Đề cương ôn tập Số học tập cmùi hương 2 Toán lớp 6 bao hàm phạm vi triết lý cùng các dạng bài xích tập cụ thể kèm giải đáp cho những em học viên xem thêm, luyện tập củng nắm kĩ năng giải Tân oán lớp 6, chuẩn bị đến bài xích thi thân học tập kì cùng học tập kì 2 lớp 6. Mời những em học viên tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 2 số học 6 có đáp án

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về nội dung bài viết này, bạn vui mừng kéo xuống cuối bài viết để sở hữu về.

quý khách hàng đã xem: đề cương ôn tập chương thơm 2 số học 6 có đáp án

Đề cương ôn tập Số học tập cmùi hương 2 Tân oán 6 bao hàm nội dung ôn tập phần Lý ttiết và những dạng bài xích tập nhân, chia, cộng trừ số nguyên ổn đến em học sinh tìm hiểu thêm nuốm có thể dạng Toán này, luyện tập các dạng bài bác tập số ngulặng, chuẩn bị đến bài bình chọn thân học kì 2 cùng học kì 2 lớp 6.

Lý tmáu ôn tập Số học tập chương 2 Toán thù lớp 6

1. Số nguyên:

– Các số thoải mái và tự nhiên khác 0 còn gọi là các số nguyên ổn dương.

– Các số -1 , -2, -3, … là những số nguyên âm.

– Kí hiệu: Z = …-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3…

2. Số đối: Số nguyên a bao gồm số đối là (-a )

VD: Số 3 tất cả số đối là số -3. Số -5 có số đối là số 5.

3. Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của một trong những nguyên: Giá trị hoàn hảo nhất của một vài nguyên a, kí hiệu ΙaΙ

a) Nếu a = 0 thì ΙaΙ = 0. b) Nếu a > 0 thì ΙaΙ = a. c) Nếu a Tổng vừa lòng Bảng nguyên ổn tử khối hóa học tương đối đầy đủ | Bán Máy Nước Nóng

Câu 2. Tính:

a) 8274 + 226 ;

b) (- 5 ) + ( -11) ;

c) (- 43) + (-9)

Câu 3. Tính:

a) 17 + ( – 7) ;

b) (-96) + 64 ;

c) 75 + ( -325)

Câu 4. Tính:

a) 10- (-3) ;

b) (-21) – (-19);

c) 13 – 30 ; d) 9 – (- 9)

Câu 5. Tính tổng:

a) (-30) + 15 + 10 + ( -15) ;

b) 17 + ( -12) + 25 – 17 ;

c) ( -14 ) + 250 + ( – 16) + (- 250) ;

d) ( -3) + ( – 14) + 27 + ( -10)

Câu 6. Đơn giản biểu thức:

a) (x + 17 )- (24 + 35) ;

b) ( -32) – ( y + trăng tròn ) + 20.

Câu 7. Tính nkhô cứng những tổng sau:

a) ( 3567 – 214) – 3567;

b) ( – 2017) – ( 28 – 2017);

c) -( 269 – 357 ) + ( 269 – 357 );

d) ( 123 + 345) + (456 – 123) -< 2017 – (345)>

Câu 8. Bỏ vết ngoặc rồi tính:

a) ( 17 – 229) + ( 17 – 25 + 229) ;

b) ( 125 – 679 + 145) – ( 125 – 679 )

Câu 9. Tìm x biết:

a) 15 – ( 4 – x) = 6 ;

b) – 30 + ( 25 – x) = – 1 ;

c) x – ( 12 – 25) = -8 ;

d) ( x – 29 ) – ( 17 – 38 ) = – 9

Câu 10. Tìm số ngulặng x biết:

a) x – 5 = – 1 ;

b) x + 30 = – 4;

c) x – ( – 24) = 3 ;

d) 22 – ( – x ) = 12;

e) ( x + 5 ) + ( x – 9 ) = x + 2 ;

f) ( 27 – x ) + ( 15 + x ) = x – 24 .

Xem thêm: Phần Trả Lời Câu Hỏi Toán 9 Tập 2 Ôn Tập Chương Iii, Phần Trả Lời Câu Hỏi Toán 9 Tập 2 Ôn Tập Chương 3

Câu 11. Tính nhanh:

Câu 12. Tính tổng những số nguim x biết:

Để chuẩn bị cho bài bác đánh giá 1 ngày tiết Chương 2 Số học 6, các em học sinh tham khảo đề ôn tập với đề thi mới nhất trong năm này Và vào quy trình ôn tập ở nhà ngủ phòng dịch, những em học sinh tìm hiểu thêm bài ôn luyện các môn lớp 6 sau đây:

Tmê mệt khảo: Tổng vừa lòng đề thi môn giờ anh thpt nước nhà 20trăng tròn | Bán Máy Nước Nóng

Bài ôn tập Toán lớp 6 Số học – Chương 2

Đề cương cứng ôn tập Số học chương 2 Tân oán lớp 6 năm 2019 – 2020Đề chất vấn 1 máu Cmùi hương 2 Số học tập lớp 6 năm 2019 – 2020Đề bình chọn 1 tiết Chương thơm 2 Số học lớp 6 năm 2018 – 2019 Đề soát sổ 1 huyết môn Tân oán Chương 2 lớp 6 – Đề 1 Đề kiểm tra 1 máu môn Toán Chương 2 lớp 6 – Đề 2Đề khám nghiệm 15 phút ít môn Toán thù Chương 2 lớp 6 – Đề 1 Đề đánh giá 15 phút môn Toán Chương 2 lớp 6 – Đề 2Đề soát sổ 15 phút môn Toán thù Cmùi hương 2 lớp 6 – Đề 3