Tân oán học tập THPT Luyện thi trung học phổ thông non sông Đề thi THPT quốc gia Đề thi với câu trả lời Đề kiểm tra Giáo án tân oán Máy tính tiếp thu Công thức toán học Chủ đề coi những nhất


Bạn đang xem: Đề kiểm tra giải tích 12 chương 1 trắc nghiệm có đáp án

*

Câu 4. Cho hàm số(y=frac(x-1)^2x^2-5x+4.)kết luận như thế nào sau đây đúng:

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là mặt đường trực tiếp y = 0 cùng nhị tiệm cận đứng là mặt đường trực tiếp x = 1, x=4

B.Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang là con đường thẳng y = 1với hai tiệm cận đứng là con đường thẳng x = 1, x=4

C.Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận ngang là đường trực tiếp y = 0 và nhị tiệm cận đứng là đường thẳng x=4

D.Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là con đường trực tiếp y = 1và hai tiệm cận đứng là đường thẳng x=4

Câu 5. Cho hàm số(y=fracx+1sqrtx^2+4.)Tổng số các con đường tiệm cận của vật thị hàm số là:

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Câu 6. Tất cả các quý giá của m để hàm số(y=x^3+3x^2+(m+1)x+4m)nghịch đổi mới trong khoảng (-1;1):

A.(mleq-8)

B.(mleq-10)

C.(mgeq-10)

D.(mgeq-8)

Câu 7. Cho hàm số(y=x^3-3x+2.)Phát biểu như thế nào sai?

A. Hàm số gồm nhì cực trị

B. Hàm số nghịch biến hóa trong vòng (1;3)

C. Hàm số đạt cực đại tại x = - 1

D. Hàm số có giá trị cực đái là 0

*

Câu 12.

Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Hình Học 9 Chương 1 Có Đáp Án Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

Đồ thị hàm số(y=x^4-2m^2x^2+m+1)tất cả tía điểm cực trị sản xuất thành bố đỉnh của một tam giác tất cả diện tích S bằng 1 (đơn vị chức năng diện tích) Khi còn chỉ khi:

A. m = 1

B.(m=frac1+sqrt52)

C.(m=pm1)

D.(m=frac1pmsqrt52)

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI VỀ DƯỚI ĐÂY