Ma trận đề đánh giá 1 máu cmùi hương 1 Toán lớp 6 ngôi trường THCS Bích Hòa: Tập thích hợp,Lũy quá với số nón tự nhiên, Thứ tự thực hiện phxay tính.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán 6 chương 1 có ma trận

A. Ma trận đề bình chọn tân oán 6 chương thơm 1

Cấp độ

 

Chủ đề

Nhận biếtThông hiểuVận dụng 

 

Cộng

Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
1. Tập hợp1

0.5đ

1

0.5đ

1

 1

 

4

2. Lũy vượt với số nón từ bỏ nhiên2

2

1

 1

6

3. Thứ đọng từ bỏ tiến hành phxay tính1

  1

 2

Tổng số câu

Tổng số điểm

4

2.5đ

4

2.5đ

4

12

10

B.Đề đánh giá Toán thù lớp 6 chương thơm 1

Đề bài

I.Phn trc nghim: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng nhất

1: Cho A = 3; 4; 5

A.2⊂ A B.4 ∈ A C.0 ∈ A D.3 ∉ A

 2: Số bộ phận của tập hợp A = { x ∈ N / 0 B.3 C.4 D.5

Câu 3: Tìm n biết : 7n = 1

A. n = 1 B.n = 2 C.n = 0 D.n ∉ Ø

Caâu 4: Kết trái của biểu thức 32.3 bằng:

A.37 B.33 C.34 D.93

5: Giá trị của biểu thức 12 + 32 + 22 là :

A.2 B.28 C.14 D.49


6: So sánh 45 với 25

A.45 > 25 B.45= 25 C.25 > 45

II. Tự luận: (7đ)

Bài 1: (3đ)

a) Tính nhanh

57.76+13.57+11.57

b) Thứ từ triển khai những phnghiền tính:

23.30 –<76 –(9-3)2>:50

Bài 2:  (2đ) Cho tập hòa hợp M = 27; 29; 31; ……; 143


a) Tìm số phần tử của tập M

b) Tính tổng những phần tử của tập M

Bài 3: (2đ) Tìm x, biết:

a) 17.(x – 42 ) = 23 + 32

b) 22x : 22 = 10.24 + 24

C.Đáp án với thang điểm đề đánh giá Toán lớp 6 chương 1.

I.Phần trắc nghiệm: 

123456
BBCBCA

 II. Tự luận:

Bài 1: (3đ) 

a) 57.76+13.57+11.57

= 57( 76 + 13 + 11) (0.5đ)

= 57.100 (0.25đ)

= 5700 (0.25đ)

b) 23.30 –<76 –(9-3)2>:50

= 240 –<76 –62>:50

= 240 – 40:50

= 200:50

= 4 (từng bước đúng được 0.5đ)

Bài 2:  (2đ) Cho tập phù hợp M = 27; 29; 31; ……; 143

a) Tìm số thành phần của tập M

(143- 27): 2+ 1

= 116: 2+ 1

= 58+ 1

= 59

( mỗi bước đúng được 0.25đ)

b) Tính tổng những phần tử của tập M

(27 + 143). 59 : 2

= 170 . 59 : 2

= 10030 : 2

= 5015

(từng bước đúng được 0.25đ)

Bài 3: (2đ)

a) 17.(x – 42 ) = 23 + 32

17.(x – 16) = 17 (0.25đ)

x – 16 = (0.25đ)

x = 1 + 16 (0.25đ)

x = 17 (0.25đ)

b) 22x : 22 = 10.24 + 6.24  22x : 22 = 24 ( 10 + 6 ) (0,2đ)

22x – 2 = 24.

Xem thêm: Tìm Ảnh Của Đường Thẳng Qua Phép Đối Xứng Tâm, Tìm Ảnh Của Elip Qua Phép Đối Xứng Tâm

24
(0,2đ)

22x – 2 = 28 (0,2đ)

 2x – 2 = 8 (0,2đ)

2x = 10 (0,2đ)

 x = 5

Nguồn đề thi với đáp án thầy: Đặng Ngọc Trình – Trường trung học cơ sở Bích Hòa – Thanh hao Oai – TP. hà Nội.