Đề kiểm tra 1 máu Tân oán 9 Chương 1 Đại số ( Đề 8)

Đề 8:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số có căn bậc hai số học của chính nó bằng 9 là:

-3 B. 3 C. -81 D.81

Câu 2: Biểu thức

*
khẳng định với mức giá trị:

*

Câu 3:

*
sau khi vứt dấu căn, hiệu quả là:

A.x - 2 B.2 - x C.2 - x với x - 2 D.|x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức

*
bằng:

A.-2√3 B.2√3 C.4 D.1

Câu 5: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.1 B.√3 - 2 C. 2 - √3 D. √5

Câu 6: Rút gọn biểu thức 

*
được hiệu quả là:

A.-1 B.1 C.-11 D.11

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện nay phép tính:

*

Bài 2: (2 điểm)

a) Tính quý hiếm biểu thức:

*

b) Với x > 0, x ≠ 4 với x ≠ 9. Hãy chứng tỏ rằng quý hiếm của biểu thức sau không phụ thuộc vào vào giá trị của biến hóa x

*

Bài 3: (2,5 điểm) Cho biểu thức:

*

a) Rút ít gọn gàng A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán đại 9 chương 1

b) Tìm a nhằm A Bài 4: (0,5 điểm) Chứng minch rằng ko lâu dài một tam giác có độ nhiều năm bố đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( cùng đơn vị đo).

Đáp án với thang điểm

I.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Từ Điểm Tới Đường Thẳng Trong Oxyz

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện nay những phxay tính:

*

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

*

Bài 2:

*

b) Với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

*

Vậy giá trị của B ko dựa vào vào quý hiếm của phát triển thành x

Bài 3:

*

Bài 4:

Giả sử sống thọ một tam giác gồm độ nhiều năm các con đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (thuộc đơn vị đo )

hotline a1; a2; a3 thứu tự là độ nhiều năm ba cạnh tương ứng cùng với những mặt đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: 

*

a1; a2; a3 theo thứ tự là 3 cạnh của tam giác nên:

*

Vậy không vĩnh cửu một tam giác bao gồm độ dài 3 con đường cao theo lần lượt là 1; √3; 1 + √3 (thuộc đơn vị đo)