*

Đề chất vấn 45 phút ít Tân oán 8 Chương thơm 4 Đại Số (Có đáp án – Đề 4)

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1:Đúng ghi Đ, sai ghi S vào vị trí chấm trống. Cho a > b, ta có:

a) (2/5).a > (2/5).b ……

b) 5 – 2a 2> b2 ……

Câu 2:Cho bất đẳng thức -x2– 1 0

B. Bất đẳng thức chỉ đúng với cái giá trị x 10

C. (2/3).x – (1/3) -5/2

Câu 4:Tập nghiệm của bất phương trình 3x + 4 -1}

C. S = x/x > 11/13

D. S = {x/x (7 điểm)

Bài 1:(1 điểm) Chứng minc bất đẳng thức:

*

Bài 2:(3 điểm) Giải bất phương thơm trình:

*

Bài 3:(2 điểm) Giải pmùi hương trình:

a) |x – 2| = |3x|

b) |x – 2| = 3x.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra đại số 8 chương 4 tự luận

Bài 4:(1 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 50km. Một ô tô đi trường đoản cú A cho B với xuất phát cơ hội 7 giờ. Hỏi xe hơi đề nghị đi với vận tốc bao nhiêu nhằm mang đến B trước 8 giờ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm(3 điểm)

Câu 1

a) Đ b) Đ c) S d) S

Câu 2:C

Câu 3:C

Câu 4:A

Câu 5:B

Phần trường đoản cú luận(7 điểm)

Bài 1

Ta có:

*

⇔ 2a2≤ a4+ 1 ⇔ a4– 2a2+ 1 ≥ 0

⇔ (a2– 1) ≥ 0 (luôn đúng).

Bài 2

a) (1) ⇔ 45x – 6 – 4x2+ 4 ≥ 2x – 4x2+ 6x – 18

⇔ 37x ≥ –16 ⇔ x ≥ -16/37

Tập nghiệm: S = x

b) (2) ⇔ x2– 6x + 9 + 2x – 2 ≤ x2+ 3 ⇔ –4x ≤ –4 ⇔ x ≥ 1

Tập nghiệm: S = x ≥ 1.

Bài 3:

a) |x – 2| = |3x| ⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2 ⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Tập nghiệm: S = -1;1/2

b) Điều kiện: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0. Lúc đó:

|x – 2| = 3x

⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2

⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Vì x ≥ 0, buộc phải ta mang x = 1/2. Tập nghiệm: S = 1/2.

Bài 4:(1 điểm)

Gọi vận tốc của ô tô là x (km/h).

Xem thêm: Những Bài Toán Hình Hay Lớp 7 Có Đáp Án Hình Học 7 Ôn Tập Học Kì 1 Có Lời Giải

Điều khiếu nại x > 0. Thời gian xe hơi đi trường đoản cú A mang đến B là 50/x (giờ)

Vì xe hơi xuất phát dịp 7 giờ và nên đến B trước 8 giờ phải ta bao gồm bất phương thơm trình:

*

Vậy nhằm cho B trước 8 tiếng ô tô đề nghị đi với vận tốc lớn hơn 50 km/h.

Post navigation


⟵Đề đánh giá 45 phút ít Tân oán 8 Chương 4 Đại Số (Có giải đáp – Đề 3)
Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có giải đáp – Đề 5)⟶