quý khách đã coi bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem và thiết lập ngay lập tức bạn dạng không thiếu của tư liệu trên trên đây (131.69 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Đề kiểm tra hình học 10 chương 3

TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆTTỔ TOÁN - TINĐỀ KIỂM TRAMÔN: HÌNH HỌC 10Thời gian có tác dụng bài: 45 phút;Họ, thương hiệu thí sinh:.....................................................................Lớp: .............................Mã đề thi130Điểm:I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)Thí sinh ghi câu trả lời phần trắc nghiệm vào bảng sau1234567
891011Câu 1: Vectơ pháp đường của đườngtrực tiếp d: 5x – y + 5 = 0 là:B. n   5;1C. n   5; 1A. n  1;5 D. n   1; 5  x  1  2tlàCâu 2: Vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng d:  y  2  tA. u  1; 2 B. u   1;1C. u   1; 2 
D. u   2;112Câu 3: Góc thân 2 con đường trực tiếp d: 6x + 2y + 1 = 0 và d’: x + 3y + 6 = 0 bao gồm số đo là:A. 5308"B. 600C. 450D. 300Câu 4: Điểm như thế nào sau nằm trên đường thẳng d: x – 3y + 1 = 0.A. P( - 2; 1)B. Q (0; -1)C. M(2; 1)D. N(1; -3)x  tCâu 5: Khoảng giải pháp tự điểm A(1; 0) đến đường trực tiếp d: bằng:y  2  t3 232C.D.222Câu 6: Tam giác ABC tất cả độ lâu năm những cạnh theo lần lượt bằng 6, 8, 10. Diện tích tam giác ABC bằngA. 48 42B. 576
C. 24D. 480Câu 7: Cho tam giác ABC có B  30 AC = 3. Bán kính đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC bằng:A. 3B.3 chiều. 32Câu 8: Cho hai đường trực tiếp d: 4x + 2y + 1 = 0 với d’: 2x + y – 4 = 0. Vị trí kha khá của d cùng d’ là:A. Cắt nhauB. Song songC. Trùng nhauD. Vuông gócCâu 9: Đường thẳng đi qua 2 điểmA(5;3)vàB(4;-3)cóvectơchỉphươnglà
A. u  1;6 B. u  1;0 C. u  1; 6 D. u   1;6 A. 6B. 3C.Câu 10: Tọa độ giao điểm của d: 2x + 3y – 2 = 0 cùng đường trực tiếp d’: 2x – y + 1 = 0 là1 3 1 3 1 3A.  ;  B. (0; - 1)C.   ;  D.   ; 8 4 8 4 8 4 x  1  3tlàCâu 11: Hệ số góc của đường trực tiếp d:  y  2  6t11A. k =
B. k = -2C. k = D. k = 222 x  1  4t. Đường trực tiếp d bao gồm phương thơm trình tổng thể là:Câu 12: Cho con đường trực tiếp d y  2  tA. x + 4y – 9 = 0B. 2x – y – 3 = 0C. 4x – y – 2 = 0D. 4x + y + 7 = 0II. Tự luận: (7 điểm)1. Trong khía cạnh phẳng Oxy , mang lại điểm A(2; -5) với con đường trực tiếp d: 4x – 3y + 2 = 0a. Viết phương thơm trình tmê man số con đường thẳng  trải qua điểm A cùng có vectơ chỉ phương u  1;6  .b. Viết phương thơm trình tđắm say số đường trực tiếp  trải qua A và tuy nhiên song với d.2. Trong phương diện phẳng Oxy, đến 2 điểm A(3;-2), B(4; 2) .a. Viết phương thơm trình tổng thể mặt đường trực tiếp d trải qua 2 điểm A với B.b. Tìm tọa độ điểm M trê tuyến phố trực tiếp d: 2x + 3y – 6 = 0 làm thế nào để cho đoạn trực tiếp AM gồm độ dài nhỏ tuyệt nhất.Trang một nửa - Mã đề thi 130BÀI LÀM (Tự luận).....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Xem thêm: Tìm Gtnn Gtln Của Hàm Số - Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số Trên Một Khoảng

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trang 2/2 - Mã đề thi 130