Đề cương ôn tập Toán 8 học kì 1 năm 2021 - 2022 là tư liệu rất là bổ ích, tóm tắt cục bộ các dạng bài tập Toán thù 8 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 8

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Toán 8 góp chúng ta củng nạm với khối hệ thống lại kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cực tốt cho bài thi học tập kì 1 tới đây. Toàn cỗ những bài tập trong đề cưng cửng được bám sát lịch trình vào SGK. Dường như các em xem thêm 60 đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán thù. Sau đấy là câu chữ cụ thể, mời chúng ta cùng tham khảo với mua tài liệu tại trên đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 Tân oán 8 năm 2021 - 2022

A. Phần đại số

I- NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC, ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Bài 1: Thực hiện phnghiền tính

*

*


*

*

*

Bài 2: Tìm x, biết:

a) 3 x(x+1)-2 x(x+2)=-1-x

b) 4 x(x-2019)-x+2019=0

*

*

*

*

II- PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

*

*

*

*

e) x3+ y3+ z3 – 3xyz

f) 5x2 – 10xy + 5y2 – 20z2.

g) x3– x + 3x2y + 3xy2+ y3 – y

h) x2 + 7x – 8

i) x2+ 4x + 3.

j) 16x – 5x2– 3

k) x4+ 4

l) x3– 2x2 + x – xy2.

III- CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC, CHIA HAI ĐA THỨC MỘT BIẾN

Bài 1: Làm tính chia:

a) (6x5y2- 9x4y3 + 15x3y4) : 3x3y2

b) (2x3 - 21x2 + 67x - 60) : (x - 5)

c) (6x3– 7x2– x + 2) : (2x + 1)


d) (x2 – y2 + 6x + 9) : (x + y + 3)

Bài 2: Tìm a, b sao cho:

a) Đa thức x4– x3+ 6x2 – x + a phân chia không còn đến nhiều thức x2 – x + 5

b) Đa thức 2x3– 3x2+ x + a chia không còn đến nhiều thức x + 2.

c) Đa thức 3x3+ ax2+ bx + 9 chia hết mang đến x + 3 cùng x – 3.

Bài 3: Tìm quý giá ngulặng của n

a) Để cực hiếm của biểu thức 3n3+ 10n2– 5 phân chia hết mang lại quý giá của biểu thức 3n+1.

b) Để giá trị của biểu thức 10n2+ n – 10 phân chia hết cho giá trị của biểu thức n – 1 .

Xem thêm: Bài 4: Thuật Toán Tìm Số Chính Phương Là Gì ? Các Hàm Tìm Số Chính Phương

c) Để đa thức x4 - x3 + 6x2 - x + n chia hết mang lại đa thức x2 - x + 5

d) Để đa thức 3x3 + 10x2 - 5 chia không còn mang đến đa thức 3x + 1

Bài 4: Chứng minh:

a) a2( a + 1) + 2a( a + 1) phân chia hết cho 6 với a ∈ Z;

b) x2 –x + 1 > 0 cùng với x ∈ Z ;

c) x2 + 2x + 2 > 0 với x ∈ Z ;

d) -x2 + 4x - 5 Bài 5: Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau:

a) x2 - 6x+11

b) -x2 + 6x - 11

IV- CÁC PHÉPhường TOÁN VỀ PHÂN THỨC:

Bài 1 : Thực hiện những phxay tính sau :

*

*

*

*

*


*

*

*

...............


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh khô
hanvietfoundation.org
(58 lượt)
Lượt tải: 6.874 Lượt xem: 61.062 Dung lượng: 185,6 KB
Liên kết cài về

Link hanvietfoundation.org chính thức:

Đề cưng cửng ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2021 - 2022 hanvietfoundation.org Xem

Các phiên bản không giống và liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA