Đề kiểm tra 1 tiết chương 1: Căn bậc nhị, căn bậc bố, rút gọn biểu thức chứa căn chương trình Đại số lớp 9.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết đại số 9 chương 1

Trường THCS Thanh khô Xuân Nam, quận Thanh khô Xuân, thành phố Hà Nội, năm học 2018-2019.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Đề kiểm tra 45 phút chương 1 – Đại số 9

A. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng viết vào giấy kiểm tra.

Câu 1.

*
bằng:

A. 4 B.

*
C.
*
D. 16

Câu 2.

*
xác định với:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3. Giá trị của

*
2x.sqrt<3>4x^2" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="119" style="vertical-align: -2px;"> Lúc
*
là:

A. Không xác định

*
C.
*
D.
*
3" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="18" width="84" style="vertical-align: -2px;">

Câu 4.

Xem thêm: Lưu Trữ Bài Tập Và Đáp Án Câu Điều Kiện Loại 1 Và 2 Violet, Bài Tập Và Đáp Án Câu Điều Kiện

Giá trị của

*
là:

A.

*
b.
*
C.
*
D.
*

B. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a)

*

b)

*

c)

*

Bài 2 (5,5 điểm): Cho biểu thức

*

a) Tìm ĐKXĐ cùng rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại

*

c) Tính những giá trị của để P nhận giá trị dương.

d) Đặt

*
. Tìm nguyên để Q nguyên

e) Chứng minh rằng với mọi giá bán trị

*
1" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="14" width="42" style="vertical-align: -2px;"> thì
*
0" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="55" style="vertical-align: -5px;">

Bài 3 (0,5 điểm): Tìm

*
biết:

*