Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp cho bạn giải những bài xích tập vào sách giáo khoa toán thù, học tốt toán 7 sẽ giúp chúng ta tập luyện kỹ năng tư duy hợp lý cùng hợp xúc tích, hiện ra kỹ năng áp dụng kết thức toán thù học tập vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Tân oán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán thù 7 Tập 1): Ta có thể viết số hữu tỉ
bên dưới những dạng sau đây

a) là tổng của hai số hữu tỉ âm. lấy ví dụ như

*
.