1. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng:Bài 1: (0,5 điểm)Kết trái của phnghiền tính 56 : 7 = ?A. 6B. 7C. 8D. 9Bài 2: (1 điểm)Mẹ hái được 42 quả cam, chị em biếu bà
*
số cam. Số cam người mẹ biếu bà là:
A. 21 trái camB 12 quả camC. 14 quả camD. 7 quả camBài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:a)
*
Số nhỏ thỏ: b)
*
Số trái camBài 4: (0,5 điểm)6dm 4milimet = .... mmSố yêu cầu điền vào nơi trống là:A. 64B. 60C. 604 chiều. 640Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S
Bài 3: (1 điểm)Trong lớp bao gồm 27 học sinh, trong những số ấy có
*
số học viên là học sinh giỏi. Hỏi lớp học tập kia bao gồm bao nhiêu học sinh giỏi?Giải.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bạn đang xem: Tuyển tập 64 đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn toán

Bài 4: (1 điểm)Cuối năm, cô phát vngơi nghỉ mang đến 7 em học sinh xuất sắc. Cô nói: "Nếu thêm 6 quyển vngơi nghỉ nữa thì mỗi em sẽ tiến hành 8 quyển". Hỏi cô gồm từng nào quyển vở?

2. Đề thi thân kì 1 lớp 3 số 2

PHẦN I: Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúngCâu 1. Số 569 gọi là:A. Năm trăm sáu mươi chín.B. Năm trăm chín mươi sáu.C. Năm trăm sáu mươi năm.D. Năm mươi sáu chín.Câu 2. Gấp 3 lkhông nhiều lên 5 lần thì đượcA. 3lkhông nhiều + 5 = 8 lítB. 3 lkhông nhiều x 5 = 15 lítC. 5lít – 3 = 2 lítD. 5 lkhông nhiều x 3 = 18 lítCâu 3.
*
của 93 kilogam làA. 18 kgB. 31 kgC. 15 kgD. 11 kgPHẦN II: Làm những bài tập sauCâu 1. Đặt tính rồi tính:310 + 40422 - 11425 x 348 : 2Câu 2. Tìm xa. x : 6 = 12b. x × 4 = 84Câu 3.. Một shop gồm 40 mét vải xanh cùng đã bán được
*
số vải vóc kia. Hỏi cửa hàng này đã buôn bán từng nào mét vải?
Câu 4.. Hình bên có:.........hình tam giác; .........hình tứ đọng giác.

3. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 3

PHẦN I: (3 ĐIỂM)Chọn câu trả lời đúngBài 1. Số 981 phát âm là:A. Chín trăm tám mươi mốtB. Tám trăm chín mươi mốtC. Chín trăm tám mưoiD. Chín mươi támBài 2. 8 lkhông nhiều vội lên 7 lần thì được:A. 8 lít + 7 = 15 lítB. 8 lít x 7 = 56 lítC. 8 lít – 7 = 1 lítD. 8 lkhông nhiều x 2 = 16 lítBài 3.
*
của 72 cm là:
A. 18 cmB. 42 cmC. 24 cmD. 22 cmPHẦN II. 7 ĐIỂMCâu 1. Viết tiếp số thích hợp vào vị trí chấm:28; 35; 42;........;……..;Câu 2. Đặt tính rồi tính:310 + 59 55 x 7 56 : 8 85: 5Câu 3. Tìm X: a) x : 7 = 11b) X x 4 = 84Câu 4. Một lớp học tập có 32 học viên. Số học viên xuất sắc của lớp chỉ chiếm
*
tổng cộng học sinh của lớp. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu học viên giỏi?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 5.a) Vẽ một đoạn thẳng AB bao gồm độ nhiều năm 8 cmb) Gấp độ dài đoạn thẳng đó lên 2 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hãy vẽ đoạn thẳng CD..................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 số 4

Bài 1: (1 điểm) Viết các số sau:a) 62 chục với 9 solo vị: ………………..c) Số chẵn lớn số 1 bao gồm tía chữ số:……….......b) 8 trăm với 3 1-1 vị: …………………d) Số nhỏ dại tuyệt nhất tất cả cha chữ số:…………….......Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:83 x 642 x 548 : 658 : 7Bài 3: (1,5 điểm) Điền vệt yêu thích hợp( >; =; a)1hm ….. 50m + 46mb) 5dam…...90m - 35mc) 6hm……35dam + 25damBài 4: (2 điểm) Tìm X:a) X x 6 = 31 + 23b) 42 : X = 6Bài 5: (2 điểm)a, Trong vườn cửa gồm 63 cây cam với bưởi, biết
*
số lượng kilomet chính là cây bòng. Hỏi: Trong vườn gồm bao nhiêu cây bưởi?b, Số cây cam trong vườn cửa là từng nào cây?Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽa. Trong hình vẽ bên trên có:…….tam giác; .............tứ giác (0,5đ)b. Kể thương hiệu những góc vuông gồm trong hình mẫu vẽ trên: (1đ)

5. Đề thi thân kì 1 lớp 3 số 5

Phần 1- Trắc nghiệmMỗi bài bác tập dưới đây có nêu một vài câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, hiệu quả tính). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng.1/ Cho dãy số: 275; 295; 380; 258Dãy số trên được viết theo đồ vật từ từ Khủng cho nhỏ bé là:A. 295, 275, 258, 380B. 380, 295, 275, 258C. 258, 275, 295, 3802/ Kết quả của phnghiền tính 982 – 458 là:A. 424B. 526C. 524 chiều. 4423/ Kết quả của phép tính 7 x 6A. 42B. 13C. 24 chiều. 764/
*
của 54 kg là;A, 6 kgB, 8kgC, 9kgPhần II – Tự luậnBài 1: tínha/ 7 x 7 + 11 =…………………………………………………………………b/ 7 x 10 - 54 = ……………………………………………………………….c/ 17 : 5 = ……………………………………………………………….........

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Số Hữu Tỉ Lớp 7 Bài 1: Tập Hợp Q Các Số Hữu Tỉ

Bài 2: - Từ hai chữ số 3 với 7. Viết tất cả những số gồm nhì chữ số?………………………………………………………………..........................………………………………………………………………..........................………………………………………………………………..........................- Từ cha chữ số 4, 1, 8. Hãy viết các số bao gồm 3 chữ số khác nhau.………………………………………………………………..........................………………………………………………………………..........................………………………………………………………………..........................Bài 3: Viết số tương thích vào ô trốngSố đã cho607đa phần rộng số vẫn cho 4 đối kháng vịGấp 4 lần số sẽ cho