Nếu có số thoải mái và tự nhiên a chia không còn cho số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b được gọi là ước của a.

Bạn đang xem: Chuyên đề ước và bội lớp 6

lấy ví dụ như : 18

*
6 => 18 là bội của 6. Còn 6 được Điện thoại tư vấn là ước của 18.


2. Cách tìm bội.

Ta có thể tìm những bội của một trong những khác 0 bằng phương pháp nhân số đớ với theo thứ tự 0, 1, 2, 3, …

Ví dụ : B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; …

3. Cách tìm ước.

Ta hoàn toàn có thể tìm ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho những số tự nhiên từ 1 mang lại a nhằm chú ý a chia hết cho đều số làm sao, khi đó những số ấy là ước của a.

lấy một ví dụ : Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

4. Số nguim tố.

Số nguyên tố là số tự nhiên và thoải mái to hơn 1, chỉ gồm hai ước là một trong những và chính nó

Ví dụ : Ư(13) = 13 ; 1 đề nghị 13 là số nguyên tố.

5. Ước thông thường.

Ước tầm thường của hai xuất xắc nhiều số là ước của toàn bộ các số kia.

6. Ước chung lớn nhất – ƯCLN

Ước thông thường lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất vào tập thích hợp các ước tầm thường của những số đó.

7. Cách search ước tầm thường lớn số 1 – ƯCLN

Muốn nắn tìm UCLN của của nhị giỏi những số to hơn 1, ta thực hiện cha bước sau :

→Cách 1 : Phân tích từng số ra thừa số ngulặng tố.

→Cách 2 : Chọn ra các thừa số nguyên tố tầm thường.

→Bước 3 : Lập tích những quá số sẽ lựa chọn, mỗi quá số mang với số mũ nhỏ tuổi tuyệt nhất của nó. Tích chính là UCLN phải search.

lấy ví dụ như : Tìm UCLN (18 ; 30)

Ta có :

→Cách 1 : so với những số ra quá số ngulặng tố.

18 = 2.

*

30 = 2.3.5

→Bước 2 : thừa số nguyên tố bình thường là 2 cùng 3

→Cách 3 : UCLN (18 ; 30) = 2.3 = 6

Crúc ý : Nếu những số đang cho không có thừa số nguim tố bình thường thì UCLN của chúng bằng 1.

Hai tốt các số bao gồm UCLN bởi 1 gọi là những số nguim tố với mọi người trong nhà.

8. Cách tìm kiếm ƯC thông qua UCLN.

Để tìm ước phổ biến của những số đã mang đến, ta bao gồm tể tìm các ươc của UCLN của những số kia.

9. Bội chung.

Bội phổ biến của hai giỏi nhiều số là bội của toàn bộ các số đó
x ∈ BC (a , b) ví như x
*
 a với x
*
 b

x ∈ BC (a, b, c) trường hợp x

*
 a ; x
*
 b và x
*
 c
10. Các tra cứu bội phổ biến nhỏ độc nhất vô nhị. (BCNN)

Muốn search BCNN của nhị xuất xắc nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện theo ba bước sau :

→Bước 1 : Phân tích từng số ra vượt số ngulặng tố.

→Bước 2 : Chọn ra những thừa số nguim tố tầm thường cùng riêng rẽ.

→Bước 3 : Lập tích những vượt số sẽ chọn, mỗi quá số mang cùng với số mũ lớn số 1 của chính nó. Tích chính là BCNN nên tìm.

11. Cách tìm kiếm bội chung thông qua BCNN.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 Dạng Phân Số Phương Pháp Tính Nhanh Số 2

Để search bội thông thường của những số đã đến, ta hoàn toàn có thể tra cứu những bội của BCNN của những số đó.