Câu 10: Cho tam thức bậc hai: f(x) = –x2 + (m + 2)x – 4. Tìm các quý giá của tđê mê số m để:

 a) Phương thơm trình f(x) = 0 bao gồm nhị nghiệm khác nhau.

 b) Tam thức f(x)

 
Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 4 đại số 10

*
6 trang
*
ngôi trường đạt
*
*
26418
*
249Download
Quý khách hàng vẫn xem tư liệu "Đề đánh giá 1 huyết – Đại số 10 chuẩn chỉnh chương thơm IV: Bất đẳng thức – bất phương trình", nhằm cài tư liệu nơi bắt đầu về thiết bị các bạn cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Thể Tích Khối Chóp Tứ Giác Đều, Tính Có Tất Cả Các Cạnh Bằng A

Họ và tên: . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐẠI SỐ 10 CHUẨNLớp: .. Chương thơm IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNHNgày: =======Đề số 1=======A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)ĐiểmCâu 1: Tập nghiệm của bất phương thơm trình: là:A) (–2; 2)B) (0; 1)C) (0; 2)D) (–¥; 2)Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình: là:A) B) C) (5; + ¥)D) Câu 3: Tập nghiệm của bất phương thơm trình: x2 – 2x – 3 0 là:A) (–¥; –2>B) (–¥; 2>C) (–¥;–2)È(2;+¥)D) (–2; 2)Câu 5: Tập xác định của hàm số f(x) = là:A) (–¥; 1>È<5;+¥)B) (–¥; 2>È<3;+¥)C) <2; 3>D) <1; 5>Câu 6: Pmùi hương trình: x2 + (2m – 3)x + m2 – 6 = 0 gồm nghiệm khi:A) m £ B) m Câu 7: Tam thức nào dưới đây luôn luôn luôn dương với đa số x:A) x2 – 2x + 1B) x2 – x + 2C) x2 – 4x – 2D) 2x2 – x – 1Câu 8: Giá trị nhỏ tuổi độc nhất của biểu thức f(x) = x2 + 5x + 1 là:A) B) 1C) – D) B. Phần tự luận: (6 điểm)Câu 9: Giải bất phương thơm trình:Câu 10: Cho tam thức bậc hai: f(x) = x2 + (m + 1)x + 4. Tìm các quý giá của tyêu thích số m để:a) Phương trình f(x) = 0 tất cả nghiệm.b) Tam thức f(x) > 0 với đa số x.=====================BÀI LÀMA. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh làm cho bài cả làm việc trang sau)Họ và tên: . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐẠI SỐ 10 CHUẨNLớp: .. Chương thơm IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNHNgày: =======Đề số 3=======A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) ĐiểmCâu 1: Tập nghiệm của bất phương trình: là:A) (–1; +¥)B) (–¥;–3)È(–1;+¥)C) (–3; –1)D) (–¥; –3)Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương trình: là:A) B) <–1; +¥)C) D) Câu 3: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình: x2 + 2x + 3 0 là:A) RB) (2; +¥)C) (–¥;–2)È(2;+¥)D) (–¥; –2)Câu 5: Tập xác minh của hàm số f(x) = là:A) (–¥; –6>È<1;+¥)B) (–¥; 1>È<6;+¥)C) <1; 5>D) <–6; 1>Câu 6: Pmùi hương trình: x2 + 2(m – 3)x + mét vuông – 6 = 0 tất cả hai nghiệm biệt lập khi:A) m £ B) m Câu 7: Tam thức như thế nào sau đây luôn luôn luôn luôn âm với mọi x:A) –x2 + x – 1B) –x2 – x + 2C) x2 – 4x – 2D) –x2 – 4x + 4Câu 8: Giá trị nhỏ độc nhất của biểu thức f(x) = x2 – 5x – 1 là:A) B) –1C) D) –B. Phần trường đoản cú luận: (6 điểm)Câu 9: Giải bất phương thơm trình:Câu 10: Cho tam thức bậc hai: f(x) = x2 + (m – 1)x + 1. Tìm những quý hiếm của tsi mê số m để:a) Pmùi hương trình f(x) = 0 có nhị nghiệm tách biệt.b) Tam thức f(x) > 0 với đa số x.=====================BÀI LÀMA. Bảng vấn đáp trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần tự luận: (Học sinh có tác dụng bài xích cả sống trang sau)Họ cùng tên: . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – ĐẠI SỐ 10 CHUẨNLớp: .. Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNHNgày: =======Đề số 4=======A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) ĐiểmCâu 1: Tập nghiệm của bất pmùi hương trình: là:A) <–3; 1>B) (–¥;–3>È<1;+¥)C) (–3; 1)D) (–¥; 1>Câu 2: Tập nghiệm của hệ bất phương thơm trình: là:A) B) <2; +¥)C) D) Câu 3: Tập nghiệm của bất phương thơm trình: x2 + 2x + 1 £ 0 là:A) (–2; 1)B) (–1; 2)C) –1D) ỈCâu 4: Tập nghiệm của bất phương thơm trình: 9 – x2 > 0 là:A) (–¥;–3)È(3;+¥)B) (–3; 3)C) (3; +¥) D) (–¥; –3)Câu 5: Tập xác minh của hàm số f(x) = là:A) (–¥; 1>È<4;+¥)B) (–¥; –5>È<1;+¥)C) RD) <1; 4>Câu 6: Pmùi hương trình: x2 + 2(m – 1)x + mét vuông + 4 = 0 vô nghiệm khi:A) m –D) m > –Câu 7: Tam thức như thế nào dưới đây luôn luôn luôn luôn âm với đa số x:A) –x2 + 2x – 1B) –x2 + 2x – 2C) x2 – 4x – 2D) –x2 – 4x + 4Câu 8: Giá trị lớn nhất của biểu thức f(x) = – x2 – 5x – 1 là:A) –B) –1C) D) B. Phần từ luận: (6 điểm)Câu 9: Giải bất phương thơm trình:Câu 10: Cho tam thức bậc hai: f(x) = x2 + (m – 1)x + 1. Tìm những cực hiếm của tđắm đuối số m để:a) Phương trình f(x) = 0 vô nghiệm.b) Tam thức f(x) ³ 0 với tất cả x.=====================BÀI LÀMA. Bảng trả lời trắc nghiệm:Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8ABCDB. Phần trường đoản cú luận: (Học sinch làm bài xích cả ở trang sau)ĐÁPhường ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHUẨNChương IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH=========Đề số 1:A. Trắc nghiệm: (Mỗi câu 0,5 điểm)Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8CABDBDAAB. Tự luận:Câu 9: (3 điểm)· Tìm nghiệm của tử cùng mẫu: 3 + 2x – x2 = 0 Û x = –1; x = 3(0,5 điểm)2x2 + 3x – 5 = 0 Û x = 1; x = –(0,5 điểm)· Lập bảng xét dấu:(0,5 điểm)(0,5 điểm)(0,5 điểm)· Kết luận:Tập nghiệm của BPTS = (0,5 điểm)Câu 10: (3 điểm)a) (1,5 điểm)· PT có 2 nghiệm biệt lập Û D = (m + 2)2 – 16 > 0(0,5 điểm)Û (1 điểm)b) (1,5 điểm)· Vì a = –1 0 yêu cầu f(x) > 0, "x Û D = (m + 1)2 – 16 0(0,5 điểm)Û (1 điểm)b) (1,5 điểm)Vì a = 1 > 0 đề nghị f(x) > 0, "x Û D = (m – 1)2 – 4 0 yêu cầu f(x) ³ 0, "x Û D = (m – 1)2 – 4 £ 0(0,5 điểm)Û –1 £ m £ 3(1 điểm)===================