60 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 năm 2021 - 2022 gồm câu trả lời khối hệ thống các kiến thức và kỹ năng vẫn học dành cho những em học viên tham khảo góp những em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3, ôn tập với rèn luyện kỹ năng và kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, bên cạnh đó để giúp đỡ các em tự học, tự nâng cấp kỹ năng và kiến thức môn Tân oán 3. Mời các bạn cùng thiết lập những đề thi Toán học kì 1 lớp 3 này về!


60 đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì một năm 2021-20223. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù năm 2020-2021

1. 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

Nóng! Tải ngay lập tức 50 đề thi Tân oán học tập kì 1 lớp 3 đang được cài đặt nhiều: Bộ 50 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Tân oán lớp 3 học kì một năm 2021-2022

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 3 học kì 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Lan tất cả trăng tròn nhãn vnghỉ ngơi, Hà bao gồm 5 nhãn vsống. Số nhãn vngơi nghỉ của Hà cấp số nhãn vở của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng.

a) Số tương thích nhằm điền vào nơi chnóng của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số tương thích nhằm điền vào nơi chnóng của 3kg = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số bé tuyệt nhất bao gồm bố chữ số khác nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng có 35 viên bi. Hải bao gồm ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng gấp mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng.


Số góc vuông vào hình mặt là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 sụt giảm mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài giải những bài xích toán thù sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam sở hữu 225 quả cam đi cung cấp. Bà đã bán tốt

*
số cam kia. Hỏi bà Nam còn lại từng nào trái cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A tLong được 65 cây tràm. Lớp 3B tdragon được số lượng kilomet gấp đôi số lượng km của lớp 3A. Hỏi cả nhì lớp trồng được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào đáp án B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào đáp án A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào câu trả lời B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phnghiền tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà vẫn bán tốt số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn sót lại số quả cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 trái cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B trồng được số kilomet tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhị lớp tLong được số lượng kilomet tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số bắt buộc điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong những 461 có giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 nhỏ trâu cùng 20 bé bò. Số trâu bởi một trong những phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình mặt bao gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông gồm cạnh 5centimet là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số phù hợp vào vị trí chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kg.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước bên chỉ:

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

C. 10 tiếng 2 phút

D. 2 tiếng kém 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính giá trị biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài bác toán (M3- 1đ)

Một cửa hàng gạo tất cả 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi shop gồm tất cả bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp với tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một số hiểu được nếu như đem số đó cùng với số nhỏ dại duy nhất gồm 3 chữ số khác biệt thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng từng ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo gồm 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi siêu thị tất cả toàn bộ bao nhiêu ki - lô - gam cả gạo nếp cùng tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp và gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ dại độc nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là 102

Số phải tìm là: 587 - 102 = 485

Đề thi Tân oán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số nhỏ tuyệt nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.

Tìm một số biết rằng: ví như giảm số kia đi 4 lần, tiếp nối thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, con 7 tuổi thì tuổi nhỏ bởi một trong những phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông tất cả chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông kia là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 milimet = ... centimet ... milimet. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5cm 6 mm

Câu 6. An gồm 7 nhãn vở. Bình tất cả số nhãn vở vội vàng 5 lần số nhãn vngơi nghỉ của An. Chi có số nhãn vở vội vàng 2 lần số nhãn vsinh hoạt của Bình. Hỏi Chi bao gồm từng nào nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Cửa hàng bà Lê Ngọc Lan cài đặt 640 kilogam đậu Black, và download số đậu xanh bởi

*
số đậu đen. Hỏi siêu thị download toàn bộ từng nào kg đậu black với đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mhình họa sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 35m, chiều rộng lớn 20m. Tính chu vi mhình ảnh vườn cửa đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình gồm hai góc vuông, lưu lại kí hiệu góc vuông vào hình sẽ vẽ

Đáp án Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cơ sở bà Lan mua số kilogam đậu xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Cơ sở bà Lan tải tất cả số kg đậu Black cùng xanh là:

640 + 80 = 720 (kg)

Đáp số: 7trăng tròn kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình ảnh sân vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

3. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng và xong xuôi tiếp các bài bác tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười nhị viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số nhỏ nhắn là 5, số béo là 35. Hỏi số béo gấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số nhỏ nhắn tuyệt nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 dòng bánh vào các hộp, mỗi hộp có 5 loại. Sau kia xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi tất cả từng nào thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét tình dục những số vào một hình tròn sau rồi điền số tương thích vào vị trí dấu chấm hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = đôi mươi (hộp)

Có số thùng bánh là: đôi mươi : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số sinh hoạt ô khổng lồ là hiệu của nhì số sống nhì ô bé dại.

vì thế sống ô sản phẩm công nghệ 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số nên điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 cuốn sách sách xếp đều vào 5 tủ, từng tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn uống tất cả bao nhiêu cuốn sách, hiểu được mỗi ngnạp năng lượng gồm số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển


B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 nhỏ vịt, số kê nhiều hơn nữa số vịt 56 bé. Hỏi số vịt bởi một trong những phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một dòng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng 1dm. Chu vi miếng bìa sẽ là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B.70cm

C.7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ dưới đây gồm mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7 x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo vẫn buôn bán là: 453 x

*
= 151

Cơ sở còn sót lại số kilogam gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kilogam.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Số ngay lập tức trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một dòng ao hình vuông gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông kia là:

A. 24m

B.36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8cm = …. cm . Số thích hợp phải điền vào khu vực chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lít lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số nhỏ độc nhất tất cả 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em bao gồm 24 con con gà. Số vịt nhiều hơn thế nữa số con gà là 2 con. Hỏi đơn vị em bao gồm từng nào con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan bao gồm 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 vỏ hộp kẹo nguim. Hỏi Lan gồm toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường cùng chia những vào 3 kho, sau đó lại nhập cung cấp từng kho 16 bao đường và cung cấp không còn số bao con đường vào 2 kho. Hỏi shop sẽ buôn bán từng nào bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số con vịt là: 24 + 2= 26 con vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618


X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong số số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số thích hợp điền vào khu vực chấm để được 7m2centimet = … cm là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tứ (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phxay tính phân tách như thế nào dưới đây bao gồm tác dụng là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), quý hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình mặt có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần từ luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính cực hiếm của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó phân tách rất nhiều cho 9 thỏng viện ngôi trường học tập. Hỏi mỗi tlỗi viện được chia từng nào quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một trong những, biết rằng đem số kia phân chia mang lại 5 thì được thương thơm là 8 cùng dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Đáp án d

Câu 2: Đáp án b

Câu 3: Đáp án b

Câu 4: Đáp án d

Câu 5: Đáp án c

Câu 6: Đáp án c

B/ Phần trường đoản cú luận

Câu 7:

235 + 312 = 547

692 – 579 = 113

128 x 4 = 512

168 : 6 = 28

Câu 8:

a) 84 : (23 - 20) = 28

b) 276 + 17 x 3 = 327

Câu 9:

Tổng số sách gồm vào 5 thùng là:

5 x 207 = 1035 (quyển sách)

Mỗi thỏng viện được chia số cuốn sách là:

1035 : 9 = 115 (quyển sách)

Đáp số: 115 quyển sách

Câu 10:

Call số buộc phải tìm kiếm là x.

Theo bài bác ra ta có:

x = 8 x 5 + 7 = 47

Vậy số yêu cầu tìm là 47.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 5

Em khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng( hoặc tuân theo yêu cầu)

Câu 1: (M1) (1 điểm)

a. Chữ số 4 trong số 846 có mức giá trị là bao nhiêu?A . 4

B. 40

C. 400

D. 840

b. Giá trị của biểu thức (215 + 31) : 6 là bao nhiêu?

A. 41

B. 40

C. 31

D. 14

Câu 2: (M1) (1 điểm)Trong phnghiền phân chia mang đến 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào?

A. 10

B. 8

C. 7

D. 1

Câu 3: (M2) ) (1 điểm) a. Trên 1 đĩa cân ta đặt 3 quả cân loại 500g; 200g; 100g. Trên đĩa tê người ta đặt 4 quả táo thì cân thăng bằng. Hỏi 4 quả táo đó nặng từng nào gam?

A. 500g

B. 800g

C. 600g

D. 700g.

b. 9m 8centimet = …. cm . Số thích hợp đề nghị điền vào địa điểm chấm là số nào?

A. 98

B. 980

C. 908

D . 9080

Câu 4: (M1) (1đ)

a. Hình bên bao gồm bao nhiêu góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b. Một mẫu sân hình vuông gồm cạnh là 5m. Hỏi chu vi mẫu Sảnh đó là bao nhiêu mét?

A. 30m

B. đôi mươi m

C. 15m

D. 10m

Câu 5: (M3) (1đ) Tuổi người mẹ là 36 tuổi, Tuổi con bằng

*
tuổi bà bầu. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

A. 6 tuổi

B. 7 tuổi

C. 8 tuổi

D. 9 tuổi

Câu 6: (M3) (1đ) Một bọn kê có 14 bé, tín đồ ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần phải có ít nhất từng nào chiếc lồng nhằm nhốt gà?

A. 3 cái

B. 4 cái

C. 5 cái

D. 6 cái

Câu 7 : (M2) (1đ) Đặt tính rồi tính:

487 + 204

660 – 251

124 x 3

847 : 7

Câu 8 : (M2) ( 1 điểm) Tìm x :

a) x + 86 = 144

b) 570 : x = 5

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 9: ( M3) (1đ) Bao thiết bị Nhất đựng 104 kilogam gạo, bao máy Hai đựng được cấp 5 lần bao lắp thêm Nhất. Hỏi cả nhị bao đựng được từng nào ki - lô - gam gạo?

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

Câu 10: (M4) (1đ) Phnghiền phân chia gồm số chia là số lớn nhất tất cả một chữ số, thương là số bé dại duy nhất tất cả hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất rất có thể. Tìm số bị chia trong phép phân chia kia.

Bài giải

...................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Xem thêm: Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

....................................................................................................................