Đề khám nghiệm 1 máu Toán thù 9 Chương 4 Đại số (Đề 4)

Đề 4:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2;-1) thì thông số a là:

A.a = 1/3 B. a = -một nửa C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: Cho phương trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Giá trị của m nhằm phương trình gồm 2 nghiệm đồng âm là:

A. m > 0 B. m Câu 3: Trong những phương thơm trình sau đây phương thơm trình như thế nào là phương thơm trình bậc hai ẩn x?

A. x3- 2x2+ 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Phương thơm trình làm sao dưới đây gồm nhị nghiệm phân biệt?

A. x2 + 4 = 0 B. x2 - 4x + 4 = 0

C. x2- x + 4 = 0 D. 2x2+ 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng nhị nghiệm của phương thơm trình bởi 5 và tích nhị nghiệm của phương thơm trình bằng 4. Phương trình bậc nhị bắt buộc lập là:

A. x2 - 4x + 5 = 0 B. x2 - 5x + 4 = 0

C. x2- 4x + 3 = 0 D. x2- 5x + 4 = 0

Câu 6: Cho parabol (P): y = x2/4 và mặt đường trực tiếp (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) với (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm) Cho hàm số y= - x2 (P) với mặt đường trực tiếp (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ đồ dùng thị (P) của hàm số y = - x2

b) Chứng tỏ rằng xung quanh phẳng Oxy mặt đường trực tiếp (d) và parabol (P) luôn giảm nhau tại nhì điểm minh bạch. Tìm tọa độ hai giao lúc m = 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 4 đại số

Bài 2: (2,5 điểm) Cho pmùi hương trình bậc nhì x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) lúc m = -5.

b) Xác định m nhằm phương trình (1) có nghiệm knghiền.

c) Xác định m nhằm phương trình (1) tất cả nhì nghiệm x1cùng x2 thỏa mãn nhu cầu x12 + x22 = 10.

Bài 3: (2 điểm) Cho phương thơm trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) Với quý giá nào của m thì phương trình gồm 2 nghiệm phân biệt

b) hãy tra cứu 1 hệ thức liên hệ giữa 2 nghiệm ko phụ thuộc vào vào cực hiếm của m

Đáp án và thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.A

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Lập báo giá trị:

x

-2

-1

0

1

2

y = -x2

-4

-1

0

-1

-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là 1 trong những đường parabol nằm bên dưới trục hoành, nhấn trục Oy có tác dụng trục đối xứng, thừa nhận cội O (0; 0) làm cho đỉnh với là vấn đề cao nhất.

Xem thêm: Công Thức Tính Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Phẳng Song Song Trong Oxyz

*

b) Pmùi hương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= m2 + 5 cùng với m ∈ R

Vậy xung quanh phẳng Oxy đường trực tiếp (d) cùng Parabol (P) luôn giảm nhau trên nhị điểm rõ ràng.

Khi m = 2, pmùi hương trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Phương trình có 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ nhì giao điểm là M(1;-1) với N(-5;-25)

Bài 2:

a) khi m = -5 ta được phương trình x2+ 4x - 5 = 0

Ta gồm a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 đề xuất phương thơm trình gồm nhị nghiệm rõ ràng là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5