Bộ đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông bốn 22 mang đến 5 đề thi, được đặt theo hướng dẫn chnóng, đáp án cùng bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2021

Giúp các em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi đối chiếu giải đáp tiện lợi hơn.


Với 5 đề thi thân kì 1 môn Tân oán lớp 5 này còn khiến cho thầy cô xem thêm để ra đề thi giữa học tập kì 1 đến học viên của chính bản thân mình. Bên cạnh môn Tân oán, thầy cô với các em rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt để chuẩn bị thật xuất sắc đến kỳ thi giữa học kì 1 tới đây.


Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm học tập 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi thân kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép tính về phân số, tìm x… Số thập phân cùng phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài bác toán tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6


Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ cùng tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian làm cho bài : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2: a) Phần nguim của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54 B. 904254C. 9042 chiều. 9042,54

b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. A. Phần triệuB. Phần mười C. Phần trămD. Phần nghìn

Bài 3: a) 7centimet 9milimet = ..............centimet số phù hợp viết vào vị trí chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09B. 7,9C. 0,79D. 0,790

b) Điền dấu ; = ; thích hợp vào ô trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ⬜ 56, 1

Bài 4: Chiều dài

*
m, chiều rộng lớn
*
m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A.

*
mB.
*
mC.
*
mD.
*
m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a.

*
b.
*

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo sản phẩm công nghệ từ từ nhỏ nhắn cho lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một tín đồ thợ may 30 bộ xống áo đồng phục hết 90 m vải vóc. Hỏi ví như tín đồ thợ kia may 60 bộ áo quần đồng phục như thế thì nên cần bao nhiêu mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 200 m. Chiều rộng lớn bằng chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S khu đất nền đó bởi bao nhiêu hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính với tính đúng từng phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 bộ đồng phục như vậy hết số mét vải là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng khu đất là:

200 x

*
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền kia tất cả số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 mét vuông = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phnghiền đặt tính

- Viết số thập phân, giá trị theo địa điểm của chữ số trong các thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị chức năng đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích các hình sẽ học. Giải tân oán bằng cách "Tìm tỉ số " hoặc "rút ít về 1-1 vị".

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm


Đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Toán - Lớp 5Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Số thập phân 216, 803 phát âm là.......................................................................................

Xem thêm: Giải Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2, Bài 41 Trang 31 Sgk Toán 8 Tập 2

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân tất cả có: Chín đơn vị, hai phần mười được viết là:

a.

*
b.9,2 c.
*
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong các thập phân 879,457 có giá trị là:

a.

*
b.
*
c. 50 d.
*

Câu 4 (1 điểm) M2

Phân số: được gửi thành số thập phân nào dưới đây:

a.38,05 b. 3,85 c. 38,5 d. 3,850

Câu 5 (1 điểm) M3

*
ha được chuyển thành số đo mét vuông như thế nào sau đây:

a. 7500 m2 b.5000 m2c.4000 m2 d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính


a. 286,34 + 21,85


b. 4554 : 18


Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 bộ xống áo hệt nhau hết 45m vải. Hỏi may 25 cỗ quần áo cùng các loại không còn từng nào mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám đất hình vuông vắn gồm chu vi 2000m. Diện tích miếng khu đất hình vuông đó bởi từng nào mét vuông, từng nào héc ta?

Câu 10 (1 điểm) M4

Tìm 5 quý hiếm của x làm sao để cho : 0,2 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 10

b

a

c

a

a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong các giải đáp sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 cỗ hết số mét vải vóc là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 bộ xống áo không còn số mét vải là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất nền là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

.....