Top 5 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học tập 2020-2021, bao gồm 5 đề thi, có đương nhiên cả đáp án để học sinh ôn tập, tập luyện kiến thức và kỹ năng nhằm mục đích đạt hiệu quả tốt nhất mang đến kì thi cuối kì II. Mời những em tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra môn toán lớp 3

Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 được soạn theo gần cạnh với câu chữ lịch trình, giúp các em ôn tập, luyện giải đề nhằm chuẩn bị thật tốt đến kì thi học tập kì 2 đạt hiệu quả tối đa.


Đề thi học tập kì II Tân oán lớp 3

2. Đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 số 13. Đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 số 23. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 35. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 5

1. Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phxay cùng, phnghiền trừ có nhớ không liên tục cùng không thật hai lần vào phạm vi 10 000 với 100 000; Nhân, chia số tất cả đến năm chữ số với 9 cho) số bao gồm một chữ số. Làm thân quen cùng với số La Mã với bảng thống kê số liệu dễ dàng.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi, so sánh những đơn vị chức năng đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích S (cm2); ngày, mon, năm, coi định kỳ, coi đồng hồ; nhhận biết một số các loại chi phí nước ta.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, diện tích; hình tròn trụ, trung tâm, bán kính, 2 lần bán kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải bài tân oán bởi nhì phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo ra .....

Đề điều tra khảo sát unique Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số tức thì trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... cm. Số phù hợp điền vào địa điểm trống là:

A. 23 centimet. B. 2trăng tròn cm.

C. 203 centimet. D. 230 centimet.

Câu 3: Chọn giải đáp sai

A. 5 phút ít = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 bao gồm 31 ngày

D. Đường kính nhiều năm gấp hai chào bán kính

Câu 4: Hình vuông gồm cạnh 5centimet. Diện tích hình vuông là:

A. 20cmét vuông B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: Kết trái của phép phân chia 3669 : 3 là


A. 1221 B. 1222

C. 1223 D. 1224

Câu 6: Một hình vuông vắn có chu vi 12cm. Cạnh hình vuông là:

A. 3centimet B. 4cm

C. 5centimet D. 6cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 31742 + 16092 b. 14670 – 2451

c. 45132 x 4 d. 32670 : 5

Câu 2: Cho những số 76832, 78632, 73286, 73268, 72386. Hãy sắp xếp các số:

a. Theo máy trường đoản cú từ bỏ bé bỏng đến mập.

b. Theo thiết bị từ bỏ từ bỏ bự mang đến bé.

Câu 3: Có 30 học sinh được xếp thành 5 sản phẩm gần như nhau. Hỏi 126 học sinh thì xếp được từng nào sản phẩm nlỗi thế?

Câu 4: Tính quý giá biểu thức: 13056 + 2472 : 2


2.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi sản phẩm có số học sinh là:

30 : 5 = 6 (học sinh)

126 học sinh xếp được số mặt hàng là:

126 : 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472 : 2 = 13056 + 1236 = 14292

3. Đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 số 2

Phòng Giáo dục với Đào tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022


Bài thi môn: Toán thù lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số bé dại nhất bao gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: Hôm nay là vật dụng năm. Hỏi 100 bữa sau là lắp thêm mấy trong tuần?

A. Thứ đọng tứ. B. Thđọng sáu.

C. Thđọng năm. D. Thđọng bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn sẽ là bao nhiêu?

A. 3 cm B. 12 cm

C. 4 cm D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, quý giá của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 cái bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi có 40068 chiếc bánh thuộc các loại thì xếp được vào từng nào vỏ hộp nlỗi thế

Câu 3: Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3dm2 centimet, chiều rộng lớn 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

3.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995 : 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (dòng bánh)

40068 chiếc bánh cùng nhiều loại thì xếp được vào số vỏ hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 cm = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đang cho là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

3. Đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số tức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm tía tư

B. Mười bảy ngàn bố trăm chín mươi tư

C. Mười bảy ngàn chín bố tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm cha mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 1320 + 2112 : 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phxay tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 giờ kém nhẹm 5 phút ít mang đến 6 giờ đồng hồ 5 phút là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712 : 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông vắn bao gồm chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông kia bao gồm diện tích bằng bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một vài biết rằng Khi cấp số đó lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

4.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 3

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. xx 3 = 12485

x= 12486 : 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712 : 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4centimet = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông vắn là: (0,25 đ)

24 : 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4 : 7 = 12

x= 12 x 7 : 4

x = 21

Vậy số kia là: 21

5. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 4

Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a) Số tức tốc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn nhất trong các số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: Hình vuông tất cả cạnh 9cm. Diện tích hình vuông là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 centimet, chiều rộng 4 cm. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. trăng tròn cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:


Số phù hợp buộc phải điền vào chỗ chấm nhằm 6m 7centimet = ...... cm là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo sản phẩm tự từ béo đến bé nhỏ là:

......................................................................

Câu 8: Một đội công nhân yêu cầu sửa quãng mặt đường dài 4 215 m, nhóm đó đã sửa được quãng đường. Hỏi team công nhân này còn buộc phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 8m, Chiều dài thêm hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật chính là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là: .....................

Câu 10: Túi đầu tiên đựng được 18 kg gạo, túi sản phẩm nhị đựng được cấp 3 lần túi trước tiên. Hỏi cả nhị túi đựng được toàn bộ bao nhiêu kilogam gạo?

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 số 4

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672 : 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ Thđọng từ bỏ đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215 : 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng mặt đường còn nên sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi sản phẩm công nghệ nhị đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi sản phẩm hai đựng được vội vàng 3 lần túi thứ nhất, cần cả hai túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi trước tiên.

Vậy cả nhì túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

6. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thời sau của 42 099 là:

A. 42 100

B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số lớn số 1 trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ đồng hồ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng bốn là thiết bị sáu. Ngày 4 mon 5 là máy mấy?

A. Thứ đọng tư

B. Thứ đọng năm

C. Thđọng bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 520 + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD có chiều dài 6 centimet, chiều rộng lớn 4 cm. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24centimet C. trăng tròn cm² D. trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 centimet B. 20centimet C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số thích hợp điền vào vị trí chấm là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672 : 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Xem thêm: Công Thức Lãi Kép Trong Bài Toán Lãi Suất Ngân Hàng Casio Fx570Ms

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một bạn đi xe hơi vào 2 giờ đi được 82 km. Hỏi vào 5 giờ bạn kia đi xe hơi đi được từng nào kí- lô- mét?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 5

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng từng câu được 0,25 điểm.