*

Đề soát sổ 45 phút Toán 8 Chương thơm 2 Đại số (Có giải đáp – Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1:(3 điểm) Rút ít gọn gàng biểu thức:

*

Bài 2:( 2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Tìm ĐK xác minh của biểu thức Phường.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra đại số 8 chương 2

b) Tìm các cực hiếm của x nhằm Phường nhận giá trị bởi 0.

Bài 3:(2 điểm) Chứng minh rằng:

*

Bài 4:(2 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn gàng biểu thức A.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Đường Tròn Lớp 10, Bài Tập Phương Trình Đường Tròn Lớp 10 Cực Hay

b) Tìm x ∈ Z làm sao để cho A luôn dấn cực hiếm nguyên

Bài 5:(1 điểm) Tìm cực hiếm lớn số 1 của phân thức

*

Đáp án cùng Hướng dẫn giải

Bài 1

a) Điều khiếu nại : x ≠ 0 với x ≠ 1.

*

b)Điều khiếu nại : x ≠ -1 và x ≠ 2

*

Bài 2

a) P.. khẳng định Khi x3– 4x ≠ 0

Ta có: x3– 4x = x(x2– 4)= x(x – 2)(x + 2) ≠ 0

⇒ x ≠ 0 với x ≠ 2 với x ≠ -2

b)P = 0 khi x ≠ 0 với x ≠ ± 2 với x4– 4x3– 4x2= 0

Ta có: x4– 4x3– 4x2= x2(x2– 4x + 4) = x2(x – 2)2 = 0

⇒ x = 0 hoặc x = 2

Vậy không có cực hiếm nào của x nhằm Phường. = 0

Bài 3

Biến đổi vế trái ( VT), ta có:

*

Bài 4

Điều kiện: x ≠ 0; x ≠ 1 cùng x ≠ 3

*

b) A ∈ Z khi x – 1 là ước của 3, với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3

⇒ x – 1 = ±1; x – 1 = ±3

Với x ∈ Z, x ≠ 0; x ≠ 1; x ≠ 3 ⇒ x = 2; x = 4; x = -2

Bài 5:(1 điểm)

*

Post navigation


⟵Đề đánh giá 15 phút Toán thù 8 Cmùi hương 2 Đại Số (Có lời giải – Đề 3)
Đề đánh giá 45 phút Toán thù 8 Chương thơm 2 Đại số (Có giải đáp – Đề 2)⟶