Cùng ôn luyện và chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút sắp tới với đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 2 đề số 1 dưới đây kèm đáp án chi tiết do Đọc tài liệu sưu tầm và tổng hợp.Cùng tham khảo em nhé!

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 2 - Đề số 1


Bài 1. (3 điểm) Tính:a) -7129 + 1478 + 7129 + (-1479)b) | -5 | . (-7) + 4 . (-9)c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011Bài 2.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán 6 chương 2

(3 điểm) Tìm x ∈ Z, biết:a) x + 5 = -2 + 11b) -3x = -5 + 29c) |x| - 9 = -2 + 17d) |x – 9| = -2 + 17Bài 3. (2 điểm)Tìm x, biết: |x + 19| + |x + 5| + |x + 2011| = 4xBài 4. (2 điểm) Tìm các số nguyên n sao cho:a) n – 1 là ước của 15b) 2n – 1 chia hết cho n – 3

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 2 đề số 1

Bài 1.a) -7129 + 1478 + 7129 + ( -1479 )= ( -7129 + 7129 ) + ( -1479 + 1478 )= 0 + (-1) = -1b) |-5| . (-7) + 4 . (-9)= 5 . (-7) + (-36)= -35 + (-36) = -71c) 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6 + … + 2009 – 2010 + 2011= 1 + ( -2 + 3 ) + ( -4 + 5 ) + … + ( -2010 + 2011 )= 1 + 1 + 1+ … + 1 ( 1006 số hạng = (2011+1)/2)= 1006Bài 2.a) x + 5 = -2 + 11\(\Leftrightarrow\) x + 5 = 9\(\Leftrightarrow\) x = 4b) -3x = -5 + 29\(\Leftrightarrow\) -3x = 24\(\Leftrightarrow\)
x = -8c) |x| - 9 = -2 + 17\(\Leftrightarrow\) |x| = 15 + 9\(\Leftrightarrow\) |x| = 24\(\Leftrightarrow \left< \matrix{ {x} = 24 \hfill \cr {x} = -24 \hfill \cr} \right.\)d) |x – 9| = -2 + 17\(\Leftrightarrow\) |x – 9| = 15\(\Leftrightarrow \left< \matrix{ {x - 9} = 15 \hfill \cr {x - 9} = -15 \hfill \cr} \right.\)\(\Leftrightarrow \left< \matrix{ {x} = 24 \hfill \cr {x} = -6 \hfill \cr} \right.\)Bài 3.Vế trái là tổng của các giá trị tuyệt đối nên là số không âm, do đó :4x ≥ 0 hay x ≥ 0. Nên: x + 19 > 0, x + 5 > 0, x + 2011 > 0Ta có: x + 19 + x + 5 + x + 2011 = 4x3x + 2035 = 4x → x = 2035 (thỏa mãn)Kết luận: Vậy x = 2035 là giá trị cần tìm.

Xem thêm: Trường Thpt Nguyễn Chí Thanh Quận Tân Bình ), Trường Thpt Nguyễn Chí Thanh, Tp

Bài 4.a) n – 1 là ước của 15⇒ n – 1 ∈ { 1; -1; 3; -3; 5; -5; 15; -15 }⇒ n ∈ { 2; 0; 4; -2; 6; -4; 16; -14 }b) Ta có: 2n – 1 = 2n – 6 + 5 = 2(n – 3) + 5 chia hết cho n – 3Do đó: 5 chia hết cho n – 3. Nên n – 3 là ước của 5⇒ n – 3 ∈ {1; -1; 5; -5}
⇒ n ∈ {4; 2; 8; -2}************Đọc tài liệu đã hướng dẫn cách giải đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 Chương 2 đề số 1 với một số dạng bài có thể ra trong đề kiểm tra sắp tới. Ngoài ra, đừng quên tham khảo các đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 khác được cập nhật liên tục tại hanvietfoundation.org để ôn luyện và đạt kết quả tốt nhất em nhé!