... ca phng trỡnh (V) l s giao yên ổn ca (d) v (P) 2.Tỡm iu kin (d) v (P) a) (d) v (P) ct phng trỡnh (V) cú hai nghim phõn bit b) (d) v (P) tip xỳc vi c) (d) v (P) khụng giao phng trỡnh (V) cú nghyên ổn ... Tìm m nhằm +(p) không giảm (d) +(p) xúc tiếp cùng với (d) tìm kiếm toạ độ điểm xúc tiếp đó? + (p) giảm (d) nhì điểm khác nhau +(p) cắt (d) các bài tập luyện đến hàm số (p): y=x2 nhì điểm A(0;1) ; B(1;3) a viết phơng trình ... th (P) v (D) c v nh sau: b) Phng trỡnh honh giao yên ca (P) v (D) l: x2 = x x2 + x = x = tuyệt x = (a + b + c = 0) lúc x = thỡ y = 1; Lúc x = thỡ y = Vy (P) ct (D) ti hai yên l (1 ; 1) v (2 ;...

Bạn đang xem: Chuyên đề hàm số và đồ thị ôn thi vào lớp 10 có đáp án


*

... (P) Bài 6: Cho hàm số y = ax (P) y=kx+m ( D) a Tìm k b biết (D) qua A(1;0) B( 0;-1) b Tìm a biết (P) xúc tiếp với (D) tìm câu a? c Vẻ thứ thị (P) (D) lên hệ trục ? Bài 7: Cho hàm số y = x (P) y= ... xúc tiếp cùng với (P) ? Bài 10 : a Vẻ vật thị nhì hàm số y = x y= x- 0,5 lên hệ trục b Chứng minch (d) tiếp con đường (P) ? c Biện luận số giao điểm (P) (D ) : y= x-m Gv: Phạm Thị Phụng - Trường trung học cơ sở Nguyễn ... Ôn thi vào lớp 10 Bài Trong hệ trục toạ độ mang đến parabol (P) y = - x I(0;-2) Gọi (D) mặt đường thẳng qua I tất cả hệ số góc m a Vẻ đồ gia dụng thị (P) b Chứng tỏ cùng với m ,(D) cắt (P....
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC trung học phổ thông CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC NHẤT (PHẦN 1) pot


... định quý giá m nhằm OH  Bài 31 Cho hàm số y  mx   m  x (1); cùng với m tsay mê số thực Tìm m nhằm (1) hàm số bậc đồng trở thành Định m mang đến (1) hàm số Với quý hiếm m đồ dùng thị d (1) qua điểm M ở trong trục tung bao gồm ... mặt đường trực tiếp d đạt cực hiếm Khủng Bài 11 Cho hàm số: y   2m   x  (1); cùng với m tđắm say số thực Ký hiệu vật thị hàm số (1) d Với cực hiếm m hàm số đến đồng thay đổi Tìm quý giá m để vật thị (d) giảm đường trực tiếp ... khoảng cách từ O mang lại d đạt quý hiếm mập Bài 12 Cho hàm số: y   m   x     m (1); cùng với m tmê man số thực Ký hiệu đồ dùng thị hàm số (1) d Tìm m nhằm hàm số (1) đồng vươn lên là Tìm m nhằm d qua giao điểm nhì...
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ; BÀI TẬPhường HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 1) potx


... 0;   2 Bài 82 Cho hàm số y    a2  1 x2 (1); y  mx  2m  n (2) Tìm a để hàm số (1) đồng biến x dương nghịch đổi mới x âm Cho a  3; n   3m Tìm m để a) Hai vật dụng thị hai hàm số xúc tiếp ... hàm số (2) Tìm giá trị m thứ thị nhì hàm số mang đến qua điểm S  1;  Với cực hiếm m tìm được, xác minh tọa độ giao điểm sản phẩm công nghệ hai nhì đồ thị Chứng minch với cái giá trị m, đồ thị hàm số (2) parabol (P), đồng ... m nhằm trang bị thị hàm số tiếp xúc với đường trực tiếp y  x  Bài 57 Cho hàm số y  x ; tất cả thứ thị parabol (P) Tìm khoảng chừng đồng biến chuyển nghịch biến hàm số mang lại Viết phương trình con đường trực tiếp d cắt (P) nhị điểm...
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 4) pot


... Bài 21 Khảo gần cạnh biến chuyển thi n vẽ thứ thị hàm số sau y  x  x  y  x  x   x CREATED BY HOÀNG MINH THI; XYZ1431988
GMAIL.COM TRUNG ĐOÀN – SƯ ĐOÀN – QUÂN ĐOÀN HẢI QUÂN Bài 22 Tìm hàm số bậc nhị ... bé dại hàm số đoạn  0;3 Tịnh tiến thứ thị hàm số sang bên trái đơn vị chức năng xuống đơn vị chức năng Bài 12 Cho hàm số y  x  x  (P) 2 Khảo tiếp giáp đổi mới thi n vẽ đồ dùng thị (P) hàm số đến Xác định x nhằm y  Tìm F  2Max ... y  x  4mx  Bài 18 Cho hàm số y  x  x    Vẽ vật dụng thị (G) hàm số cho Tìm tọa độ giao điểm thiết bị thị cùng với trục hoành Từ suy tập đúng theo cực hiếm x cho y  Sử dụng đồ thị, biện luận số nghiệm phương thơm...
*

Tài liệu TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC trung học phổ thông CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ; BÀI TẬP.. HÀM SỐ BẬC HAI (PHẦN 5) pot


... thay đổi, K điểm cố định Bài 31 Cho hàm số y  ax  2a  (1); y  2ax  2a (2) (cùng với a tham số thực) Ký hiệu thiết bị thị hàm số (1) (P); trang bị thị hàm số (2) d 2  Tìm a nhằm hàm số (1) đồng đổi mới khoảng  ; ... QUÂN Bài 32 Cho hàm số y  x  x  m (1); với m tmê say số thực Tìm m nhằm đồ dùng thị hàm số (1) qua điểm M  2;  Tìm quý hiếm m nhằm thứ thị hàm số cắt trục hoành nhì điểm A B mang lại OA  3OB Xác định m để đồ dùng ... OM ON  Bài 44 Cho hàm số y  x   2m  1 x  3m  (1);cùng với m ttê mê số thực Khảo tiếp giáp vươn lên là thi n vẽ thiết bị thị hàm số trường phù hợp m  Tìm m nhằm con đường thẳng d : y  x  giảm thứ thị hàm số (1) nhị điểm...

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC THPT CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ BÀI TẬP VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 1) pptx


... x Bài 46 Cho hàm số biến hóa x: y  x  3x  2m  Tìm m để hàm số (1) xác định toàn trục số Tìm m để (1) xác minh miền  2;9 (1); với m tyêu thích số thực Bài 47 Tìm m để hàm số y  x  x  m bao gồm tập ... Tìm a nhằm hàm số xác định miền  1;0  xa Bài 19 Cho hàm số y  x  2m  x  3m  Tìm m để hàm số xác minh miền 19;   Bài 18 Cho hàm số y  x  5m   x  m  Tìm m nhằm hàm số khẳng định ... 0;   Bài 16 Cho hàm số y  x3 x  3a   Tìm a nhằm hàm số mang đến khẳng định miền 3;   x  x  4m Bài 17 Cho hàm số y  x  m 1 Tìm m để hàm số khẳng định miền  1;0  Tìm m để hàm số khẳng định...

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC trung học phổ thông CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ; BÀI TẬPhường. VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 2) doc


... Tìm tập xác định hàm số cho Xét tính chẵn, lẻ hàm số mang đến Bài 72 Cho hàm số y   x2   x2 Bài 73 Cho hàm số y  5x Tìm tập khẳng định hàm số mang lại Xét tính chẵn, lẻ hàm số đến 1 x  1 x Bài 74 ... – SƯ ĐOÀN – QUÂN ĐOÀN HẢI QUÂN Bài 42 Tìm hàm số ngược hàm số y  x3  Tìm hàm số ngược hàm số y  x  Bài 43 Tìm tập xác định; tập cực hiếm hàm số ngược hàm số sau 3x  y  2x 1 2x  y  ... hàm số y  4 x Tìm tập xác định hàm số Xét tính chẵn, lẻ hàm số Bài 75 Cho hàm số y  x  x   x  Xét tính chẵn lẻ hàm số mang lại Giải phương trình ẩn x: y  x  x  Bài 76 Chứng minc hàm số...

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC trung học phổ thông CHUYÊN; MÔN TOÁN; CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỒ THỊ BÀI TẬPhường VỀ MỘT SỐ HÀM SỐ KHÁC (PHẦN 4) doc


...  Tìm tập xác định hàm số Vẽ đồ gia dụng thị d hàm số mang lại Qua điểm M  2;  kẻ mặt đường thẳng không giảm thứ thị d hàm số ? Bài Cho hàm số y  Bài 10 Cho hàm số y  x  x   x  x  Vẽ trang bị thị hàm số cho ... định điểm cố định và thắt chặt vật dụng thị hàm số m biến đổi Tìm m để vật dụng thị (C) cắt trục hoành nhì điểm biệt lập x  mx  Bài 12 Cho hàm số y  Ký hiệu trang bị thị hàm số (C) x 1 Tìm m nhằm đồ thị hàm số qua điểm S 1;8 ... điểm vật thị hàm số trục hoành ngôi trường vừa lòng m  Tìm quý giá m nhằm vật dụng thị hàm số giảm trục hoành bố điểm khác Bài 38 Cho hàm số y  x3  x  Ký hiệu đồ vật thị hàm số (C) Tìm tọa độ giao điểm vật dụng thị (C)...
... để hàm số mang đến có rất trị Tìm quỹ tích trữ rất trị trang bị thị hàm số 2) Tìm điểm nhưng mà vật dụng thị hàm số (1) qua với m 1) y"= VIII VẤN ĐỀ SUY ĐỒ THỊ Cho hàm số y = f(x) gồm đồ gia dụng thị (C) Từ vật thị (C) hàm số ... Cho hàm số y = , (1) x-m 1) Khảo cạnh bên thay đổi thiên vẽ vật thị hàm số (1) m = -1 Từ suy trang bị thị hàm số - x2 - x + y= -x+1 Hàm số đồ gia dụng thị - Trần Xuân Bang - GV Tân oán trung học phổ thông Chuyên Quảng Bình 28 Hàm số vật dụng thị- ... - 1) Điểm thiết bị thị qua ĐN Điểm M(x0 ; y0) Call điểm vật dụng thị thứ thị hàm số y = f(m, x), m tmê mẩn số, qua M(x0 ; y0) ko nằm trong đồ vật thị hàm số y = f(m, x) PP. M(x0; y0) không thuộc vật dụng thị hàm số y = f(m,...
... Nâng cao: 10 Tìm điểm M(x1; y1) đt: 2x + 3y= mang đến khoảng cách từ O mang lại M nhỏ tuổi 11 Xác định hàm số y = ax+b biế t đồ thị hàm số xúc tiếp với (P): y = 2x2 qua điể m A(0; -2) 12 Cho hàm số y = (m ... con đường trực tiếp d bao gồm hệ số góc k qua M(0; 1) a) Chứng minch với k đt (d) cắt (P) điểm biệt lập A, B b) *Tính độ nhiều năm AB theo k Tìm k nhằm AB  10 c) *Tính theo hệ số góc OA theo x1, hệ số góc OB theo x2 ... điểm sáng tỏ A, B c) call hoành độ A, B x1, x2 Chứng minc x1  x2  Cho hàm số y = -x2 mặt đường thẳng (d) qua N(-1; -2) tất cả hệ số góc k a) Viế t phương trình đường thẳ ng (d) b) Chứng minh cùng với...

Xem thêm: Dạng 5: Sử Dụng Bất Đẳng Thức Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Bằng Bất Đẳng Thức Cosi


... sánh giá trò hàm số đoạn), phụ thuộc vào nhưng Kết luận IV TÍNH LỒI LÕM VÀ ĐIỂM UỐN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ o 1)Khái niệm tính lồi, lõm điểm uốn nắn : Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm cung cấp khoảng (a;b), có thiết bị thò (C) ... lý : Cho hàm số y = f(x) tất cả đạo hàm cho cấp ba khoảng tầm (a;b) a Nếu f”(x) với x∈(a;b) trang bị thò hàm số lõm khoảng tầm 2) Đònh lý : Cho hàm số y = f(x) ... Đạo hàm, KS hàm số BT tương tác -Trang - Gv soạn: Phạn Văn uống Luật Phần II ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM I.SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1) Kiến thức lớp 10 : Cho hàm số y = f(x) xác đònh...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu bắt đầu đăng tóm tắt văn uống bản trong lòng mẹ võ thuật cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào đợt nghỉ lễ tết đặc điểm phổ biến cùng mục đích của ngành ruột vùng ttiết minc về con trâu lập dàn ý bài xích văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập vật lý 8 cthị trấn cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca nđính thêm đi bên trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập Tỷ Lệ những thống kê bao gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8