Đề kiểm tra 1 máu Chương thơm 2 Số học lớp 6

Đề chất vấn 1 huyết Chương 2 Số học lớp 6 năm 2018 - 2019 bao hàm giải đáp cụ thể mang đến từng dạng bài tập để giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kỹ năng ôn tập chương trình học tập Toán 6 cmùi hương 2, ôn thi thân kì 2 lớp 6 cùng cuối học tập kì 2 kết quả đạt hiệu quả cao. Mời những em thuộc tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra chương 2 số học 6

Đề bài xích soát sổ 1 ngày tiết Cmùi hương 2 môn Toán lớp 6

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm). (Thời gian: 6 Phút).Em hãy khoanh tròn câu đúng A, B, C, D.

Câu 1:

A. Tích nhị số nguyên lòng là một số nguan tâm.

B. Tích ba số nguyên lòng là một số nguyên lòng.

C. Tích bốn số nguyên âm là một trong những nguan tâm.

D. Tích năm số nguyên lòng là một trong những nguyên ổn dương.

Câu 2:

A. Tích nhị số ngulặng dương là một số trong những nguyên lòng.


B. Tích bố số nguim dương là một trong những nguyên âm.

C. Tích tứ số ngulặng dương là một số nguan tâm.

D. Tích năm số ngulặng dương là một vài nguim dương.

Câu 3: Hai số ngulặng đối nhau tất cả tổng bằng:

A. (-1)

B. 0

C. 1

D. Vô số

Câu 4: Giá trị của x. lúc ΙxΙ = 6 là?

A.x = -6

B. x = 6

C. x = -6 hoặc x = 6

D. x ≥ 6

Câu 5: Cho x > 0. Nếu x.y > 0. Thì?

A. y 0

D. y ≤ 0

Câu 6: Cho x 0. Thì?

A. y 0

D. y ≥ 0

II/ Tự luận: (7,0 điểm). (Thời gian: 39 Phút).

Bài 1: (3,0 điểm). Điền số phù hợp vào ô trống:

x

7

2019

y

3

-4

11

x + y

12

x – y

-22

x.y

2019

Bài 2: (2,0 điểm). Tính (Chú ý tài năng tính nkhô cứng đúng theo lý):

a/ (-125).5.(-4).(-8).(-25)

b/ (-28).2 + 11.( 95 – 99 )

c/ 49.51 + 49.28 + 49.21

d/ Ι+429Ι + Ι-345Ι + Ι+456Ι + Ι-789Ι


Bài 3: (1,0 điểm). Tìm x ∈ Z .

a/ 5x + 2009 = 2019.

b/ 5.(3x + 8) –7.(2x + 3) = 16

Bài 4: (1,0 điểm). Tìm số ngulặng a biết 17 chia hết cho (2a + 3).

Đáp án đề kiểm tra 45 phút ít môn Tân oán lớp 6

Trắc nghiệm: (3,0 điểm). (Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm).

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

D

B

C

C

A

Tự luận: (7,0 điểm).

Bài

Nội dung yêu cầu đạt

Điểm

Bài 1: (3,0 điểm)

* Điền số phù hợp vào ô trống:

Bài 1: (3,0 điểm). Điền số phù hợp vào ô trống:

x

7

16

-11

2019

y

3

-4

11

1

x + y

10

12

0

2020

x – y

4

20

-22

2018

x.y

21

- 64

-121

2019

* Mỗi ô điền đúng đạt 0,25.

0,25.12= 3

Bài2: (2,0 điểm)

* Tính:

Bài 2: (2,0 điểm). Tính: (Chú ý tài năng tính nkhô hanh hòa hợp lý):

a/ (-125).5.(-4).(-8).(-25) = 500000

b/ (-28).2 + 11.( 95 – 99 ) = (-28).2 + 11(-4) = (-56) + (-44) = -100

c/ 49.51 + 49.28 + 49.21 = 49(51 + 28 + 21) = 49.100 = 4900

d/ |+429| + |-345| + |+456| + |-789| = 429 + 345 + 456 + 789 = 2019

0,5

0,5

0,5

0,5

Bài 3: (1,0 điểm)

* Tìm xZ.

Bài 3: (1,0 điểm). Tìm x ∈ Z.

a/ 5x + 2009 = 2019.

Xem thêm: Tài Liêu, Bài Tập, Các Chuyên Đề Toán Lớp 4 Chuyãªn ĐÁ» Mã´N Toã¡N

x = (2019 – 2009):5 = 10:5 = 2

x = 2

b/ 5.(3x + 8) –7.(2x + 3) = 16

15x + 40 – 14x – 21 = 16

x + 19 = 16

x = 16 – 19 = – 3

x = – 3

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 4: (1,0 điểm)

* Tìm số nguyên ổn a:

Bài 4: (1,0 điểm). Tìm số nguyên ổn a?

Vì 17 phân chia không còn (2a + 3) cần (2a + 3) ∈ Ư(17) = -17; -1; 1; 17

2a ∈ -20; -4; -2; 14

a ∈ -10; -2; -1; 7

0,5

0,25

0,25


Ngoài Đề kiểm tra 1 máu Chương 2 Số học tập lớp 6 năm 2018 - 2019 mới nhất trên, các em học viên tìm hiểu thêm các bài giải SGK môn Tân oán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6....và những đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho những bài xích thi đề thi học tập kì 2 đạt kết quả cao.