Đề đánh giá 1 ngày tiết Tân oán 9 góp các bạn lớp 9 ôn lại những kiến thức về diện tích S quạt tròn, bán kính con đường tròn,... Chúc các bạn thành công xuất sắc vào kì thi sắp tới đây.
Bạn đang xem: Đề kiểm tra hình học 9 chương 3 có đáp án

*

Họ với tên:………………….. 1Lớp:…… KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III Môn: Hình học 9 Điểm Lời phêA/ Trắc nghiệm : (2điểm) Khoanh tròn câu vấn đáp đúng nhất:Câu 1. Hai bán kính OA, OB của mặt đường tròn sinh sản thành góc sinh sống trung ương là 800. Số đo cung lớnAB là:A. 1600 B. 2800 C. 800 D. Một đáp số khác oCâu 2. Độ nhiều năm cung tròn n được tính theo công thức:  R 2n  RnA. 2  R B. C. D.  R 2 360 180 2Câu 3. Hình tròn bao gồm diện tích S 64  centimet . Vậy nửa đường kính của mặt đường tròn là:A. 64centimet B. 8cm C. 8  cm D. 32cmCâu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp con đường tròn gồm DAB ˆ  1200 . Vậy số đo góc BCD là:A. 600 B.1200 C.900 D. 1800B/ Tự luận : (8 điểm)Câu 5. a) Hãy nêu tên từng góc  ABC,  AOC,  CBD vào hình dưới đây. A O C E B Db) Biết  BOC = 600, hãy tính số đo các góc  AOC,  ABC,  CBD.Câu 6. Cho mặt đường tròn (O) với hai điểm M với N bất kỳ trực thuộc đường tròn sao để cho  MON = 1200.a) Tính độ nhiều năm cung MN.b) Tính diện tích hình quạt tròn chế tạo ra vị  MON.(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân vật dụng hai)Câu 7. Cho mặt đường tròn (O; R) với một dây AB, trên tia BA đem điểm C làm sao cho C nằmở ngoài đường tròn. Từ điểm ở chính giữa P.. của cung bự AB kẻ đường kính PQ của đườngtròn cắt dây AB tại D. Tia CPhường cắt mặt đường tròn trên I. Các dây AB và QI cắt nhau trên K.a) Chứng minc tứ đọng giác PDKI nội tiếp.b) Chứng minch IQ là tia phân giác của  AIB.c) Chứng minh CI.CPhường = CA.CB.Họ và tên:………………….. 2Lớp:…… KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG III Môn: Hình học tập 9 Điểm Lời phêA/ Trắc nghiệm : (2điểm) Khoanh tròn câu vấn đáp đúng nhất:Câu 1. Hai nửa đường kính OA, OB của mặt đường tròn tạo nên thành góc làm việc trung ương là 500. Số đo cung lớnAB là:A. 1300 B. 500 C. 3100 D. Một đáp số không giống oCâu 2. Diện tích quạt tròn n được xem theo công thức:  R 2n  RnA. 2  R B. C. D.  R 2 360 180 2Câu 3. Hình tròn bao gồm diện tích 25  cm . Vậy nửa đường kính của đường tròn là:B. 25centimet B. 12,5cm C. 5  centimet D. 5centimet 0Câu 4. Tứ giác ABCD nội tiếp con đường tròn bao gồm  ABC = 70 . Vậy số đo góc ADC là:A. 1100 B. 2900 C. 700 D. 1800B/ Tự luận : (8 điểm)Câu 5. a) Hãy nêu tên mỗi góc  ACO,  BOC,  CBE vào hình tiếp sau đây. A O C E B Db) Biết  AOC = 1200, hãy tính số đo các góc  BOC,  ACO,  CBE.Câu 6. Cho đường tròn (O) cùng nhị điểm M cùng N bất kỳ nằm trong con đường tròn làm thế nào cho  MON = 1500.a) Tính độ lâu năm cung MN.b) Tính diện tích S hình quạt tròn chế tạo vì  MON.(Làm tròn kết quả mang lại chữ số thập phân lắp thêm hai)Câu 7. Cho đường tròn (O; R) cùng một dây MN, trên tia MN đem điểm E làm sao để cho E nằmngoài đường tròn. Từ điểm tại chính giữa I của cung Khủng MN kẻ đường kính IK của đườngtròn giảm dây MN tại H. Tia IE cắt đường tròn trên P. Các dây MN với KPhường cắt nhau trên Q.a) Chứng minch tứ giác HIPQ nội tiếp.b) Chứng minh KP là tia phân giác của  MPN.c) Chứng minch EP. EI = EN.EM. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 1 :A. Trắc nghiệm : (mỗi câu đúng 0,5 đ) Câu 1 2 3 4 Đáp án B C B A Câu Nội dung Điểm a) ABC: Góc nội tiếp   AOC: Góc sống vai trung phong 1 5  CBD: Góc tạo nên vì chưng tia tiếp con đường cùng dây cung b) Tính được:  ABC = 600,  AOC = 1200,  CBD = 600 1 a) l = 6,28 cm 1 6 b) Sq = 9,42 cmét vuông 1 (O; R) , daâ AB , C thuoä tia BA vaø y c P natrằn ngoaø(O) , AP.. = PB , ñöôøg kính m i n GT PQ caé AB taï D , CP caé(O) taï I t i t i AB caéI Q taï K t i 0,5 a) Töù giaù PDKI noä ti eá c i p I O b) I Q l aø phaâ giaù cuû goù AIB tia n c a c KL c) Bieá R = 5centimet ,  AOQ = 450 . t Tính l A QP d) CK. CD = CA .CB C A K D B Q a) Tứ giác PDKI nội tiếp Ta có: Phường là điểm ở chính giữa của cung béo AB (GT) 7 Nên PQ  AB.

Xem thêm: Bài Tập Quan Hệ Song Song Trong Không Gian Lớp 11 (Quan Hệ Song Song Và

Lại tất cả : PIQ  900 (Góc nội tiếp chắn nửa con đường tròn ) 1 Suy ra : PIK  PDK  1800  Tđọng giác PDKI nội tiếp (đpcm) b) IQ là tia phân giác của góc AIB: Do PQ  AB (cmt)  AQ  QB 1  AIQ  QIP  IQ là tia phân giác của góc AIB (đpcm) c) CK.CD = CA.CB CIK CDP( g .g )  CK .CD  CI .CPhường 1.5 CPA CBI ( g .g )  CA.CB  CI .CP.. Suy ra : CK.CD = CA.CB (đpcm)