Đáp án đề thi THPTQG 2018 đúng mực 100% của Bộ GD những môn Toán thù, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinc, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Nhật Tiếng Đức Tiếng Trung Tiếng Nga Tiếng Pháp của toàn bộ những mã đề được cập nhật dưới đây:


Đã có câu trả lời xác định của Sở GD&ĐT tất cả các môn Tân oán, Văn uống, Anh, Lý, Hóa, Sinc, Sử, Địa, GDCD năm 2018 tất cả những mã đề.

Bạn đang xem: Đáp án chính thức đề thi thpt quốc gia 2018

Tải toàn bộ toàn bộ lời giải đề thi thpt nước nhà 2018 của Sở GD theo môn - > Click tên môn để tải nhé

 Môn Toán | Môn Văn | Môn Anh 

 Môn Lý | Môn Hóa | Môn Sinh 

 Môn Sử | Môn Địa | Môn GDCD 

Tiếng Nhật | Tiếng Đức | Tiếng Trung | Tiếng Nga|Tiếng Pháp |

Hoặc Xem Đáp Án (bởi ảnh) từng môn trên đây:

1. Đáp án đề thi môn Toán THPTQG 2018 - Tất cả các mã đề của Sở GD

2. Sở GD chào làng lời giải đề thi môn Văn uống trung học phổ thông Quốc gia năm 2018

3. Đáp án đề thi môn Anh THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các mã đề của Bộ GD

4. Đáp án đề thi môn Lý trung học phổ thông Quốc gia 2018 - Tất cả những mã đề của Bộ GD

5. Đáp án môn Hóa trung học phổ thông Quốc gia 2018 - Tất cả những mã đề của Bộ GD

6. Đáp án môn Sinch trung học phổ thông Quốc gia 2018 của Sở GD - Tất cả những mã đề

7. Đáp án môn Sử thi trung học phổ thông Quốc gia 2018 của Bộ GD - Tất cả những mã đề

8. Đáp án môn Địa thi trung học phổ thông Quốc gia 2018 - Tất cả những mã đề

9. Đáp án môn GDCD thi THPTQG 2018 của Sở GD - Tất cả những mã đề

Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Toán thù của Sở GD toàn bộ các mã đề: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 

Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Lý, Hóa, Sinc của Bộ GD&ĐT toàn bộ những mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 2trăng tròn, 221, 222, 223, 224.

Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Tiếng Anh của Sở GD&ĐT tất cả các mã đề: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 4trăng tròn, 421, 422, 423, 424.

Xem thêm: Cho Tứ Diện Oabc Có Oa Ob Oc Đôi Một Vuông Góc Với Nhau Là Tứ Diện Gì?


Đáp án đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Sử, Địa, GDCD của Sở Giáo dục đào tạo toàn bộ những mã đề: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 3trăng tròn, 321, 322, 323, 324.

Theo TTHN