Cách ghi nhớ Công thức biến hóa tích thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừSin sin nửa cos-trừ trừ cos-+Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ

*

Cách ghi ghi nhớ Công thức thay đổi tổng thành tích

tính sin tổng ta lập tổng sin côtính cô tổng lập ta hiệu đôi cô song chàngcòn tính tan tử + đôi tan (tốt là: chảy tổng lập tổng 2 tan)1 trừ chảy tích mẫu mang thương rầuví như gặp gỡ hiệu ta chớ thấp thỏm,thay đổi trừ thành cùng ghi sâu trong lòng

Một cách nhớ không giống của câu Tang mình + với tang ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tangx + tangy: tình mình cùng lại tình ta, hình thành nhì người con bản thân nhỏ ta

*

Cách giải bài tập Công thức chuyển đổi tích thành tổng

A. Phương pháp giải

Để làm bài xích tập dạng này, ta phải nắm vững công thức biến đổi tích thành tổng cùng áp dụng để biến đổi.

Công thức biến hóa tích thành tổng:

*
*
*
*
*
*
*
*