Đề kiểm tra 1 tiết Hình học tập lớp 11 cmùi hương 2 bao gồm đáp án cụ thể đã có được hanvietfoundation.org. com update chi tiết. 

BÀI KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG 2 – LỚP 11 .

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1: Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) Hai con đường trực tiếp theo thứ tự vị trí nhị mặt phẳng khác nhau thì chéo cánh nhau.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 2

(B) Hai đgthẳng không có điểm chung thì chéo nhau

(C) Hai đg thẳng chéo nhau thì không tồn tại điểm chung

(D) Hai đườngtrực tiếp phân minh ko // thì chéo cánh nhau

2: Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC kéo dài về phía A ta rước một điểm D. Các mệnh đề làm sao tiếp sau đây sai?

(A) D ∈ (ABC)

(B) A ∈(ABC)

(C) (ABC) = (DBC)

(D) BD ∉ (ABC)

3: Cho các đưa thiết sau đây. Giả thiết như thế nào tóm lại đườngtrực tiếp a // cùng với phương diện phẳng (α) ?

A) a // b và b // (α)

(B) a ∩ (α) = 0

(C) a // b và b ⊂ (α)

(D) a // (β) cùng (α) // (β)

4: Cho tđọng diện ABCD. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC. G là giữa trung tâm tam giác BCD. Lúc ấy, giao điểm của đườngtrực tiếp MG cùng khía cạnh phẳng(ABC) là: (A) Điểm C

(B) Giao điểm MG và AN

(C) Điểm N

(D) Giao điểm của MG với BC.

5: Cho hình lăng trụ tam giác ABC A’B’C’. điện thoại tư vấn I; J lần lượt là giữa trung tâm các tam giác ABC với A’B’C’. Thiết diện chế tạo ra vì mp (AIJ) với lăng trụ đang mang lại là:


(A) Tam giác cân

(B) Tam giác vuông

(C) Hình thang

(D) Hình bình hành

6: Cho hình chóp S. ABCD bao gồm lòng ABCD là hình bình hành. Giao tuyến đường của hai mp(SAD) cùng (SBC) là đường.trực tiếp // cùng với đườngthẳng như thế nào sau đây?

(A) AC (B) BD (C) AD (D) SC

7: Cho tứ đọng diện ABCD. Call G, E lần lượt là giữa trung tâm của những tam giác ABD và ABC. Mệnh đề như thế nào sau đây đúng?

(A) GE // cùng với CD

(B) GE cắt CD

(C) GE cùng CD chéo cánh nhau

(D) GE cắt AD

8: Cho hình chóp S.ABCD. điện thoại tư vấn AC ∩ BD = I; AB ∩ CD = J; AD ∩ BC = K; Đẳng thức làm sao không đúng trong số đẳng thức sau đây?

(A) (SAC) ∩ (SBD) = SI

(B) (SAB) ∩ (SCD) = SJ.


(C) (SAD) ∩ (SBC) = SK

(D) (SAC) ∩ (SAD) =AB.

9: Cho tứ đọng diện ABCD. Call I, J, K lần lượt là trung điểm của AC, BC với BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) cùng (IJK) là:

(A) KD

(B) KI.

(C) Đường.trực tiếp qua K cùng song tuy vậy với AB

(D) Không tất cả.

10: Cho nhị hình bình hành ABCD với ABEF phía trong nhị phương diện phẳng sáng tỏ. Kết quả như thế nào dưới đây đúng?

(A) AD // (BEF)

(B) (AFD) // (BCE)

(C) (ABD) // (EFC)

(D) EC // (ABF).

11: Trong những mệnh đề sau; mệnh đề như thế nào đúng?

(A) Hình chiếu // của nhị đg thẳng chéo cánh nhau thì // cùng nhau.

(B) Hình chiếu // của nhì đg trực tiếp giảm nhau có thể // với nhau.

(C) Hình chiếu // của nhị đgthẳng chéo nhau hoàn toàn có thể // cùng nhau.

(D) Các mệnh đề bên trên sai.

12: Cho tứ diện ABCD cạnh bởi a. call G là trung tâm Δ ABC. Cắt tứ đọng diện vị mp (GCD) thì diện tích S thiết diện là:

B – PHẦN TỰ LUẬN:

Cho hình chóp S. ABCD gồm lòng ABCD là hình bình hành. M, N, P thứu tự là trung điểm những cạnh AB, AD, SC.

(A) Tìm tiết diện của hình chóp S.ABCD và mp (MNP).

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Olympic 30/4 Năm 2017 Pdf, Đề Thi Olympic 30/4 Năm 2017

(B) Giả sử mp (MNP) giảm SB; SD theo lần lượt trên B1, D1. Chứng minh B1D1 // mp (ABCD).