Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc Gia 2021 môn giờ đồng hồ Anh - Thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 được cập nhật thỏa thuận từ Bộ giáo dục, đầy đủ 24 mã đề bao gồm giải thuật cụ thể và đúng đắn. Có file tải word, pdf cung cấp các em ôn luyện đạt công dụng.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi môn anh thpt quốc gia 2020


Nội dung bài bác viết

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh dịp 2 Đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh 2021 lần 1 Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh đợt 2 Đáp án đề thi giờ Anh trung học phổ thông Quốc gia 2021 lần 1

Cập nhật mới nhất nội dung đề thi cùng lời giải môn Tiếng Anh giỏi nghiệp trung học rộng lớn năm 2021 cùng câu trả lời, lời giải chuẩn xác độc nhất vô nhị, bao gồm tệp tin mua miễn tầm giá định hình word, pdf được Cửa Hàng chúng tôi update kịp lúc nhằm góp học viên lớp 12, thầy cô cùng quý phú huynh xem thêm, so công dụng nhanh độc nhất vô nhị.

Tmê man khảo một vài tài liệu học tập:

Đáp án đồng ý của cục Giáo dục 2021 môn tiếng Anh thi xuất sắc nghiệp THPT

Chuim trang Cửa Hàng chúng tôi xin cập nhật nội dung bộ gd&đt ra mắt đáp án giờ đồng hồ Anh phê chuẩn cụ thể như sau:

Đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh lần 2

Xem tức thì nội dung đề thi Tiếng Anh trung học tập nhiều Quốc gia năm 2021 tương đối đầy đủ những mã đề được cung ứng chi tiết dưới đây.

Đề thi đại học năm 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2

Đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn giờ đồng hồ Anh 2021 dịp 1

Xem ngay lập tức câu chữ đề thi Tiếng Anh trung học tập diện tích lớn Quốc gia năm 2021 không thiếu các mã đề được hỗ trợ chi tiết tiếp sau đây.

Đề thi trung học phổ thông nước nhà năm 2021 môn Anh mã đề 405 - Lần 1

Đề thi THPT nước nhà năm 2021 môn Anh mã đề 407 - Lần 1

Đề thi THPT giang sơn năm 2021 môn Anh mã đề 409 - Lần 1

Đề thi trung học phổ thông nước nhà năm 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 1

Đề thi THPT non sông năm 2021 môn Anh mã đề 417 - Lần 1

Đề thi THPT tổ quốc năm 2021 môn Anh mã đề 421 - Lần 1

Ttê mê khảo một vài đề thi vào cuối kỳ 2 môn Anh lớp 12:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Anh dịp 2

Mời chúng ta, thầy cô và quý phụ huynh cùng xem thêm giải mã, câu trả lời môn giờ anh thpt non sông 2021 cụ thể do lực lượng Chuyên Viên giải đề của công ty chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã 405 - Lần 2


1.B

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.A

8.C

9.D

10.C

11.C

12.D

13.A

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.D

trăng tròn.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.C

26.B

27.C

28.B

29.D

30.C

31.B

32.D

33.C

34.A

35.D

36.A

37.D

38.B

39.A

40.B

41.C

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.D

48.C

49.B

50.B


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 409 - Lần 2


1.A

2.B

3.A

4.B

5.A

6.D

7.C

8.C

9.C

10.D

11.A

12.C

13.B

14.A

15.C

16.A

17.C

18.D

19C.

20.A

21.C

22.C

23.D

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.D

30.C

31.B

32.A

33.D

34.A

35.A

36.B

37.B

38.C

39.B

40.A

41.A

42B

43.B

44.C

45.B

46.D

47.C

48.A

49.D

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh mã 410 - Lần 2


1.C

2.C

3.D

4.A

5.D

6.A

7.B

8.B

9.A

10.C

11.D

12.C

13.A

14.D

15.D

16.D

17.A

18.B

19.B

20.D

21.D

22.C

23.A

24.D

25.C

26.D

27.C

28.C

29.C

30.A

31.A

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.B

40.A

41.B

42C

43.A

44.B

45.B

46.D

47.A

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh mã đề 411 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.D

5.D

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.C

12.D

13.B

14.B

15.B

16.C

17.C

18.A

19.C

đôi mươi.D

21.D

22.C

23.B

24.C

25.B

26.B

27.D

28.C

29.B

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.

36.B

37.D

38.B

39.B

40.A

41.C

42C

43.B

44.C

45.C

46.C

47.D

48.D

49.B

50.B


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 412 - Lần 2


1.A

2.C

3.D

4.B

5.C

6.D

7.C

8.C

9.A

10.A

11.B

12.B

13.D

14.C

15.D

16.A

17.A

18.C

19.D

20.A

21.A

22.B

23.C

24.B

25.B

26.B

27.A

28.C

29.D

30.A

31.D

32.B

33.A

34.C

35.B

36.D

37.B

38.C

39.C

40.B

41.A

42A

43.D

44.D

45.C

46.B

47.C

48.D

49.B

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh mã đề 416 - Lần 2


1.D

2.C

3.B

4.B

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.A

11.A

12.C

13.D

14.B

15.C

16.C

17.C

18.B

19.C

trăng tròn.C

21.C

22.A

23.D

24.D

25.A

26.D

27.A

28.C

29.D

30.D

31.A

32.A

33.C

34.D

35.B

36.D

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.A

44.D

45.D

46.A

47.C

48.A

49.D

50.D


Đáp án đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 lần 1

Mời các bạn, thầy cô cùng quý phú huynh cùng tham khảo giải mã, đáp án môn giờ đồng hồ anh thpt nước nhà 2021 cụ thể vày đội hình Chuyên Viên giải đề của Shop chúng tôi thực hiện.

Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 401


1. A

2. C

3. A

4. A

5. B 

6. B

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12. A

13. A

14. C

15. D

16. C

17. B

18. D

19. B

20. C

21. C

22. D

23. A

24. C

25. A

26. D

27. D

28. D

29. C

30. A

31. C

32. B

33. C 

34. D

35. A 

36. A 

37. B 

38. B 

39. B

40.D

41.B 

42. D

43. B

44. B

45. D

46. D

47. B

48. D

49. C

50. A


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 402


1. A

2. C

3. D

4. B

5. D

6. D

7. C

8. A

9. C

10. C

11. A

12. B

13. A

14. D

15. B

16. D

17. D

18. D

19. A

trăng tròn. B

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. D

27. A

28. B

29. D

30. A

31. D

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. A 

37. B 

38. A 

39. B

40. D 

41. A 

42. B 

43. B 

44. D 

45. C 

46. B 

47. B 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 403


1. B

2. C 

3. B

4. B

5. A

6. D

7. D 

8. A

9. B

10. D

11. A

12. D 

13. C 

14. D 

15. B 

16. B 

17. C

18. C 

19. B 

đôi mươi. D 

21. A

22. A 

23. A 

24. B 

25. C 

26. B

27. A 

28. D 

29. A 

30. B 

31. C

32. D

33. B

34. A

35. C

36. C

37. D

38. C 

39. D

40. D

41. C

42. D

43. C

44. B

45. B

46. D

47. A 

48. C 

49. D

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 404


1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.

13. C

14.B

15.D

16. D

17.A

18.B

19. C

đôi mươi. B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.A

29.C

30.B

31. A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 405


1. D

2. C

3. B

4. C 

5. B 

6. B 

7. C 

8. D

9. B

10. C 

11. D

12. C 

13. A

14. D 

15. C 

16. A 

17. C 

18. D 

19. B 

20. B 

21. D

22. D 

23. C 

24. A 

25. C 

26. C 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 

31. D

32. A

33. C

34. D

35. A

36. D

37. A

38. D

39. B

40. B

41. A

42. B

43. A

44. A

45. B

46. D

47. B

48. A

49. A

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 406


1.C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

đôi mươi.A

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27. C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.B

33.B

34.A

35.A

36.A

37.C

38.C

39.

40.A

41D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 407


1. A

2. C

3. D

4. A

5. C

6. D 

7. A 

8. B

9. A

10. C 

11. B

12. C 

13. C 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. B 

19. C 

trăng tròn. D

21. B

22. A 

23. A 

24. B 

25. D 

26. A 

27. B 

28. B 

29. B

30. D 

31. B

32. D

33. D

34.B

35. C 

36. D 

37. A

38. A

39. D

40. A

41. B

42. D 

43. A

44. D 

45. C 

46. D

47. A

48. A 

49. C 

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 408


1. B

2. C

3. D

4. D

5. A

6. A

7. D

8. B

9. A

10. A

11. B

12. B

13. B

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. C

20. A

21. B

22. C

23. B

24. C

25. C

26. C

27. D

28. A

29. B

30. D

31. C

32. A

33. C 

34. A

35. D 

36. D 

37. A 

38. A 

39. D

40. A 

41. C 

42. C 

43. C 

44. D 

45. C 

46. C

47. D

48. B 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 409


1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14. A

15. A

16. D

17. B

18. B

19. A 

trăng tròn. A

21. D

22. D

23. A

24. A

25. B

26. A

27. D

28. D

29. D

30. B

31. D

32. B

33. B 

34. A

35. D

36. D 

37. B 

38. B 

39. B

40. A 

41. B 

42. B

43. A 

44. A 

45. B 

46. A 

47. D

48. C

49. A

50. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 410


1. D

2. D 

3. A 

4. B

5. A

6. B 

7. B

8. A

9. A

10. C 

11. D

12. D 

13. C 

14. A

15. D 

16. D 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B 

23. C

24. B 

25. B 

26. C 

27. D 

28. B 

29. A

30. A 

31. A

32. C

33. D

34. C

35. C

36. D

37. C

38. D

39. B

40. A

41. C

42. C 

43. C 

44. A

45. D 

46. C

47. B

48. B 

49. D

50. A


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 411


1. B

2. A

3. D

4. D

5. B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. A

13. C

14. D

15. C

16. B

17. C

18. C

19. D

20. C

21. C

22. C

23. B

24. D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B 

31. D 

32. B

33. A 

34. B

35. A 

36. B

37. A

38. B 

39. A

40. C 

41. D 

42. B 

43. A 

44. A 

45. A 

46. C

47. C 

48. A 

49. C 

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 412


1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

6. A

7. B

8. B

9. A 

10. D

11. C

12. C

13. C

14. A

15. D

16. D

17. D

18. C

19. B

đôi mươi. C

21. D

22. B

23. A

24. A

25. C

26. D

27. B

28. A

29. C

30. A

31. B

32. D

33. D 

34. A

35. A 

36. B 

37. D 

38. B 

39. D

40. B 

41. B 

42. C 

43. C 

44. B 

45. C 

46. A 

47. C 

48. A 

49. A 

50. D


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 413


1. D

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 

6. D 

7. B 

8. D

9. D 

10. B 

11. B

12. A 

13. B 

14. D 

15. D 

16.A 

17. D 

18. C 

19. A 

20. A 

21. C

22. D 

23. D 

24. A 

25. D 

26. A 

27. A 

28. C 

29. C 

30. C 

31. D 

32. C

33. D

34. C

35. C

36. C

37. A

38. C

39. C

40. A

41. A

42. A

43. C

44. C

45. A

46. A

47. D

48. C 

49. A

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 414


1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. B

10. B

11. D

12. C

13. C

14. C

15. B

16. D

17. B

18. A

19. B

trăng tròn. C

21. D

22. A

23. C

24. D

25. D

26. D

27. B

28. C

29. D

30 .C 

31. B 

32. D

33. B 

34. B

35. C 

36. B

37. C 

38. C 

39. D

40. D 

41. C 

42. D 

43. B 

44. B 

45. D 

46. D

47. D

48. A 

49. C 

50. B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 415


1. A

2. D

3. D

4. B

5.B 

6. A

7. A

8. A

9.B 

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

15. D

16. A

17. C

18. A

19. B

trăng tròn. D

21. C

22. C

23. D

24. B

25. B

26. D

27. D

28. D

29. B

30. C

31. D

32. A

33. A

34. A

35. C

36. D

37. D

38. A

39. C

40. B

41. C

42. A

43. C

44. A

45. D

46. C

47. D

48. A

49. C

50. D


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 416


1. D

2. B

3. D

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. D

10. C

11. C

12. C

13. B

14. A

15. D

16. C

17. A

18. C

19. A

đôi mươi. B

21. D

22. D

23. B

24. D

25. C

26. C

27. B

28. B

29. B

30. D

31. D

32. D

33. C

34. C

35. B

36. B

37. B

38. C

39. C

40. B

41. D

42. D

43. B

44. D

45. B

46. C

47. B

48. D

49. C

50. C


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 417


1. C

2. C

3. C

4. B

5. B

6. C

7. B

8. A

9. C

10. D

11. A

12. C

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. D

20. D

21. D

22. A

23. B

24. C

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. A 

35. D

36. D

37. A

38. D

39. A

40. D

41. A

42. C

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. D

49. A

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp THPT môn Anh - Mã đề 418


1. B

2. C

3. A

4. D

5. C

6. B

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. B

13. A

14. B

15. B

16. B

17. D

18. B

19. D

20. C

21. A

22. B

23. C

24. C

25. D

26. C

27. A

28. D

29. A

30. C

31. C

32. D

33. D

34. A

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. D

41. A

42. A

43. D

44. C

45. A

46. A

47. A

48. B

49. B

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông môn Anh - Mã đề 419


1. D

2. C

3. D

4. A

5. B 

6. C

7. C

8. D

9. C

10. D 

11. A

12. D

13. B

14. D

15. A

16. B

17. A

18. B

19. D

20. C

21. B

22. C

23. C

24. D

25. C

26. A

27. D

28. C

29. A

30. C

31. D

32. A

33. A

34. B

35. B

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. B

47. A

48. C

49. C

50. B


Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 420


1. A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.

8.A

9.D

10.D

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

đôi mươi.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47A.

Xem thêm: Các Phương Pháp Chứng Minh Bất Đẳng Thức, (Có Lời Giải Chi Tiết)

48.C

49.A

50. B


Đáp án đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 421

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 422


1. D

2. D

3. A

4.B 

5. A 

6. A

7. B

8. C

9. B

10. D 

11. C

12. D 

13. C 

14. C 

15. D 

16. C 

17. D 

18. A 

19. A 

đôi mươi. D 

21. A

22. A 

23. D

24. C 

25. B 

26. A 

27. A 

28. D 

29. C 

30. D

31. B

32. D

33. A

34.A 

35. C

36. B

37. B

38. C

39. A 

40. C

41. B

42. B

43. B

44. C

45. A

46. C

47. B

48. A 

49. C

50. C


Đáp án đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2021 môn Anh - Mã đề 423


1. A

2. B

3. D

4. C

5. B

6. D

7. D

8. A

9. B

10. B

11. A 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. D

17. D

18. C

19. B

20. D

21. B

22. D

23. A

24. D

25. C

26. C

27. D

28. C

29.A 

30.C 

31. C

32. A

33. B

34. A

35. A

36. C

37. A

38. D

39. D

40. B 

41. A

42. D

43. D

44. B

45. C

46. B

47. C

48. A

49. D

50. C


Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Anh - Mã đề 424


1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. A

7. C

8. B

9. D

10.B 

11.D 

12. B

13. A

14. C

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

21. D

22. C

23. C

24. A

25. A

26. B

27. A

28. C

29. A 

30. A

31. B

32. A 

33. A

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. C

45. D

46. D

47. D

48. B

49. C

50. B


Tmê man khảo thêm những bộ đề thi THPT Quốc gia năm 2021 khác:

Ngoài bộ đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021 môn Anh, các bạn còn rất có thể đọc thêm gợi ý giải các đề thi THPT Quốc gia môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinc, Địa,… cùng những môn học khác đã làm được cập nhật trên chăm trang của Shop chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để cài đặt về đề thi trung học tập phổ thông Quốc gia 2021 môn Anh bao gồm đáp án, cung cấp tải file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!