Chỉ gồm đúng 5 loại kân hận đa diện những. Đó là loại 3;3 – tứ đọng diện đều; một số loại 4;3 – khối lập phương; một số loại 3;4 – khối hận bát diện đều; các loại 5;3 – kân hận 12 mặt đều; các loại 3;5 – khối hận đôi mươi phương diện gần như.

Bạn đang xem: Công thức tính số đỉnh của đa giác

Tên gọi

Người ta hotline tên khối nhiều diện phần đông theo số khía cạnh của chúng với cú pháp kân hận + số phương diện + khía cạnh phần lớn.

*

Tgiỏi bởi ghi nhớ số Đỉnh, Cạnh, Mặt của kăn năn đa diện gần như như bảng bên dưới đây:

 

Bảng cầm tắt của năm loại khối nhiều diện đều

*

Các em có thể sử dụng giải pháp ghi nhớ sau đây:

* Số phương diện nối sát cùng với tên thường gọi là khối đa diện đều

* Hai đẳng thức liên quan mang lại số đỉnh, cạnh cùng mặt

● Tổng số đỉnh có thể giành được tính theo 3 giải pháp là qD = 2C = pM.

● Hệ thức euleur gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Minifs ( Hàm Tìm Giá Trị Lớn Nhất Có Điều Kiện Trong Excel, Maxif: Công Thức Mảng Max+If Tìm Giá Trị Lớn Nhất

Kí hiệu Đ, C, M thứu tự là số đỉnh, số cạnh, số mặt của kân hận nhiều diện đều

(1) Tứ diện hầu hết nhiều loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương nhiều loại 4;3 tất cả M = 6 cùng 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) Bát diện mọi các loại 3;4 vậy M = 8 và 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 phương diện đông đảo (thập nhị đều) loại 5;3 vậy M = 12 và 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) trăng tròn mặt hầu như (nhị thập đều) nhiều loại 3;5 vậy M = trăng tròn và 5Đ = 2C = 3M = 60

 

1. Khối hận nhiều diện phần đa nhiều loại 3;3 (kân hận tứ đọng diện đều)

• Mỗi khía cạnh là một trong những tam giác phần đông

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) lần lượt là D = 4, M = 4, C = 6.

• Diện tích tất cả những mặt của khối tđọng diện đa số cạnh

• Thể tích của khối hận tứ diện các cạnh

• Gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (khía cạnh phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• Bán kính khía cạnh cầu ngoại tiếp

 

2. Kăn năn nhiều diện gần như nhiều loại 3;4 (kân hận chén bát diện hầu như tuyệt kân hận tám khía cạnh đều)

• Mỗi mặt là 1 tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của đúng 4 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• Diện tích tất cả những phương diện của khối chén diện phần lớn cạnh

• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối hận chén diện số đông cạnh

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

 

3. Khối hận nhiều diện phần lớn loại 4;3 (khối lập phương)

•  Mỗi mặt là một trong những hình vuông

• Mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• Diện tích của toàn bộ những mặt khối lập phương thơm là 

• Gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích kân hận lập phương thơm cạnh

• Bán kính khía cạnh cầu ngoại tiếp là

 

4. Khối hận đa diện phần đa loại 5;3 (kân hận thập nhị diện đều xuất xắc khối 12 mặt đều)

• Mỗi khía cạnh là 1 trong ngũ giác đa số

• Mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• Diện tích của tất cả những khía cạnh khối 12 khía cạnh phần đa là

• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích kăn năn 12 khía cạnh hồ hết cạnh

• Bán kính mặt cầu nước ngoài tiếp là

 

5. Khối nhiều diện số đông một số loại 3;5 (khối nhị thập diện đông đảo tuyệt kân hận nhị mươi khía cạnh đều)

• Mỗi mặt là một trong tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là

• Diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối trăng tròn phương diện phần đa là

• Gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi khía cạnh các cạnh

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý:
1. Phương trình hanvietfoundation.orgrit 2. Các bài toán thù liên quan cho hàm số bậc 3 3. Công thức bao quát tính thể tích của một khối tđọng diện bất cứ cùng công thức tính nhanh khô cho các trường vừa lòng đặc biệt quan trọng buộc phải ghi nhớ 4. Công thức tính nkhô giòn các bài bác tân oán hình học trong mặt phẳng tọa độ Oxyz 5. Cnạp năng lượng bậc hai số phức cùng pmùi hương trình bậc nhì 6. Msinh hoạt đầu về số phức. 7. Một số bài xích toán thù vận dụng cao liên quan đến con đường tiệm cận của thứ thị hàm số