Đề cương cứng ôn tập môn Toán thù, Tiếng Việt lớp 3 học kì 1 được hanvietfoundation.orgtham khảo, tinh lọc tổng hợp những dạng toán thù trung tâm, góp các em học sinh ôn tập, củng cụ, tập luyện khả năng giải những dạng Toán thù với Tiếng Việt, sẵn sàng xuất sắc mang lại đề thi học kì 1 lớp 3. Mời những em cùng tham khảo với sở hữu Đề kiểm soát học kì 1 lớp 3 này về.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 3


Đề cưng cửng ôn tập môn Toán, Tiếng Việt lớp 3 học kì 1

A. Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn ToánB. Đề cương cứng ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt

A. Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn Toán

1. Cộng trừ những số tất cả 3 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

162 + 370728 – 245315 + 315478 - 178
642 + 287386 + 604740 – 723558 - 281

2. Nhân, phân chia số gồm 2 chữ số hoặc 3 chữ số cùng với số có 1 chữ số

Bài 1: Đặt tính rồi tính

213 × 3374 × 28 × 113121 × 6
152 × 46 × 109303 × 35 × 176

Bài 2: Đặt tính rồi tính

82 : 475 : 379 : 687 : 598 : 7
381 : 3250 : 6587 : 4727 : 8634 : 7
314 : 6434 : 8239 : 5565 : 8972 : 3

3. Góc vuông, góc không vuông

Bài 1: Hình bên có ....... góc vuông

Có ......... góc không vuông

Bài 2: Nêu tên đỉnh với các cạnh góc vuông gồm trong hình bên:

4. Tìm x; Y

Bài 1: Tìm x

x × 7 = 4228 : x = 449 : x = 7
472 – x = 50 : 5x : 4 = 200 : 5x × 5 = 237 - 137

Bài 2: Tìm Y

Y : 5 = 37 × 3Y × 6 = 84 : 456 : Y = 21 : 3
Y : 8 = 115 - 7Y × 9 = 183 × 3Y : 9 = 7 (dư 4)

5. Bảng đơn vị đo độ dài

Bài 1: Điền vệt >;

5m 6centimet …….. 560cm

2m 4centimet …….. 240cm

5dam 6dm ……… 506dm

3hm 4dam ……… 34m

1m 3cm ……….. 104cm

6dm 8mm …….. 680mm

9m 7dm …….. 99dm

5m 17cm ……… 517cm

420mm ……… 4dm 2mm

8dam 5m ……….. 85m

Bài 2: Tính

8 dam + 5dam =……………

56 dm × 8 = ……………..

403cm – 58centimet = …………..

136 mm : 2 = …………….

12km × 8 = …………………

69centimet : 3 = …………………

24km : 3 + 102km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63m – 14m : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

42km : 7 + 348km

……………………………….

……………………………….

……………………………….

14cm × 3 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

63l : 7 + 159l

……………………………….

……………………………….

……………………………….

28kilogam × 2 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

5m × 7 – 16m

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7kg × 4 : 2

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9hm × 7 : 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

11kilogam × 6 – 6kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

7m × 4 – 20dm

……………………………….

……………………………….

……………………………….

600kilogam : 2 – 63kg

……………………………….

……………………………….

……………………………….

6. So sánh số Khủng vội mấy lần số bé

Bài 1: Con chó nặng trĩu 24kilogam, con thỏ nhẹ hơn bé chó 18kilogam. Hỏi con chó nặng trĩu vội mấy lần nhỏ thỏ?

Bài 2: Nhà Lan nuôi 6 con con kê trống, số gà mái nhiều hơn nữa số gà trống là 24 con. Hỏi số con kê mái cấp mấy lần số con kê trống?

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB dài 6dm, đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn nữa đoạn thằng AB 3m. Hỏi đoạn trực tiếp CD lâu năm vội vàng mấy lần đoạn thẳng AB?

7. So sánh số bé nhỏ bằng một trong những phần mấy số lớn

Bài 1: Trong vườn cửa có 36 cây táo khuyết. Số cây ckhô cứng thấp hơn số cây táo 27 cây. Hỏi số cây chanh hao bởi 1 phần mấy số km táo?

Bài 2: Năm ni Lan 9 tuổi, bà bầu hơn Lan 36 tuổi. Hỏi năm nay tuổi Lan bằng 1 phần mấy tuổi mẹ?Bài 3: Một siêu thị có toàn bộ 81kg đỗ xanh và đỗ Black. Trong số đó có 9kg đỗ xanh, hỏi số kg đỗ xanh bằng 1 phần mấy số kilogam đỗ đen?

8. Tìm 1 trong những phần bởi nhau

Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minc đang đọc

*
 quyển truyện kia. Hỏi Minch còn bắt buộc phát âm bao nhiêu trang nữa mới xong?

Bài 2: Trên cây có 56 quả apple, bạn ta sẽ hái

*
số táo bị cắn. Hỏi trên cây còn từng nào trái táo?

Bài 3: Đội múa hát của ngôi trường gồm 96 các bạn, trong những số đó có

*
chúng ta là nam. Hỏi team múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ?

Bài 4: Một vỏ hộp xà phòng nặng trĩu 78g. Người ta sẽ dùng không còn

*
số xà phòng đó. Hỏi trong hộp còn lại từng nào gam xà phòng?

Bài 5: Hai năm nữa ông 63 tuổi với lúc kia tuổi cháu bằng

*
tuổi ông. Hỏi bây chừ con cháu từng nào tuổi?

9. Gấp một trong những lên các lần

Bài 1: Quãng đường AB lâu năm 172m, quãng con đường BC dài vội vàng 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC lâu năm từng nào mét?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Đàn con gà đơn vị Lan tất cả 6 bé gà trống, số con gà mái gấp 4 lần số kê trống. Hỏi công ty Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Trong đợt Kế hoạch nhỏ dại, lớp 3A nhận được 87kilogam giấy vụn, lớp 3B thu được số giấy vụn vội 3 lần số giấy vụn của lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

10. Giảm đi một số lần

Bài 1: Trên cây có 48 trái bưởi. Sau Lúc hái, số quả trên cây giảm đi gấp đôi. Hỏi vẫn hái từng nào trái bưởi?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 2: Một cửa hàng gồm 45 bao gạo. Sau lúc phân phối, số bao gạo còn sót lại giảm đi 5 lần. Hỏi cửa hàng đang chào bán từng nào bao gạo?

Tóm tắt

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

……………………………………………...

Bài giải

………………………………………………….....

………………………………………………..…...

…………………………………………..………...

…………………………………….….…………...

……………………………………..……………...

Bài 3: Một người dân có 68kilogam gạo. Sau Khi bán 28kilogam gạo, người kia san phần đa số gạo sót lại vào 8 túi. Hỏi từng túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

11. Một số dạng toán khác

Bài 1: Có 3 thùng dầu, mỗi thùng đựng 125 lkhông nhiều. Người ta lấy ra 185 lkhông nhiều dầu từ các thùng kia. Hỏi còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 2: Trung tâm bao gồm 78kilogam gạo, buổi sáng sớm siêu thị bán tốt 15kilogam gạo. Số gạo còn lại được phân chia rất nhiều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 3: Một đoàn khách phượt bao gồm 39 bạn hy vọng đi du lịch thăm quan chùa Hương bởi xe hơi. Hỏi đề nghị tối thiểu mấy xe xe hơi như thế nhằm chở không còn số khách đó, hiểu được mỗi xe cộ chỉ chsống được 5 bạn khách?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 4: Có 62m vải, may từng bộ xống áo hết 3m vải. Hỏi rất có thể may được nhiều tốt nhất từng nào bộ áo quần với còn quá mấy mét vải?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Bài 5: Em vội được 18 ngôi sao 5 cánh. Số ngôi sao em cấp bởi

*
số ngôi sao sáng chị cấp. Hỏi chị gấp được từng nào ngôi sao?

Bài giải

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

12. Tính cực hiếm biểu thức

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức

123 × (42 – 40)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(100 + 11) × 9

……………………………….

……………………………….

……………………………….

9 × (6 + 26)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

375 × 2 - 148

……………………………….

……………………………….

……………………………….

150 : 5 × 3

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 × 4 + 120

……………………………….

……………………………….

……………………………….

45 + 135 × 4

……………………………….

……………………………….

……………………………….

84 : 4 × 6

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(954 – 554) : 8

……………………………….

……………………………….

……………………………….

(186 + 38) : 7

……………………………….

……………………………….

……………………………….

8 × (234 – 69)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

111 × (6 – 6)

……………………………….

……………………………….

……………………………….

B. Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 môn Tiếng Việt

1. Ôn tập phần gọi Tiếng Việt lớp 3

HS luyện hiểu kĩ phần nhiều bài tập phát âm sau:

Bài 11A: Đất quý, đất yêu

Câu 1: Hai người khách hàng được vua Ê-ti-ô-pi-a đón chào cố kỉnh nào?Câu 2: lúc khách hàng chuẩn bị xuống tàu, bao gồm điều gì bất ngờ xảy ra?Câu 3: Vì sao tín đồ Ê-ti-ô-pi-a ko nhằm khách đưa theo, cho dù chỉ là một trong những phân tử mèo nhỏ?Câu 4: Theo em, phong tục trên thể hiện cảm tình của người Ê-ti-ô-pi-a với quê hương như thế nào?

Bài 12C: Chình họa rất đẹp non sông (Học trực thuộc lòng 2 câu ca dao em thích)

Câu 1: Em hãy học trực thuộc lòng 2 câu ca dao em thích hợp. Vì sao em say mê hồ hết câu ca dao đó?Câu 2: Mỗi câu ca dao nói đến một vùng. Đó là các vùng nào? Mỗi vùng đó có cảnh gì đẹp?Câu 3: Theo em, ai đó đã duy trì gìn tô điểm mang đến tổ quốc ta càng ngày càng rất đẹp hơn?

Bài 13: Cửa Tùng

Câu 1: Chình họa phía hai bên bờ sông Bến Hải bao gồm gì đẹp?Câu 2: Em hiểu vắt nào là “Bà Chúa của các kho bãi tắm”?Câu 3: Sắc màu nước biển Cửa Tùng gồm gì sệt biệt?Câu 4: Người xưa so sánh bờ biển Cửa Tùng cùng với mẫu gì?

Bài 14A: Người liên hệ nhỏ

Câu 1: Anh Kyên Đồng được giao trọng trách gì?Câu 2: Vì sao bác bỏ cán cỗ phải đóng vai ông già Nùng?Câu 3: Cách đi đường của nhì bác cháu như thế nào?Câu 4: Tìm chi tiết thể hiện sự nhanh hao trí cùng dũng cảm của Klặng Đồng Lúc chạm mặt địch?

Bài 14C: Nhớ Việt Bắc (Học thuộc lòng 10 câu thơ đầu)

Câu 1: Người cán cỗ về xuôi ghi nhớ đông đảo gì nghỉ ngơi Việt Bắc?

Câu 2: Tìm đều câu thơ mang lại thấy:

Vẻ đẹp mắt của chình họa rừng Việt Bắc?Vẻ đẹp nhất của các nhỏ tín đồ Việt Bắc?

Câu 3: Tìm rất nhiều cái thơ cho biết thêm Việt Bắc tiến công giặc giỏi?

2. Ôn tập phần Luyện trường đoản cú và câu lớp 3

1. Nhận biết những trường đoản cú chỉ sự thứ vận động, trạng thái; đặc điểm

Bài 1: Đọc đoạn vnạp năng lượng sau rồi gạch men chân mọi từ chỉ Color, chỉ điểm lưu ý.

Đi ngoài dốc nhằm đầu xóm, tự nhiên và thoải mái Minch cảm giác vô cùng thoả thích dễ chịu. Minc dừng lại hít một tương đối lâu năm. Hương sen thơm non tự cánh đồng chuyển lên làm cho vơi cái nóng bí bách của trưa htrằn.

Trước khía cạnh Minc, đầm sen rộng lớn rộng lớn. Những bông sen white, sen hồng khẽ đu gửi nổi bật bên trên nền lá xanh mượt.

Bài 2: Gạch chân phần đông trường đoản cú chỉ sự thứ (chỉ bạn, chỉ thiết bị, chỉ hiện tượng thoải mái và tự nhiên...) trong khúc văn uống sau.

Từ form cửa sổ, Vy thò đầu ra output Hotline chúng ta, mắt nheo nheo do ánh ban mai in xung quanh nước tủ thoáng chiếu dội lên khía cạnh. Chú chó xù lông trắng mượt như làn tóc búp bê cũng hếch mõm nhìn thanh lịch.

Bài 3: Gạch chân phần nhiều tự chỉ vận động, trạng thái trong đoạn vnạp năng lượng sau.

Hai nhỏ chyên ổn nhỏ há mỏ kêu chíp chíp đòi ăn. Hai anh em tôi đi bắt sâu non, cào cào, châu chấu về mang lại chyên ăn. Hậu trộn nước mặt đường đến chlặng uống. Đôi chim lớn thiệt nkhô hanh. Chúng tập cất cánh, tập nhảy xung quanh luẩn quẩn mặt Hậu tựa như các người con dính theo bà mẹ.

2. Nhận biết câu kiểu: Ai là gì?; Ai làm cho gì?; Ai nuốm nào? cùng vận dụng đặt câu, nhận biết những thành phần của câu.

Bài 1: Gạch 1 gạch men dưới phần tử trả lời câu hỏi Ai, 2 gạch ốp dưới thành phần vấn đáp thắc mắc là gì? có tác dụng gì? cố nào?

- Cha người mẹ, các cụ là những người âu yếm trẻ em ở gia đình.

- Mỗi cánh hoa giấy tương đồng một cái lá, chỉ gồm điều mỏng tanh manh hơn với gồm Màu sắc tỏa nắng.

- Thầy gia sư là những người dân dạy bảo trẻ em làm việc trường học.

- Trẻ em là sau này của nước nhà với của nhân loại.

- Hai chân chích bông xinch xinh bởi nhì loại tăm.

- Cặp cánh chích bông nhỏ tuổi xíu.

- Các chúng ta học sinh trong cùng một lớp câu kết, giúp đỡ nhau thuộc tân tiến.

- Cặp mỏ chích bông bé bỏng tí tẹo bằng hai mảnh vỏ chấu lẹo lại.

- Ong xanh đến trước tổ một con dế.

- Ông ngoại dẫn tôi đi cài vngơi nghỉ, lựa chọn cây bút.

- Sáng hôm ấy, chị em quan tâm rứa tay tôi dẫn đi trên con đường xã.

- Mấy bạn làm việc trò bỡ ngỡ đứng nnghiền bên người thân.

- Trên một dòng xe buýt đông tín đồ, anh thanh hao niên cứ mang hai tay ôm khía cạnh.

- Một bác trung niên vội vàng đỡ lấy cụ.

- Từ ni, mỗi lúc em Hoàng định chnóng câu, anh Dấu Chnóng cần yêu cầu Hoàng đọc lại câu vnạp năng lượng một đợt nữa.

- Mấy đứa em chống nhị tay ngồi quan sát chị.

- Sau một cuộc đi dạo, đám ttốt ra về.

- Buổi mai hôm ấy, một trong những buổi mai đầy sương thu và gió rét, mẹ tôi quan tâm cố gắng tay tôi dẫn đi trên con phố xóm dài và bé nhỏ.

- Sau lễ khai giảng, chúng em về lớp học bài học kinh nghiệm thứ nhất.

Bài 2: Đặt câu hỏi mang lại thành phần in đậm:

- Trần Đăng Khoa là nhà thơ của thiếu nhi.

- Con trâu là đầu tư mạnh nghiệp.

- Sách vở là đồ dùng luôn luôn phải có so với từng học viên.

- Giữa đầm, chị em bé bác Tâm vẫn tập bơi mẫu mủng đi hái sen.

- Bộ nhóm là những người làm nhiệm vụ đảm bảo Tổ quốc.

- Con hổ là loài vật dữ dằn tốt nhất.

- Những cặp xin chào mào hiếu động thnhãi đậu, thma lanh cất cánh, lau láu thoắng Call nhau choách choách.

- Đàn bướm bay rập rờn quanh khóm huê hồng tỏa nắng.

- Học sinc những lớp 3, lớp 4 tdragon cây trong sân vườn trường.

3. Ôn tập phần Đọc đọc Tiếng Việt lớp 3

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học tập kỳ 1 - Đề 1

* Đọc âm thầm bài: "Cửa Tùng" tiếp đến khoanh tròn vào ý trả lời đúng tốt nhất cho mỗi thắc mắc sau.

Cửa Tùng

Thuyền Cửa Hàng chúng tôi sẽ xuôi mẫu Bến Hải – dòng sông in đậm vết ấn lịch sử vẻ vang một thời phòng Mĩ cứu nước. Đôi bờ xóm thôn mướt màu xanh da trời luỹ tre làng và phần lớn rặng phi lao rì rào gió thổi.

Từ cầu Hiền Lương thuyền xuôi khoảng chừng sáu cây số nữa là đã gặp mặt biển cả cả mênh mông. Nơi mẫu Bến Hải gặp sóng biển lớn kkhá ấy đó là Cửa Tùng. Bãi mèo tại chỗ này từng được ngợi ca là "Bà chúa của các kho bãi tắm". Diệu kì cụ vào một ngày, Cửa Tùng gồm ba sắc đẹp thuốc nước đại dương. Bình minc, mặt trời nlỗi cái thau đồng đỏ ối chiếu xuống mặt hải dương, nước biển cả nhuộm màu hồng nhạt. Trưa, nước biển khơi xanh rờn cùng lúc chiều tà thì đảo sang blue color lục.

Người xưa đang ví bờ hải dương Cửa Tùng giống hệt như một cái lược đồi mồi sở hữu vào làn tóc bạch kyên ổn của sóng đại dương.

Theo Thuỵ Chương

Đọc thì thầm bài Cửa Tùng, sau đó khoanh vào ý trả lời đúng nhất:

1. Chình ảnh 2 bên bên bờ sông Bến Hải gồm gì đẹp?

a. Thôn làng mướt màu xanh lá cây luỹ tre xóm, gần như rặng phi lao rì rào gió thổi.

b. Những cánh đồng lúa trải dài song bờ.

c. Những loại thuyền cặp bến nhị bờ sông.

2. Những trường đoản cú ngữ làm sao biểu đạt bố dung nhan màu nước biển lớn vào một ngày?

a. Xanh thẫm, tiến thưởng tươi, đỏ rực.

b. Xanh nhạt, đỏ tươi, tiến thưởng hoe.

c. Hồng nhạt, xanh xao, xanh lục.

3. Bờ hải dương Cửa Tùng được so sánh cùng với hình ảnh nào?

a. Một dòng sông.

b. Một tấm vải khổng lồ.

c. Một dòng lược đồi mồi tải vào mái tóc bạch kyên ổn.

4. Trong các trường đoản cú sau đây, tự làm sao là tự chỉ hoạt động?

a. Thuyền

b. Thổi

c. Đỏ

5. Sở phận nào vào câu: "Cửa Tùng gồm tía nhan sắc màu nước biển khơi." trả lời thắc mắc Ai (nhỏ gì, dòng gì)?

a. Cửa Tùng.

b. Có ba sắc đẹp thuốc nước biển

c. Nước biển.

Câu 6: Tìm phần tử câu trả lời đến thắc mắc "là gì?" vào câu: "Câu lạc bộ em nhỏ là vị trí chúng em vui chơi giải trí, rèn luyện và học tập tâp."

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kỳ 1 - Đề 2

Đọc hiểu - Đọc âm thầm bài bác gọi sau:

Đường bờ ruộng sau tối mưa

Sau trận mưa đêm qua, mặt đường bờ ruộng trơn tru nlỗi đổ mỡ bụng. Tan học về, chúng ta học sinh tổ Đức Thượng yêu cầu men theo bờ cỏ nhưng mà đi. Các các bạn cần lần từng bước một một để ngoài tđuổi chân xuống ruộng.

Chợt một người lớn tuổi tự phía đằng trước chuyển động. Tay chũm dắt một em nhỏ tuổi. Em nhỏ bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi xung quanh con đường trót lọt. Vất vả lắm nhị bà con cháu new đi được một quãng ngắn. Chẳng ai bảo ai, rất nhiều bạn hầu như tránh qua một mặt để nhường nhịn bước mang lại các cụ ông cụ bà với em nhỏ dại.

Bạn Hương cố gắng mang tay cụ:

- Cụ tăng trưởng vệ cỏ kẻo xẻ.

quý khách Sâm đỡ tay em nhỏ:

- Cụ để con cháu dắt em nhỏ nhắn.

Đi khỏi quãng con đường lội, bà ráng cảm đụng nói:

- Các cháu biết giúp đỡ tín đồ già như thế này là xuất sắc lắm. Bà siêu cảm ơn những cháu.

Các em gấp đáp:

- Thưa thế, vậy chớ nhọc lòng ạ. Thầy giáo và cha mẹ thường dạy chúng cháu đề xuất giúp sức tín đồ già với ttốt bé dại.

(Theo Đạo đức lớp 4, NXBGD - 1978)

Dựa vào nội dung bài hiểu, khoanh tròn vào ý đúng tốt nhất cùng kết thúc tiếp những bài bác tập sau:

Câu 1: Hương với chúng ta gặp mặt bà vậy và em bé bỏng vào thực trạng nào?

A. Hai bà con cháu cùng đi trên tuyến đường trơn nlỗi đổ mỡ.

B. Bà đi cùng bề mặt đường trơn tuột còn em bé nhỏ đi ngơi nghỉ bờ cỏ.

C. Hai bà cháu dắt nhau đi sinh sống bờ cỏ.

Câu 2: Hương với các bạn sẽ làm gì?

A. Nhường đường với góp nhị bà con cháu trải qua quãng mặt đường lội.

B. Nhường mặt đường mang đến hai bà cháu.

C. Không nhường nhịn đường mang đến hai bà cháu.

Câu 3: Câu cthị trấn khuim chúng ta điều gì?

A. Phải chăm học, siêng làm cho.

B. Đi cho khu vực, về mang lại chốn.

C. Biết giúp đỡ người già với tphải chăng bé dại.

Câu 4:

a) Gạch chân tự chỉ hoạt động trong câu: "Tay vậy dắt một em nhỏ."

b) Từ chỉ Đặc điểm trong câu "Sau trận mưa tối hôm trước, mặt đường bờ ruộng suôn sẻ nlỗi đổ mỡ thừa." là:

A. đổ.

B. mỡ bụng.

C. trót lọt.

Câu 5: Câu "Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ" được cấu tạo theo chủng loại câu:

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai ráng nào?

Câu 6: Ghi lại câu trong bài bác bao gồm hình ảnh đối chiếu.

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kỳ 1 - Đề 3

Đọc bài xích sau và vấn đáp câu hỏi:

BÀI HỌC CỦA GÀ CON

Một hôm, Vịt nhỏ với Gà bé đã đùa trốn search trong rừng, bỗng nhiên bao gồm một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt nhỏ sợ thừa khóc ầm lên. Gà con thấy cố gắng gấp bất chấp Vịt con, cất cánh lên cây cỏ nhằm trốn. Chú giả vờ không nghe, ko thấy Vịt bé đang hoảng hốt kêu cứu giúp.

Cáo đang đi đến vô cùng ngay sát, Vịt con sợ thừa, không để ý bên cạnh mình gồm một Ao nước, chụ nhanh nhảu nằm giả vờ chết. Cáo vốn ko mê say nạp năng lượng giết bị tiêu diệt, này lại sát Vịt, ngửi vài ba chiếc rồi loại bỏ.

Gà nhỏ đậu trên cây cao thấy Cảo loại bỏ đi, tức thì ngảy xuống. Ai dtrần “tùm” một giờ đồng hồ, Gà bé rơi trực tiếp xuống nước, cậu chới với kêu:

- “Cứu tôi cùng với, tôi lừng chừng bơi!”

Vịt nhỏ nghe tiếng kêu, không rụt rè lao xuống cứu vớt Gà con lên trườn. Rũ bộ lông ướt át, Gà con mắc cỡ nói:

- Cậu hãy tha lỗi đến tớ, về sau nhất thiết tớ sẽ không khi nào bỏ rơi cậu nữa.

(Theo Những mẩu truyện về tình bạn)

1. Lúc thấy Vịt bé kêu khóc, Gà con đã làm cho gì?

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng:

A. Gà bé hại quá khóc ầm lên.

B. Gà nhỏ lập cập nằm giả vờ bị tiêu diệt.

C. Gà bé cất cánh lên cành lá nhằm trốn, bất chấp Vịt bé.

2. Trong lúc nguy khốn, Vịt bé vẫn làm cái gi để thoát thân?

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

A. Vịt con tá hỏa kêu cứu vớt.

B. Vịt con nhanh chóng nằm vờ vịt bị tiêu diệt.

C. Vịt nhỏ dancing xuống vũng nước ngay bên cạnh.

3. Theo em, sau cuối Gà nhỏ đang đúc rút được bài học kinh nghiệm gì?

……………………………………………………………………………………

4. Vì sao Gà nhỏ cảm thấy xấu hổ?

Khoanh tròn vào vần âm trước ý trả lời đúng:

A. Vì Gà con ăn năn trót đối xử ko xuất sắc với Vịt bé.

B. Vì Gà con thấy Vịt con bơi tốt.

C. Vì Vịt bé xuất sắc bụng, đã tương trợ Gà nhỏ lúc Gà con gặp gỡ nàn.

5. Em có quan tâm đến gì về hành vi với việc làm của Vịt con?

Hãy viết 1- 2 câu nêu xem xét của em.

…………………………………………………………………………………………

6. Em rút ra bài học kinh nghiệm gì cho doanh nghiệp trường đoản cú mẩu chuyện trên?

…………………………………………………………………………………………

7. Hãy viết search 1 câu trong bài bác nói tới Vịt nhỏ tất cả áp dụng hình hình họa nhân hóa theo chủng loại “Ai có tác dụng gì?” .(0.5)

…………………………………………………………………………………………

8. Tìm cùng gạch men chân bên dưới các từ bỏ chỉ vận động, tâm lý tất cả vào câu văn sau: (M2- 0.5)

Gà nhỏ đậu bên trên cây thấy Cáo bỏ đi, lập tức khiêu vũ xuống.

9. Đặt vết hai chnóng, vệt phẩy với dấu chấm vào nơi thích hợp trong câu dưới đây: (M3- 1)

Vịt con đáp

- Cậu đừng nói thế bọn chúng mình là bạn mà

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kỳ 1 - Đề 4

Học sinch gọi âm thầm bài: "Cậu nhỏ bé thông minh" SGK Tiếng Việt 3, tập 1, trang 4, 5 và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng tốt nhất tự câu 1 đến câu 3, làm bài bác tập câu 4.

Cậu nhỏ xíu thông minh

Ngày xưa, gồm một ông vua mong mỏi tra cứu người tài ra góp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng vào vùng nọ nộp một bé gà trống biết đẻ trứng, trường hợp không tồn tại thì cả xã buộc phải Chịu đựng tội.

Được lệnh vua, cả vùng sợ hãi. Chỉ có một cậu bé bỏng bình thản thưa với cha:

- Cha gửi bé lên kinh thành gặp gỡ Đức Vua, bé vẫn lo được Việc này.

Người phụ vương rước làm kỳ lạ, nói cùng với làng. Làng lừng chừng làm cho nắm nào, đành cấp chi phí cho hai phụ vương nhỏ xuất xứ.

Đến trước cung vua, cậu bé bỏng kêu khóc om sòm. Vua mang lại điện thoại tư vấn vào, hỏi:

- Cậu nhỏ bé kia, sao dám mang đến trên đây làm ầm ĩ?

- Muôn tâu Đức Vua – cậu nhỏ bé đáp – cha nhỏ mới đẻ em bé bỏng, bắt nhỏ đi xin sữa cho em. Con ko xin được, tức thì bị xua đi.

Vua quát:

- Thằng bé bỏng này lếu láo, dám chơi cùng với trẫm! Bố ngươi là lũ ông thì đẻ sao được!

Cậu bé xíu bèn đáp:

- Muôn tâu, vậgiống hệt Đức Vua lại sai bảo mang đến buôn bản bé cần nộp kê trống biết đẻ trứng ạ?

Vua nhảy cười cợt, thầm khen cậu bé, cơ mà vẫn ao ước thử tài cậu lần tiếp nữa.

Hôm sau, bên vua cho những người đưa về một nhỏ chyên sẻ nhỏ dại, bảo cậu bé bỏng làm ba mâm cỗ. Cậu bé bỏng chuyển mang đến sứ đưa một loại kyên khâu, nói:

- Xin ông về tâu Đức Vua rèn đến tôi cái klặng này thành một nhỏ dao thật nhan sắc nhằm ngã giết chlặng.

Vua biết là vẫn tìm kiếm được người xuất sắc, bèn trọng thưởng trọn mang đến cậu nhỏ nhắn với gửi cậu vào ngôi trường học để luyện thành tài.

TRUYỆN CỔ VIỆT NAM

Câu 1. Nhà vua suy nghĩ ra kế gì nhằm tìm fan tài?

a. Vua hạ lệnh cho từng xã trong vùng nọ nộp một nhỏ con gà trống biết đẻ trứng.

b. Vua hạ lệnh cho mỗi thôn vào vùng nọ nộp một bé kê mái biết đẻ trứng.

c. Cả hai ý bên trên phần nhiều đúng.

Câu 2. Vì sao dân chúng lo ngại lúc nghe đến lệnh ở trong nhà vua?

a. Vì gà mái ko đẻ trứng được.

b. Vì gà trống không đẻ trứng được.

c. Vì không tìm kiếm được bạn tài góp nước.

Câu 3. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé nhỏ hưởng thụ điều gì?

a. Cậu bé nhỏ tận hưởng sứ trả về tâu Đức Vua đưa cho một nhỏ dao thật nhan sắc để té giết chyên.

b. Cậu nhỏ bé đề nghị sứ mang về tâu Đức Vua rèn chiếc klặng thành một lưỡi hái thiệt sắc nhằm bổ giết chyên.

c. Cậu nhỏ bé những hiểu biết sđọng mang về tâu Đức Vua rèn chiếc kim thành một con dao thiệt sắc đẹp nhằm ngã giết chlặng.

Câu 4. Tìm phần nhiều sự vật dụng được đối chiếu với nhau trong các câu thơ bên dưới đây:

a. Hai bàn tay em

Nlỗi hoa đầu cành.

....................................................................................................

....................................................................................................

b. Trẻ em nhỏng búp trên cành

Biết nạp năng lượng ngủ, biết học hành là ngoan.

....................................................................................................

....................................................................................................

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học tập kỳ 1 - Đề 5

Phần I (Đọc hiểu): – Thời gian: 30 phút

Đọc thầm bài phát âm dưới đây

Chỗ bánh khúc của dì tôi

Dì tôi cắp một chiếc rổ Khủng, nắm tay tôi đi hái rau khúc.

Cây rau xanh khúc khôn xiết nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non new nrúc. Lá rau xanh khúc nhỏng bạc mạ, trông nhỏng được phủ một lượt tuyết cực mỏng manh. Những hạt sương mau chóng đậu bên trên lá long lanh như các bóng đèn trộn lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ bắt đầu về.... Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì với chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, tương đối lạnh bốc nghi ngất xỉu. Những dòng bánh màu sắc rêu xanh đậy ló trong áo xôi nếp White được đặt vào hồ hết miếng lá chuối hơ qua lửa thật mượt, trông giống như các bông hoa. Nhân bánh là một trong viên đậu xanh giã nhỏ tuổi đá quý ươm, xen một thỏi mỡ bụng đã mắt, trộn tiêu. Cắn một miếng bánh thì nlỗi thấy cả hương thơm đồng, cỏ nội gói vào trong các số ấy.

Bao năm rồi, tôi vẫn chẳng sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của loại bánh khúc quê hương.

Theo Ngô Văn uống Phú

*Dựa vào văn bản bài bác gọi, hãy khoanh vào vần âm đặt trước mỗi câu vấn đáp đúng tốt nhất.

1. Tác trả tả lá rau khúc

a. Cây rau củ khúc cực nhỏ.

b. Chỉ bởi một mầm cỏ non new nhụ.

c. Lá rau củ nhỏng mạ bạc, trông nlỗi được phủ một lượt tuyết cực mỏng.

2. Câu văn uống như thế nào dưới đây tả loại bánh?

a. Những chiếc bánh màu xanh.

b. Chiếc bánh color rêu xanh phủ ló trong áo xôi nếp trắng được hơ qua lửa thiệt mềm, nhìn đẹp như các hoa lá. Nhân bánh là một viên đỗ xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi ngấn mỡ đáng yêu, pha tiêu.làm bởi đậu xanh.

c. Nhân bánh được làm bằng nhân đậu xanh

3. Câu "Dì tôi cắp một loại rổ béo, nắm tay tôi đi hái rau khúc" được kết cấu theo mẫu mã câu nào?

a. Ai là gì?

b. Ai cố kỉnh nào?

c. Ai làm gì?

4. Câu nào sau đây dùng đúng vết phẩy?

a. Bao năm rồi, tôi vẫn không vấn đề gì quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của cái bánh khúc quê nhà.

b. Bao năm rồi tôi vẫn không vấn đề gì quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của mẫu bánh khúc quê nhà.

c. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy hăng hắc của dòng bánh khúc quê nhà.

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học tập kỳ 1 - Đề 6

Đọc bài xích văn uống sau và vấn đáp các câu hỏi mặt dưới:

Bài văn uống của Tôm-mi

Bố bà bầu Tôm-mi chuẩn bị chia ly nhau. Tôi là giáo viên của Tôm-ngươi, vẫn mời cả hai tín đồ mang lại nhằm hội đàm về câu hỏi học tập sa sút với sự phá phách của bé họ.

Trước đó, tôi lại kiếm tìm thấy vào ngăn uống bàn của Tôm-mày mẩu giấy với hầu như dòng chữ lặp đi tái diễn đầy bí mật cả nhị khía cạnh, nhòe nước đôi mắt. Tôi chuyển mhình ảnh giấy cho tất cả những người chị em. Bà gọi rồi gửi cho ck. Ông xem cùng cau ngươi. Nhưng rồi, khuôn phương diện ông dãn ra. Ông cảnh giác gấp mảnh giấy lại và thế lấy tay vk. Bà lau nước mắt, chăm lo quan sát ông. Mắt tôi cũng bâng khuâng lệ. Tôi âm thầm cảm ơn Thượng Đế đã hỗ trợ tôi tìm thấy mhình ảnh giấy sệt bí mật các mẫu chữ viết lên từ trái tyên ổn trĩu nặng lo ảm đạm của cậu bé: “Bố yêu dấu … Mẹ thương yêu … Con yêu thương cả hai bạn … Con yêu thương cả hai người … Con yêu thương cả nhì người …”

(Theo Gian Lin-xtrôm)

1. hộ gia đình Tôm-mày sẵn sàng gồm sự chuyển đổi như thế nào? (0.5 điểm)

A. Chuyển nhà

B. Bố bà mẹ Tôm-mi chia ly nhau.

C. Tôm-mày về quê sinh hoạt cùng với các cụ ngoại

D. Mẹ Tôm-ngươi có em bé

2. Vì sao thầy giáo điện thoại tư vấn bố mẹ của Tôm-mày mang lại để trao đổi? (0.5 điểm)

A. Vì Tôm-mi tiếp thu kiến thức sa giảm cùng hay phá phách

B. Vì Tôm-mày thường xuyên ngủ gật trong giờ đồng hồ học

C. Vì Tôm-ngươi giỏi tiến công bạn

D. Vì Tôm-mi vô lễ cùng với thầy giáo viên.

3. Cô giáo đã gửi mang đến phụ huynh Tôm-mi xem trang bị gì? (0.5 điểm)

A. Một mẩu giấy trong ngnạp năng lượng bàn cậu bé cùng với các cái chữ lặp đi tái diễn đầy bí mật nhị mặt, nhòe nước đôi mắt.

B. Kết trái học hành vào thời điểm tháng vừa mới rồi của Tôm-mi

C. Bài văn uống tả mái ấm gia đình của bản thân mình của Tôm-mi

D. Một bức tlỗi được kẹp vào vlàm việc bài bác tập của Tôm-mi

4. Theo em, Tôm-mày viết phần nhiều điều ấy với mong muốn điều gì? (0.5 điểm)

A. Kết quả tiếp thu kiến thức của bản thân vẫn tiến bộ để cha mẹ vui lòng

B. mái ấm bản thân vẫn chưa phải chuyển bên nữa

C. Xin lỗi cô giáo với ba mẹ

D. Mong bố mẹ sẽ không còn chia tay, gia đình đang hạnh phúc nhỏng xưa.

5. Bố bà mẹ Tôm-mày sẽ cần ứng như thế nào khi chứng kiến tận mắt các điều Tôm-mày viết? (0.5 điểm)

A. Hai bạn né tránh, không người nào chú ý ai

B. Hai fan khóc với im lặng rất lâu

C. Hai người ao ước giáo viên quyên tâm cho tới Tôm-ngươi nhiều hơn

D. Hai tín đồ cố gắng tay và quan sát nhau âu yếm

6. Trong đa số loại tiếp sau đây, loại nào có cất hầu như trường đoản cú ngữ chỉ hành động? (0.5 điểm)

A. Chia tay, tiếp thu kiến thức, phá phác

B. Mẩu giấy, cô giáo, phú huynh

C. Trao đổi, tiếp thu kiến thức, cố tay, lau nước mắt

D. Mẩu giấy, chia ly, giáo viên, Thượng Đế

7. Chọn tự ngữ phù hợp điền vào vị trí trống để hoàn hảo các câu châm ngôn sau: (1 điểm)

gió, lá lành, một lòng, bầy

a. …. đùm lá rách.

b. Chiến Mã chạy gồm ……., chim bay gồm bạn.

c. Khi đói thuộc tầm thường một dạ, lúc chết cùng bình thường ……

d. Góp …… thành bão.

8. Gạch bên dưới các câu Ai làm cho gì? Có trong khúc vnạp năng lượng sau: (1 điểm)

Anh Gà Trống cất cánh lên, đậu bên trên sản phẩm rào rồi rướn cao đầu thăng thiên. Hôm nay, chừng như bầu trời trong sáng hơn? – Gà Trống trường đoản cú hỏi. Ông Mặt Ttránh quan sát xuống lan niềm vui sáng ngời xin chào Gà Trống. Bác Gió bay ngang qua cũng vơi vuốt vào chiếc mào đỏ của Gà Trống.

9. Chọn từ bỏ phù hợp điền vào địa điểm trống nhằm hoàn hảo câu vnạp năng lượng có phxay so sánh: (1 điểm)

a. Mùa đông, cây bàng trước cổng ngôi trường trơ trụi lá y như …..

b. Vào xã lụa HĐ Hà Đông, lụa đủ những Màu sắc xanh, đỏ, kim cương, nâu,… được pkhá quan sát nlỗi ….

c. Giờ ra nghịch, chú ý các bạn học viên chạy nhảy đầm bên trên sân ngôi trường giống như …..

Đề ôn tập Tiếng Việt lớp 3 học kỳ 1 - Đề 7

Đọc bài văn uống sau và trả lời những câu hỏi mặt dưới:

Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười!

Cậu bé bỏng ấy bị mù. Một hôm, cậu được mang đến cơ sở y tế của ba tôi. Cậu bị một dấu tmùi hương nguy hiểm mang đến đôi chân và cả tính mạng của con người.

Một tuần cha lần, cha tôi cắt quăng quật các vị trí bị hoại tử, rồi sứt dung dịch, băng bó nhưng mà ko rước chi phí. Bố vô cùng mong muốn cứu giúp được đôi bàn chân của cậu nhỏ bé.

Nhưng rồi ba thất bại. Ngày phẫu thuật mổ xoang mang lại, tía đứng im nhìn cơ thể nhỏ nhỏ nhắn ấy say sưa vào giấc mộng. Rồi tía ginghỉ ngơi miếng vải bao phủ chân cậu nhỏ xíu. Trên cẳng chân nhỏ xíu gò của cậu, tía thấy được một bức vẽ nhưng cậu vẫn mò mẫm vẽ vào láng tối của chính mình để tặng bố. Đó là 1 gương mặt sẽ mỉm mỉm cười, cạnh bên là dòng chữ nguệch ngoạc: “Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười!”

(Sưu tầm)

1. Cậu bé bỏng mù được mang đến phòng mạch trong tình trạng như thế nào? (0.5 điểm)

A. Cậu bị một dấu tmùi hương nguy hại mang đến đôi chân cùng cả tính mạng

B. Cậu bị một vệt thương nguy hại nghỉ ngơi mắt

C. Cậu bị một dấu thương nguy nan ở tay với cả tính mạng

D. Cậu bị mê mẩn sâu cực kì nguy hiểm

2. Vị chưng sĩ đang kiên định làm việc gì tía lần một tuần? (0.5 điểm)

A. Thăm hỏi sức khỏe của cậu bé nhỏ và gia đình

B. Cắt quăng quật gần như chỗ bị hoại tử rồi bôi thuốc nhưng mà ko mang chi phí.

C. Đưa thuốc sút đau mang đến cậu bé nhỏ uống

D. Lén nhìn cậu bé xíu qua ô cửa ngõ kính nhỏ

3. Vị bác sĩ mong muốn điều gì? (0.5 điểm)

A. Bác sĩ mong ước cậu nhỏ nhắn luôn luôn mỉm cười từng ngày.

B. Bác sĩ mong muốn đôi mắt cậu nhỏ nhắn sáng trở về.

C. Bác sĩ ước muốn cứu vãn được đôi bàn chân đến cậu bé xíu.

D. Bác sĩ ước muốn bố mẹ cậu nhỏ bé quan tâm cậu nhỏ xíu những hơn

4. Cậu nhỏ xíu vẫn tặng ngay vị bác bỏ sĩ đồ dùng gì? (0.5 điểm)

A. Một tờ giấy nhỏ bên trong được coi là dòng chữ nguệch ngoạc: “Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười!”

B. Một món đồ chơi gồm hình một gương mặt đã mỉm cười

C. Một bức vẽ trên ống chân: Đó là một trong những gương mặt vẫn mỉm mỉm cười với dòng chữ: “Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười!”

D. Một bức vẽ bên trên ống chân: Đó là hình hình họa bác bỏ sĩ khi chăm sóc mang lại cậu nhỏ bé kèm chiếc chữ: “Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười!”

5. Trong các loại dưới đây, loại nào bao gồm đựng những trường đoản cú chỉ hành động? (0.5 điểm)

A. Bác sĩ, phòng khám, miếng vải

B. Bôi dung dịch, mỉm cười cợt, tặng

C. Cậu nhỏ nhắn, trét dung dịch, hoại tử

D. Bố, chưng sĩ, cậu bé

6. Câu “Bố khôn cùng ao ước cứu giúp được đôi bàn chân của cậu bé bỏng.” Thuộc dạng hình câu gì? (0.5 điểm)

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

C. Ai núm nào?

D. Không nên mẫu mã câu như thế nào trong các mẫu mã câu trên

7. Em học hành được điều gì ở cậu bé? (1 điểm)

8. Viết lại số đông câu vnạp năng lượng tiếp sau đây đến sinh động, gợi cảm bằng cách sử dụng các hình ảnh so sánh: (1 điểm)

a. Những con đường đất đỏ new được xuất hiện thêm.

b. Ruộng lúa đã chín vàng.

9. Gạch bên dưới trường đoản cú chỉ điểm sáng trong đoạn văn sau: (1 điểm)

Bé đưa góc nhìn quanh: Ông chuối tiêu đã chuyên từng quả chuối Khủng vàng; bà Hồng Xiêm quanh năm chuyên cần cùng với loại áo nâu bạc phếch; cô Vú Sữa mũm mĩm e lệ giấu bản thân Một trong những tán lá tím sẫm với đông đảo phân tử sương lộng lẫy muôn sắc đẹp màu sắc vị tia nắng phương diện ttách buổi sớm.

C. các bài tập luyện Tân oán, Tiếng Việt lớp 3

Môn Toán

Câu 1. Cho một số trong những chia đến 4 thì được 5 dư 3. Hỏi:

a) Để phxay chia nghỉ ngơi bên trên là phnghiền chia không còn thì số bị chia yêu cầu tiết kiệm hơn ít nhất bao nhiêu solo vị?

b) Để phép phân tách không còn số dư thì số bị phân chia yêu cầu cung ứng ít nhất bao nhiêu đối chọi vị?

Đáp án

Một số phân chia cho 4 thì được 5 dư 3.

a) Để phép phân chia sinh sống trên là phnghiền chia không còn thì số bị phân tách buộc phải ngắn hơn ít nhất 3 đối kháng vị

b) Để phnghiền chia không hề số dư thì số bị phân chia yêu cầu cấp dưỡng ít nhất 4 − 3 = 1 đơn vị chức năng.

Câu 2: Một tấm vải vóc nhiều năm 96m. Người ta giảm ra

*
 tnóng vải đó để may áo quần. Hỏi:

a) Đã cắt ra bao nhiêu mét vải?

b) Còn lại từng nào mét vải?

Bài 3. Tính nhanh: A = (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

Đáp án

Bài 4.

a) Số mét vải vóc vẫn cắt là:

96 : 4 = 24(m)

b) Còn lại số mét vải là:

96 − 24 = 72 (m)

Đáp số: a) 24m

b) 72m

Bài 3.

A = (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

A = (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

A = (60 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

A = 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5).

A = 0

Môn Tiếng Việt

1. Điền vào vị trí trống ch tốt tr?

- Vô tuyến đường uyền hình

- Văn uống học uyền miệng

- Chú chyên non cất cánh uyền cành

- Chúng em nghịch uyền.

2. Hãy đặt lốt phẩy vào vị trí tương thích trong các câu sau:

a. Bầu trời xanh ngắt đầy đủ đám mây trắng nhởn bẩn thỉu bay lượn.

b. Ghét không sạch dính vào lợn khiến cho làn domain authority nó trngơi nghỉ đề xuất vằn vện vị trí Trắng nơi Black.

3. Đặt câu theo chủng loại Ai cầm cố nào? nhằm miêu tả:

a) Một bụi tre.

b) Một chiếc sông.

Đáp án:

1.

- Vô con đường truyền hình

- Văn uống học truyền miệng

- Chú chyên non cất cánh chuyền cành

- Chúng em chơi chuyền.

2.

a. Bầu ttách vào xanh, mọi đám mây Trắng nhởn nhơ bẩn cất cánh lượn.

b. Ghét bẩn bám vào lợn khiến làn domain authority nó trsinh hoạt đề nghị vằn vện, khu vực white khu vực Đen.

3.

a. Lũy tre xanh, rợp mát tuyến đường xã.

b. Dòng sông rộng lớn bạt ngàn, nước tan nhân từ hòa.

Xem thêm: Đề Thi Học Sinh Giỏi Sinh 9 Cấp Thành Phố Hà Nội 2020, 100 Đề Thi Hsg Sinh Học 9 Có Đáp Án Mới Nhất

D. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 Tải nhiều

E. Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021-2022

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

F. Đề ôn tập học tập kì 1 lớp 3

Đề ôn tập học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề ôn tập học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

Bởi vậy, Tìm Đáp Án đang gửi tặng các bạn Đề cương ôn tập học tập kì 1 môn Tân oán, Tiếng Việt lớp 3 năm 2021 - 2022. Ngoài Đề cưng cửng học tập kì 1 lớp 3 bên trên, những em học sinh rất có thể xem thêm môn Toán lớp 3 nâng cấp và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ không giống, nhằm học tập tốt môn Toán hơn với chuẩn bị cho những bài thi đạt công dụng cao.