Sở đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 đưa đến 5 đề thi môn Toán 4, tất cả lời giải với bảng ma trận kèm theo. Giúp thầy cô xem thêm ra đề thi thân học kì 1 theo đúng chuẩn Thông tứ 22.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 4 giữa kì 1

Tải đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 về ôn luyện

Với 5 đề soát sổ thân kì 1 môn Toán 4 này, những em vẫn ôn tập, luyện giải đề, rồi đối chiếu kết quả thuận lợi rộng để ôn thi thân kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài môn Tân oán, thầy cô với những em hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi môn Tiếng Việt.


Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021

Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán

TT

Chủ đềM1M2M3M4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

1

Số học

Số câu

3

2

2

1

8

Câu số

1,2,3

5,7

8,9

10

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

4

3

Yếu tố

hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Tổng số câu

3

2

2

2

1

10

Tổng số điểm

3

4

2

1

10

Tỉ lệ

30%

40%

20%

10%

100%


Đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán 4 năm 2021 - 2022

Câu 1 (1 điểm): Số Hai triệu năm trăm năm mươi nghìn hai trăm năm mươi viết là:

A. 2 055 250B. 2 550 250C. 2 505 250D. 2 500 250

Câu 2 (1 điểm): Giá trị của chữ số 6 trong những 864 302 là:

A. 6000B. 600C. 60D. 60 000

Câu 3 (1 điểm): Dãy số được thu xếp theo thứ trường đoản cú tự phệ đến bé bỏng là:

A. 37 682; 37 826; 62 387; 62 837B. 62 837; 62 387; 37 682; 37 826C. 62 837; 62 387; 37 826; 37 682D. 62 387; 37 826; 37 682; 62 837

Câu 4 (1 điểm): Điền dấu (>, b) 6 núm kỉ …… 605 năm c) 6kilogam 150g …… 6015gd) 1 phút 8 giây …… 108 giây

Câu 5 (0,5 điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm và để được câu vấn đáp đúng:

Giá trị của biểu thức a + b x 5 cùng với a = 2017; b = 124 là: …………………………………………………

Câu 6 (1 điểm): Hình bên có số góc nhọn là:


A. 6 B. 3C. 4D. 5Câu 7 (0,5 điểm): Tổng của 3 số tự nhiên tiếp tục là 21. Ba số thoải mái và tự nhiên kia là:

A. 5; 7; 9B. 20; 21; 22C. 6; 7; 8D. 5; 6; 10

Câu 8 (1 điểm)

a) Tính: 9018 – 5625 : 5

b) Tìm y: y – 259 = 1306 x 8Câu 9 (2 điểm): Một trường Tiểu học tập gồm 625 học viên. Số học sinh nam giới nhiều hơn thế nữa học viên cô bé là 45 em. Hỏi trường đó tất cả bao nhiêu học viên năm, bao nhiêu học sinh nữ?


Bài giải:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách dễ dãi nhất:

a, 275 + 176 + 324 + 925

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

b, (5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 ) x ( 42 – 6 x 7)

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù 4 năm 2021 - 2022

Câu 1: (M1 - 1đ) Đáp án B

Câu 2:(M1 - 1đ) Đáp án D

Câu 3: (M1 - 1đ) Đáp án C

Câu 4: (M3 - 1đ) a) = b) d)Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - 2021

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022MÔN TOÁN LỚP.. 4Thời gian 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng: M 1

Chữ số 5 trong số 324 858 301 ở trong mặt hàng làm sao, lớp nào?

A. Hàng chục ngàn, lớp ngàn. B. Hàng ngàn, lớp nghìn.C. Hàng trăm nghìn, lớp ngàn.D. Hàng chục, lớp nghìn.

Câu 2: Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng: M1

Trong số 124 658 731, chữ số 7 có mức giá trị bao nhiêu?

A. 7 B. 70 C. 700 D. 7000

Câu 3: Điền vệt >, B. 13trăng tròn với 680C. 1310 cùng 689D. 1322 và 689

Câu 5: Cho hình vẽ sau: M3

Nối các ý nghỉ ngơi cột A, cột B, cột C lại cùng nhau sao cho cân xứng (từng ý chỉ được nối 1 lần)
Câu 8: Đặt tính rồi tính: M 2

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Một fan sinc vào khoảng thời gian 76 của nạm kỉ XIX với mất vào năm 37 của cố kỉ XX. Hỏi bạn đó sinh sống được từng nào năm? M3

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: An và Nguim tất cả tổng cộng 120 viên bi. Nếu An đến Nguim trăng tròn viên bi thì Ngulặng có khá nhiều hơn An 16 viên bi. Hỏi An vẫn hanvietfoundation.org số bi của chính bản thân mình hết bao nhiêu tiền, hiểu được cài 3 viên bi không còn 1000 đồng. M4

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN CHẤMĐIỂM

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3.

769893…>. 678909 + 201 857 432 – 4318 m.

II. Tự luận:

Câu 7. Tính

4 yến 30 kilogam = 70 kilogam 5 cầm cố kỉ = 500 năm

3 km 15 m = 3015 m 4 tiếng 36 phút ít = 276 phút

Câu 8.

Câu 9.

Người kia sinc vào thời điểm năm 76 của cố kỉ XIX tức là năm 1876.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Toán 11 Cơ Bản, ✅ Công Thức Toán 11 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Người đó mất vào khoảng thời gian 37 của cầm kỉ XX tức là năm 1937.

Vậy số thời gian bạn kia sinh sống là: 1937 – 1876 = 61 (năm)

Câu 10.

Bài giải:

Nếu An mang lại Nguyên đôi mươi viên bi thì tổng số bi của đôi bạn vẫn luôn là 1trăng tròn viên, hiệu số bi của hai bạn trẻ là 16 viên bi. Lúc kia ta tất cả sơ đồ vật sau: