Quý khách hàng đang xem tài liệu "6 Đề bình chọn 45 phút ít môn Tân oán Đại 7 Chương 1", nhằm cài tư liệu gốc về trang bị các bạn click vào nút DOWNLOAD sống trên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 7 chương 1 đại số


ĐIỂMHọ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề1 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ Kết trái của phnghiền tính : là: a/ b/ c/ d/ 2/ Kết trái của: là: a/ 9 b/ c/ 1 d/ 3 3/ Tính tỷ lệ thức: ( với a,b,c,d ¹ 0 ) ta có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 4/ Số 0,(5) được viết bên dưới dạng phân số là: a/ b/ c/ d/ 5/ = ? a/ 4 b/ -4 c/ 16 d/ -16 6/ Số 70,995 » ? ( Làm tròn mang lại chữ số thập phân thứ 2 ) a/ 70,90 b/ 71,00 c/ 71,90 d/ 70,99II/ Tự Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ 2/ Tìm x: a/ x : ( 2,14 ) = ( - 3,12 ) : 12 b/ 3x + 7x – 15 = 8,5 3/ Hưởng ứng phong trào chiến lược nhỏ của Đội. Ba chi team 7A, 7B, 7C sẽ nhận được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 bỏ ra team theo lần lượt Tỷ Lệ cùng với 9 : 7 : 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi đưa ra nhóm thu được . ĐIỂMHọ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 2 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ Kết quả đúng của phép trừ : là: a/ b/ c/ d/ 2/ Tmùi hương của hai luỹ vượt ( 0,3)10 : ( 0,3)5 là: a/ 12 b/ 15 c/ ( 0,3)2 d/ ( 0,3)53/ Trong các xác minh sau, xác minh không đúng là: a/ b/ c./ 4/ Cho tỷ lệ thức ( cùng với a,b,c,d ¹ 0 ) ta có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 5/ Cho thì n ( n Ỵ N) bằng: a/ 8 b/ 4 c/ 16 6/ Cho thì x2 bằng: a/ 3 b/ 9 c/ 81 d/ 18 II/ Tự Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ c/ 2/ Tìm x biết: a/ b/ 3/ Tìm 3 số x, y, z biết: với x – y + z = 154/ tính quý hiếm biểu thức : a/ b/ ĐIỂMHọ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 3 I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ thì m = ? a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 2 2/ Biết a.c = b.d thì xác suất thức nào không đúng. a/ b/ c/ d/ 3/ an.a2 = a/ an-2 b/ ( 2a)n+2c/ ( a.a)2nd/ an+2e/ a2n 4/ 108 : 28 = a/ 516b/ 58 c/ 208 d/ năm 2016 5/ Tập đúng theo R tất cả tập hợp: a/ Q với Z b/ I cùng Z c/ Q và I d/ I và N 6/ = ?a/ b/ c/ d/ II/ Tự Luận ( 7đ ) 1/ Tính nkhô cứng a/ ( -6,5 ) .2,8 + 2,8 . ( - 3,5 ) b/ ( -2,5). ( -4) . ( -7,9) 2/ Tính a/ ( - 0,3)3 b/ 3/ Tính số học viên của lớp 7A với lớp 7B. Biết lớp 7A thấp hơn lớp 7B là 5 học viên với tỷ số học sinh của 2 lớp là 8 : 9. 4/ Tìm x biếta/ = 0b/ Họ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 4I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng 1/ Kết trái của phnghiền tính : là: a/ b/ 0c/ d/ 2/ Tmùi hương của phnghiền chia ( - 39)2 : 132 là : a/ 3 b/ -3 c/ 9 d/ -9 3/ Tính Xác Suất thức: ( với a,b,c,d ¹ 0 ) ta hoàn toàn có thể suy ra : a/ b/ c/ d/ 4/ Số 0,(4) được viết bên dưới dạng phân số là: a/ b/ c/ d/ 5/ Nếu thì x = ? a/ -2 b/ 2 c/ 16 d/ -16 6/ Số 60,996 » ? ( Làm tròn mang lại chữ số thập phân thứ hai ) a/ 60,99 b/ 61,00 c/ 60,90 d/ 61,90 II/ Tự Luận ( 7đ ) 1/ Tính: a/ b/ 2/ Tìm x: a/ b/ 3,5 . x + ( - 1,5)x + 2,9 = - 4,93/ Ba cạnh của tam giác Tỷ Lệ 4 : 3 : 2.

Xem thêm: Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2017 Đến Năm 2020

Chu vi tam giác là 27 dm.Tính độ dài 3 cạnh của tam giác Họ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề5 I / Trắc nghiệm ( 3 điểm)(Hãy khoanh tròn câu đúng ví như có)Câu 1 : Điền kí hiệu Ỵ,Ï,Ì phù hợp vào ô trống a/ 3 ð Q b/ -2,53 ð Q c/ 0,2(35) ð I d/ I ð RCâu 2 : Giá trị của là:a/ b/ c/ d/ Câu 3 : Vậy x là :a/ b/ 1 c/ d/ Câu 4: Nếu a.b = c.d thì a/ b/ c/ d/Câu 5 : Nếu =2 thì x3 bởi :a/ 16 b/ 8 c/ 12 d/ 64II/ Tự luận(7đ)Câu 1: Tính a/ b/ Câu 3 : Tìm xa/ b/ (-5,6) . x + 2,9.x - 3,86= -9,8Câu 3 : Tính quý giá của biểu thức sau :a/ b/ ĐIỂMHọ Và Tên: ĐỀ KIỂM TRA 45’ Lớp: MÔN TOÁN ĐẠI 7 Đề 6 I / Trắc nghiệm ( 3 điểm)Hãy khoanh tròn vào câu đúng Câu 1: Giá trị của là a/ b/ c/ d/ Câu 2: Vậy x làa/ b/ c/ d/ Câu 3: Nếu a.b = c.d thì a/ b/ c/ d/ Câu 4 : Số 115,7965 được gia công tròn cho chữ số thập phân thứ hai là:a/ 115,8 b/ 115,797 c/ 1trăng tròn d/ 116 Câu 5: Nếu thì x2 bằng:a/ 16 b/ 8 c/ 256 d/ 4Câu 6 : Số 0,(2) được viết bên dưới dạng phân số là a/ b/ c/ d/ II/ Tự luận : ( 7 điểm)Câu 1: Tính a/ b/ Câu 2: Tìm x:a/ b/ 3,2.x + (-1,2).x + 2,7 = -4,9Câu 3 :Tính quý giá của biểu thức a/ b/