Bộ 5 đề kiểm soát 1 tiết Chương 4 Đại số 8 năm 2018bên dưới đâytổng hòa hợp lại mọi kiến thức và kỹ năng quan trọng đặc biệt trong quy trình học tập nhằm mục tiêu giúp các em luyện tập cùng đọc thêm.Hy vọng trên đây sẽ là tài liệu hữu íchgóp những em sẵn sàng thật giỏi kiến thức để gia công bài xích thi đạt kết quả cao. Chúc những em ôn bài bác thật giỏi !


BỘ 5 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV ĐẠI SỐ

MÔN TOÁN – LỚP. 8

ĐỀ 1:

I TRẮC NGHIỆM: (3 điểm).

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 chương 4 đại số

Câu 1: Giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau ?

A. 2x + 3 2x + 5 C. 5 - x > 3x - 12 D.- 4x > x + 5

Câu 2: Trong những bất pmùi hương trình sau bất pmùi hương trình như thế nào trong những bất phương trình số 1 một ẩn.

A. 3x - 3 Câu 3: Nghiệm của bất pmùi hương trình: -2x > 10:

A. x > 5 B. x -5 D. x Câu 4: Bất pmùi hương trình nào dưới đây ko tương đương cùng với bất pmùi hương trình 3 – x – 4

Câu 5: Cho a > b. Đánh lốt x vào ô tương ứng trong các câu sau:

STT

Câu

Đúng

Sai

a,

(frac35,a,, > frac35,,b)

b,

-15 a > -15 b

c,

4 – 2a


Câu 6: Nối câu A với câu B làm sao cho tương xứng.

*


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm): Tìm x sao cho:

a) Giá trị của biểu thức 3x - 2 ko âm?

b) Giá trị của biểu thức(frac5,, - ,,2x6) lớn hơn quý giá biểu thức (frac3,, + ,,x2)

Câu 2: (3 điểm) Giải các bất pmùi hương trình sau cùng màn trình diễn tập thích hợp nghiệm bên trên trục số.

a) (4x ge 3x - 5) b) (frac2x + 3 - 4 ge frac4 - x - 3)

Câu 3: (1điểm): Giải các phương thơm trình sau

a) |-2x| = x +6 b) |x-2| - 3x + 4=0

Câu 4: (0,5điểm): Chứng minc bất đẳng thức: a2 + b2 +2 (ge )2(a + b ) .

ĐỀ 2:

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: Bất pmùi hương trình làm sao sau đấy là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

A. 0x + 3 > 0

B. x2 + 1 > 0

C. x + y 1

Câu 2: Hình vẽ dưới đây màn trình diễn tập nghiệm của bất phương thơm trình làm sao ?

*

A. x - 5 (le ) 0

B. x - 5 (ge )0

C. x(le ) – 5

D. x (ge )–5

Câu 3: Cho bất phương thơm trình: - 5x+10 > 0. Phxay biến hóa đúng là:

A. 5x > 10

B. 5x > -10

C. 5x

Câu 4: : Nghiệm của bất phương thơm trình - 2x > 10 là:

A. x > 5

B. x -5

D. x

Câu 5: Cho |a| = 3 với a

A. a = 3

B. a = –3

C. a = 3

D. 3 hoặc – 3

Câu 6: Cho a > b. Bất đẳng thức tương đương với nó là:

A. a + 2 > b + 2

B. – 3a – 4 > - 3b – 4

C. 3a + 1

II. Tự luận: (7đ )

Câu 1: (3,0 đ ) Giải những bất phương trình sau cùng màn biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

a) 3x + 5 2 – 3y2 – 2xy +10x +14y – 18 ; Lúc kia giá trị của x, y là bao nhiêu?

ĐỀ 3:

Trắc nghiệm:(3 đ)

Câu 1. đến x y – 3 B. 3 – 2x ay D.(ax le ay)

Câu 3. Bất pmùi hương trình nào dưới đây là bất phương thơm trình hàng đầu một ẩn?

A. (frac12x + 1 > 0) B. 0.x + 5 > 0

C. 2x2 + 3 > 0 D (frac12x + 2) - 3} ight})

Câu 5.

Xem thêm: Lập Bảng Xét Dấu Các Biểu Thức Sau : A) F(X) =, Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

Giá trị x = 2 là nghiệm của BPT làm sao trong các BPT sau?

A. 3x + 3 > 9 B. –5x > 4x + 1

C. x – 2x 5 – x

Câu 6: Hình vẽ mặt trình diễn tập nghiệm của bất phương trình:

*

A. x 2

II. Tự luận: (7đ)

Bài 1: (1,5đ) Cho a.Để coi đầy đủ nội dung của đề thi những em vui vẻ đăng nhập cùng lựa chọn Xem online và Tải về.