Bài 1: Cho tam giác ABC biết BC = 1cm; AB = 6centimet. Tính độ dài cạnh AC biết độ nhiều năm này là một số ngulặng.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 3 hình học 7

Bài 2: Chứng minch rằng “trong một tam giác vuông, con đường trung đường ứng cùng với cạnh huyền bởi nửa cạnh ấy”.

Bài 3: Cho tam giác ABC bao gồm AB = 6cm; AC = 12cm; BC = 15cm.

a) Chứng minch rằng (Delta ABC) vuông.

b) Vẽ trung đường AM. Từ M vẽ MH vuông góc với AC. Trên tia đối của tia MH mang điểm K làm sao cho MK = MH. Chứng minc (Delta MHC = Delta MKB.)

c) hotline G là giao điểm của BH với AM. hotline I là trung điểm của AB. Chứng minch rằng I, G, C trực tiếp mặt hàng.


Xem lời giải


Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Hình học 7

Đề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông trên A, mặt đường cao AH, những con đường phân giác của góc (widehat BAH) cùng (widehat CAH) giảm BC ngơi nghỉ D với E.

a) Chứng minch (widehat HAB = widehat C.)

b) Chứng minh (Delta ABE) cân nặng.

Bài 2: Cho tam giác ABC có (AB Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC nhọn. Đường cao AH, vẽ HPhường vuông góc cùng với AB (P nằm trong AB); trên tia đối của tia PH lấy (PM = PH) , vẽ HQ vuông góc cùng với AC (Q ở trong AC). Trên tia đối của tia quốc hội lấy (QN = QH). Nối M với N con đường thẳng MN cắt AB, AC theo vật dụng từ trên Icùng K. Chứng minh: a) (Delta AMN) cân nặng. b) Tia HA là tia phân giác của góc (widehat IHK).

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông ngơi nghỉ A tất cả (widehat C = 30^0), đường cao AH. Trên đoạn HC rước điểm D làm sao để cho (H mD = HB). Từ C kẻ CE vuông góc với AD. Chứng minh:

a) (Delta AB mD) là tam giác đều;

b) (AH = CE;)

c) EH // AC.


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: Tìm chu vi của một tam giác cân biết hai cạnh tron bố cạnh của tam giác gồm độ lâu năm là 4cm; 9centimet.

Bài 2: Cho tam giác ABC ((AB > AC)). Hotline AD là phân giác của góc A. Trên tia AB lấy điểm M thế nào cho AM = AC. Chứng minh:

a) (Delta A mDM = Delta ADC.)

b) (widehat A mDB > widehat A mDC.)

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông trên B, vẽ phân giác AD (D nằm trong BC). Từ D vẽ DE vuông góc với AC (E nằm trong AC).

a) Chứng minh rằng: BD = DE.

b) Chứng minh: (C mD > B mD.)

e) ED cắt AB tại F. Chứng minc (Delta A mDF = Delta A mDC.)

d) Chứng minc (BA + BC > DE + AC.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC gồm (widehat B = 70^0,widehat C = 60^0,) vẽ đường cao AH. Hãy đối chiếu độ lâu năm những đoạn HB cùng HC.

Bài 2: Cho tam giác ABC nhọn, hai trung tuyến đường BD và CE cắt nhau trên G. Gọi H, K theo thứ tự là trung điểm của GB với GC. Chứng minh DE // HK.

Bài 3: Cho tam giác ABC cân trên A ((AB > AC)), hai tuyến phố cao BD với CE cắt nhau trên H. Chứng minh:

a) (Delta AB mD) và (Delta AC mE) bởi nhau;

b) AH là đường trung trực của đoạn BC;

c) DE cùng BC tuy nhiên tuy nhiên với nhau;

d) (AH > CH.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC tất cả (widehat A = 55^0,widehat B = 65^0.) Hãy so sánh những cạnh của tam giác ABC.

Bài 2: Cho tam giác ADE vuông trên A tất cả AD = 8cm, AE = 15 centimet.

a) Tính độ dài đoạn DE.

b) call N là trung điểm của AE. Trên tia đối của tia ND rước điểm K làm thế nào cho (N mD = NK.) Chứng minh: (Delta AN mD = Delta ENK); so sánh độ dài đoạn thẳng AD và EK.

e) Chứng minh AK và DE tuy nhiên tuy vậy với nhau.

d) Chứng minh: (A mD + DE > 2 mDN.)


Xem lời giảiĐề bài

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại B gồm góc B tù hãm.

a) So sánh độ lâu năm nhị cạnh AB với AC.

b) Biết số đo góc A bằng (25^0). Tính số đo góc B và góc C.

Bài 2: Cho tam giác DEF có (widehat E = 90^0,) tia phân giác DH. Qua H kẻ HI vuông góc với DF (I ở trong DF). Chứng minh:

a) (Delta DHE = Delta DHI).

Xem thêm: Attention Required! - Trường Thpt Đinh Tiên Hoàng

b) DH là mặt đường trung trực của đoạn EI.

c) (EH Xem lời giải
Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe and human stupidity; & I"m not sure about the universe.”


Bài học tập liên quan

Lớp 12Lớp 11Lớp 10Lớp 9Lớp 8Lớp 7Lớp 6Lớp 5Lớp 4Lớp 3Lớp 2Lớp 1

*
*
*
*
*