*

Học kì Một sắp kết thức cũng là lúc những bạn học trò lớp 10 đang rất bận rộng ôn tập cho bài rà soát học kì 1. Do đó, hôm nay Kiến Guru sẽ giới thiệu đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án. Đây là đề cương được chúng tôi soạn chứa đầy đủ những dạng toán quan yếu của lớp 10 về đại số và hình học. Ko chỉ đem tới những bài toán mà đề còn bao gồm những thắc mắc trắc nghiệm giúp những em khái quát tất cả tri thức. Điểm đặc trưng của đề cương là mỗi bài toán đều sở hữu đáp án chi tiết để những bạn sở hữu thể tra cứu đáp số và học hỏi cách trình bày. Với đề cương này , kỳ vọng những em sẽ ôn tập tốt và đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề Cương Ôn Tập Toán 10 Học Kì 1 Có Đáp Án


I, Đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án phần Đại số

1. Lý Thuyết:
*

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án, phần đại số chúng tôi chia ra làm 6 phần lý thuyết cũng là 6 dạng toán thường ra trong những đề thi học kì. Yêu cầu những em học thuộc khái niệm và cách giải.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án

1) Mệnh đề. Tập hợp cùng những phép toán trên tập hợp .

2) Tập xác định, sự biến thiên, tính chẵn lẻ của hàm số .

3) Sự biến thiên và đồ thị của hàm y = ax2 + bx + c. Xác định hàm số thỏa điều kiện cho trước. 

4) Phương trình hàng đầu, bậc hai một ẩn và định lí Vi-ét.

5) Phương trình quy về phương trình hàng đầu, bậc hai.

6) Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn, ba ẩn.

2. Bài tập

a. Bài tập Chương 1: Mệnh đề – Tập hợp

Câu 1: Tìm tất cả những tập hợp con của tập hợp sau

Câu 2: Cho hai tập hợp

*
*
.

 Hãy xác định ;

*
; ;
*

Đáp án :

1, Tập con của A là

*

2,

*

*

 

*

b. Bài tập Chương 2: Hàm số hàng đầu – bậc 2

Câu 1: Tìm TXĐ của hàm số 

a/

*
b/
*

Câu 2: Vẽ đồ thị hàm số

Câu 3: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu 4: Xác định hàm số bậc hai

*
biết đồ thị của nó đi qua A(0;-1) và B(4;0)

 hai

*
biết đồ thị của nó đi qua A(0;-1) và B(4;0)

Đáp án

1. 

a/

*

b/

2. TXĐ: D=R

A0 nên đồ thị hàm số sở hữu bờ lõm quay lên trên

Hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên

Đỉnh

Trục đối xứng x=2

Giao điểm với Oy là A(0;1)

Giao điểm với Ox là B(1;0); C(1/3;0)

Vẽ parabol

4. Đồ hị hàm số đi qua A(0;-1) và B(4;0) nên ta sở hữu

*

Vậy parapol cần tìm là

*

c. Bài tập Chương 3 : Phương trình và hệ phương trình

Bài 1: Giải phương trình

a) b)

*

Giải

a) Điều kiện

*

Vậy phương trình sở hữu nghiệm

b) Điều kiện

(loại so với điều kiện)

Vậy phương trình vô nghiệm

Bài 2: Giải phương trình:

Article post on: hanvietfoundation.org

Liên quan:
a)
*
b)
*

Giải 

*

II, Đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án phần Hình học

*

1. Lý Thuyết

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án, bao gồm 8 lý thuyết cần nắm vững, trong đó quan yếu nhất là lí thuyết về vectơ và tích vô hướng của Hai vectơ

1) Quy tắc ba điểm đối với phép cùng, phép trừ, quy tắc hình bình hành.

2) Những tính chất trên phép toán vectơ: tổng và hiệu hai vectơ, tích của một vectơ với Một số

3) Điều kiện để hai vectơ cùng phương, ba điểm thẳng hàng

4) Toạ độ của vectơ và của điểm.

5) Biểu thức toạ độ của những phép toán vectơ

6) Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

7) Trị giá lượng giác của một góc bất kì ( từ

*
tới )

8) Tích vô hướng của Hai vectơ.

2. Bài tập

a. Bài tập Chương 1: Vectơ

Câu 1: Cho tam giác ABC sở hữu A(3,2); B(4,1) và C(1,5).

a/ Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b/ Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành

c/ Tìm tọa độ sao cho

*
 

Câu 2: Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q tuần tự là trung điểm của AB, BC, CD, DE. I, J là trung điểm của MP, NQ. Chứng minh rằng:

Đáp án

Câu 1: a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là 

Vậy

*

b) Gọi thì

*

Ta sở hữu

 vì ABCD là hình bình hành nên hay

Vậy

*

Article post on: hanvietfoundation.org


c) (1điểm) Gọi

Mà ; ;

*

Vậy

Câu 2: a)

*
 

Vậy . 

b. Bài tập Chương 2: Tích vô hướng của Hai vectơ và ứng dụng

Bài 1: Cho những vectơ

*
*
. Tìm

a) Góc giữa

*
và .

b) Góc giữa và

*
.

c) Góc giữa và .

Đáp án

a) Ta sở hữu :

*

Suy ra :

b) Đặt :

*

*

Suy ra :

c) Ta sở hữu :

*

Suy ra :

Bài 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC sở hữu A(1;3),B(-1;2), C(2;5). Chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác cân.

Đáp án

*

Article post on: hanvietfoundation.org

AB=AC nên tam giác ABC là một tam giác cân tại A

Bài 3. Trong Oxy, cho tam giác ABC với

a/ Tính tích vô hướng . Từ đó suy ra hình dạng của tam giác ABC.

b/ Tìm tọa độ M  sao cho

c/ Tìm tọa độ sao cho nhỏ nhất

Đáp án

Ta sở hữu . Suy ra

Vì nên hay tam giác ABC vuông tại C

b) Gọi

*
.

*
; ;
*

*

Vậy

*

c) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Lúc đó

 

*
 

Ta sở hữu

G một mực và nên nhỏ nhất lúc E là hình chiếu vuông góc của G lên . Vậy

III, Trắc nghiệm đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án

Trong đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án, ngoài những bài tập tự luận ở phần trên, chúng tôi còn giới thiệu thêm một số thắc mắc trắc nghiệm sở hữu đáp án. 

Trong những câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học? Số
*
là một số hữu tỉHôm nay trời đẹp quá! Ngày mai bạn sở hữu đi du lịch ko?Đóa hoa đẹp quá!Phủ định của mệnh đề
*
là mệnh đề nào sau đây?
*
*
*
 
*
 Hãy chọn câu trả lời đúng trong những câu sau ⊂ (a;b>  ⊂ (a;b)  Cho tập hợp
*
và tập hợp
*
. Ta sở hữu tập hợp là:  
*
 
*
Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ.   
*
Hàm số Nghịch biến trên Đồng biến trên
*
Nghịch biến trên Đồng biến trên .Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số
*
A(
*
1; 0) B(1; 2) C(1; 0) D(2; 9)TXĐ của hàm số là:  
*
  .Đỉnh của Parabol là điểm sở hữu tọa độ: 
*
   Hs đồng biến trên lúc:   
*
 
*
  Hàm số đồng biến trên     .Chỉ ra khẳng định sai  .

Xem thêm: Tìm Tiệm Cận Của Hàm Số Chứa Căn Ở Tử, Toán 12 Học Chuyên Đề Tiệm Cận Của Hàm Số Lớp 12

*
 Tập nghiệm của phương trình
*
là:
*
   Hàm số bậc hai sở hữu trị giá nhỏ nhất bằng lúc và đi qua điểm là 
*
*
 . Cho hình thang ABCD vuông tại AD sở hữu
*
*
. Gọi M, N tuần tự là trung điểm ADDC. Lúc đó,
*
bằng
*
 
*
*
 

Đáp án :

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ĐA

A

B

D

C

C

D

A

B

A

C

D

B

C

B

C

Kiến Guru vừa giới thiệu xong cho những bạn đề cương ôn tập toán 10 học kì Một sở hữu đáp án. Đề cương bao gồm đầy đủ những dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm để những em tiến hành tự ôn tập. Đây đều là những dạng toán cơ bản và thường xuyên xuất hiện trong những đề thi học kì 1. Học kì Một sắp kết thúc, kỳ vọng những em học trò lớp 10 sở hữu thể tận dụng khoảng thời kì quý báu này ôn tập thật tốt và đạt điểm cao trong bài rà soát sắp tới.