... 2a  rã a  chảy a II Nhân ba: (3 cơng thức) 18) sin 3a  3sin a  4sin a 19) cos3a  4cos3 a  3cos a 3tung a  tan a 20) tan 3a   3rã a III Hạ bậc: (5 cơng thức)  cos 2a 21)sin a    cos ... , b3  0) b1 b2 b3   a.b  a1.b1  a2 b2  a3 b3    a  b  a1b1  a2b2  a3b3   2  a  a12  a2  a3  2  a  a12  a2  a2   a1b1  a2b2  a3b3  cos(a , b )  2 a12  a2  a3 ...  Cho a  (a1, a2 , a3 ) , b  (b1, b2 , b3 )      a a a a a a a,b  a b   3; 1; 2    b2 b3 b3 b1 b1 b2   a2b3  a3b2 ;a3b1  a1b3 ; a1b2  a2 b  Crúc ý: Tích được bố trí theo hướng hai...

Bạn đang xem: Tóm tắt công thức toán cấp 3


*

... Cơng thức nhân 4.1 Cơng thức nhân đơi sin 2a  2sin a cos a cos 2a  cos a  sin a  cos a    2sin a t ana  chảy a 4.2 Cơng thức nhân tía sin 3a  3sin a  4sin a t an2a  cos 3a  cos3 a  3cos ... cos 3a  cos3 a  3cos a t an3a  tan a  chảy a  chảy a Cơng thức hạ bậc  cos 2a sin a  3sin a  s in3a sin a   cos 2a 3cos a  cos 3a cos3 a  cos a  Cơng thức đổi khác tổng kết quả ... DeThiThuDaiHoc.com Bảng cầm tắt cơng thức Tốn học phổ thơng www.MATHđất nước hình chữ S.com Trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm F CƠNG THỨC MŨ – LOGARIT CƠNG THỨC MŨ a  a a a    STT n CƠNG THỨC LOGARIT STT loga ...
*

... x   cos x sin x  Công thức nhân ba: sin x  3sin x  4sin x tg x  cos x  cos x  3cos x 3tgx  tg x  3tg x 3cos x  cos x cos3 x  3sin x  sin x sin x  tg x  Công thức trình diễn theo ... Bất đẳng thức Bunyakovsky ( mang lại số thực): * *ab  cd  (a  c )(b2  d ) Dấu “=” xảy ad= bc *a1b1  a2b2  c3b3  a Dấu “=” xảy a1 a2 a3   b1 b2 b3 2 2  a2  a3  b12  b2  b32  Cấp số cộng: ... cot gx  cot g (  x)  tgx Công thức cộng: sin( x  y )  sin x cos y  sin y cos x cox( x  y )  cos x cos y  sin x sin y tgx  tgy tg ( x  y )   tgxtgy Công thức nhân đôi: sin x  2sin...
*

*

*

... vào 30 m) 33 Vónh Viễn - quận 10 (Trường CĐ Kinh Tế) - ĐT : 830 37 95 Học nkhô giòn TOÁN 10 CẤPhường CẤPhường Học nkhô giòn TOÁN 11 CẤP CẤPhường Học nkhô giòn TOÁN 12 CẤP CẤPhường Học nkhô nóng TOÁN 13 CẤP CẤPhường. Học nhanh khô TOÁN 14 CẤPhường CẤPhường ... GIẤY PHÉPhường XB : b a Học nkhô cứng TOÁN CẤPhường. CẤP Học nkhô cứng TOÁN CẤPhường. CẤPhường Học nhanh TOÁN CẤP CẤPhường. Học nkhô giòn TOÁN CẤPhường CẤPhường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý Chính Thắng - Quận ... nkhô hanh TOÁN 12 CẤP CẤP Học nkhô nóng TOÁN 13 CẤP CẤPhường. Học nkhô giòn TOÁN 14 CẤPhường CẤPhường Học nhanh khô TOÁN 15 CẤPhường. CẤP Học nhanh khô TOÁN 16 CẤPhường. CẤPhường ...

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Thpt Chuyên Sư Phạm Hn, Trường Thpt Chuyên Sư Phạm


... vào 30 m) 33 Vónh Viễn - quận 10 (Trường CĐ Kinch Tế) - ĐT : 830 37 95 Học nkhô hanh TOÁN 10 CẤPhường CẤP Học nkhô nóng TOÁN 11 CẤPhường CẤPhường. Học nhanh hao TOÁN 12 CẤPhường CẤPhường Học nhanh khô TOÁN 13 CẤPhường. CẤP.. Học nhanh khô TOÁN 14 CẤPhường CẤP ... Học nkhô nóng TOÁN CẤP CẤPhường. Học nhanh hao TOÁN CẤPhường. CẤP Học nkhô nóng TOÁN CẤPhường CẤP. Học nhanh hao TOÁN CẤP CẤPhường ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Thành Phố Hồ Chí Minh TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VĨNH ... TOÁN 12 CẤP CẤP.. Học nkhô giòn TOÁN 13 CẤPhường CẤP Học nhanh TOÁN 14 CẤP. CẤPhường Học nhanh khô TOÁN 15 CẤPhường CẤP.. Học nkhô cứng TOÁN 16 CẤPhường CẤP.. ...
... phần : ∫︀