Nhằm giúp các thầy cô và các vị phụ huynh hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức, hanvietfoundation.org xin giới thiệu Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Tài liệu này giúp các em học sinh làm quen các dạng bài toán trong Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán để có thể làm bài thi sắp tới tốt hơn. Mời các thầy cô và các em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 1


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, hanvietfoundation.org mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.


Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc:

A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021C. 52 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới
Trường……………… Lớp………………….Họ và tên ………………………ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN LỚP 1 Thời gian: 60 phút

A. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:


Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = ….6 – 5 = ….2 + 7 = ….10 – 0 = …..
6 + 1 = ….9 – 5 = …. 2 + 5 = …. 4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 57 … 4 = 3 2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8 9 … 2 = 7 5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều


Bài 1:

Bài 2:

4 + 2 = 66 – 5 = 12 + 7 = 910 – 0 = 10
6 + 1 = 79 – 5 = 4 2 + 5 = 74 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 57 - 4 = 3 2 + 2 = 4
1 + 7 = 8 9 - 2 = 7 5 + 1 = 6

Bài 5:

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:


Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = …1 + 7 = ….6 + 3 = ….9 + 0 = ….
8 – 3 = ….7 – 5 = ….10 – 6 = ….3 – 1 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình tam giác

….hình tròn

….hình vuông

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

1….1 = 25….3 = 22….4 = 6
7….4 = 32….7 = 98….4 = 4

Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 tới 10 sau đó tô màu để hoàn thiện bức tranh:

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Bài 1:


Bài 2:

3 + 2 = 51 + 7 = 86 + 3 = 99 + 0 = 9
8 – 3 = 57 – 5 = 210 – 6 = 43 – 1 = 2

Bài 3:

Hình bên có: 5 hình tam giác; 10 hình tròn; 8 hình vuông

Bài 4:

1 + 1 = 25 - 3 = 22 + 4 = 6
7 - 4 = 3 2 + 7 = 98 - 4 = 4

Bài 5:

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số nào?

c) Trong các số trên, số bé nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3 17 + 216 – 5 18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 3 + ☐ = 15b) 19 - ☐ = 12

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Bài 1:


Bài 2:

a) Sắp xếp: 3, 4, 8, 15, 17

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số 17

c) Trong các số trên, số bé nhất là số 3

Bài 3: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

11 + 3 = 1417 + 2 = 1916 – 5 = 1118 – 8 = 10

Bài 4:

Bài 5:

a) 3 + 12 = 15b) 19 – 7 = 12

7. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống:

□ + 5 = 2 + 510 + □ = 2 + 8
7 - □ = 07 - 5 = □

Bài 3: (2 điểm) Tính

8 - 4 + 3 = ...

10 - 6 - 2 = ...

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu , =

7 + 1 .... 86 - 4 ... 2 + 5
4 .... 6 - 47 + 0 ... 5 - 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chi

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: ... con chim?

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông?

... tam giác và ... hình vuông

Ngoài đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 trên, các bé cũng cần chú trọng và nắm chắc kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 1, mời bố mẹ và các thầy cô cùng tham khảo Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm học 2020 - 2021, để thầy cô ra đề thi cho các bé làm thử, ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1 được chắc chắn và có kết quả tốt nhất nhé.

...............................................................................

B. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

C. 52 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều


2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

III. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Chân trời

IV. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cùng học

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học


3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cùng học

V. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Vì sự bình đẳng

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Vì sự bình đẳng

Các thầy cô cần cho các em luyện tập cả Toán lẫn Tiếng Việt, Tiếng Anh, bởi vì ba môn đều rất quan trọng trong Đề thi học kì 1 lớp 1. Về phần tiếng Việt thì các em tham khảo thêm Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều bao gồm chi tiết các bài tập và hướng dẫn các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kì thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Dãy Số Cấp Số Cộng Cấp Số Nhân Violet, Trắc Nghiệm Dãy Số, Cấp Số Cộng, Cấp Số Nhân

hanvietfoundation.org cũng đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu các đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, hanvietfoundation.org xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Học vần lớp 1 và Giải bài tập Toán lớp 1 mà hanvietfoundation.org tổng hợp và đăng tải cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....