giống mà đúng vẫn đồng ý cho đủ số điểm.

Xem thêm: Cách Chứng Minh Tứ Giác Nội Tiếp Đường Tròn Qua Các Bài Toán Có Lời Giải

hanvietfoundation.org đã thường xuyên đưa lên nhiều đề thi và bài tập liên quan cho tới cmùi hương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái. Các em chú ý theo dõi.