Tài liệu gồm 55 trang trình diễn lý thuyết, phân dạng, phương pháp giải toán thù với các bài tập chăm đề hình học tập không gian.

Bạn đang xem: Chuyên đề hình học không gian lớp 11

KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Xác định một phương diện phẳng+ Ba điểm không trực tiếp mặt hàng thuộc phương diện phẳng.+ Một điểm cùng một con đường thẳng không trải qua điểm này trực thuộc phương diện phẳng.+ Hai con đường thẳng giảm nhau thuộc phương diện phẳng.2. Một số qui tắc vẽ hình màn biểu diễn của hình không gian+ Hình màn trình diễn của mặt đường trực tiếp là con đường trực tiếp, của đoạn trực tiếp là đoạn thẳng.+ Hình màn biểu diễn của hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên là hai đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên, của hai đường trực tiếp giảm nhau là hai tuyến phố trực tiếp cắt nhau.+ Hình màn trình diễn buộc phải không thay đổi quan hệ trực thuộc giữa điểm cùng mặt đường thẳng.+ Đường nhận thấy vẽ đường nét tức thời, đường bị che tắt thở vẽ nét đứt.CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP§1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIANDạng toán thù 1. Tìm giao đường của nhì khía cạnh phẳng.Dạng toán thù 2. Tìm giao điểm của con đường trực tiếp với khía cạnh phẳng.Dạng tân oán 3. Chứng minch cha điểm trực tiếp hàng, cha mặt đường trực tiếp đồng qui.Dạng toán thù 4. Xác định tiết diện của một hình chóp với cùng một mặt phẳng (trải qua 3 điểm).§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGDạng tân oán 1. Chứng minh hai đường trực tiếp tuy vậy song.Dạng tân oán 2. Tìm giao tuyến đường của nhị khía cạnh phẳng.§3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONGDạng toán 1. Chứng minc con đường thẳng tuy nhiên tuy vậy với khía cạnh phẳng.Dạng toán thù 2. Tìm giao đường của hai mặt phẳng.§4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONGDạng toán 1. Chứng minc nhì khía cạnh phẳng song song.Dạng toán 2. Tìm giao con đường của nhị phương diện phẳng.§5. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC§6. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNGDạng toán thù 1. Chứng minch con đường thẳng vuông góc cùng với khía cạnh phẳng. Chứng minch hai đường trực tiếp vuông góc.Dạng toán 2. Tìm thiết diện qua một điểm cùng vuông góc với 1 đường trực tiếp.Dạng toán thù 3. Góc thân đường thẳng và phương diện phẳng.§7. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓCDạng toán thù 1. Góc thân nhì khía cạnh phẳng.Dạng tân oán 2. Chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. Chứng minc con đường thẳng vuông góc cùng với mặt phẳng.Dạng toán thù 3. Tính diện tích S hình chiếu của nhiều giác.§8. KHOẢNG CÁCHDạng tân oán 1. Khoảng biện pháp thân hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau.Dạng tân oán 2. Tính khoảng cách xuất phát điểm từ 1 điểm đến lựa chọn mặt đường thẳng, mặt phẳng. Khoảng bí quyết giữa đường trực tiếp cùng phương diện phẳng song tuy nhiên. Khoảng giải pháp thân nhì mặt phẳng tuy nhiên song.§9. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆNDạng toán 1. Kân hận chóp có ở bên cạnh vuông góc cùng với lòng.Dạng toán thù 2. Khối hận chóp xuất hiện mặt vuông góc cùng với đáy.Dạng toán 3. Khối hận chóp đông đảo.Dạng toán 4. Phương thơm pháp tỷ số thể tích.

Xem thêm: Đề Thi Thử Đại Học Môn Lý Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Lần 2

§10. THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤDạng tân oán 1. Kân hận lăng trụ đứng bao gồm chiều cao hay cạnh lòng.Dạng tân oán 2. Lăng trụ đứng gồm góc thân con đường thẳng cùng mặt phẳng.Dạng toán 3. Lăng trụ đứng tất cả góc giữa nhị phương diện phẳng.Dạng toán 4. Kân hận lăng trụ xiên.TUYỂN TẬP.. ĐỀ THI ĐẠI HỌC CÁC NĂM

Tải tài liệu